Automatizace kabelových okruhů a tras včetně rozvaděčů s výpisem materiálu (CADKON+ MEP)

23. máj 2022 - Rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel Z rozsáhlé databáze připravených značek (1.500+) ve výkresu jednoduše rozmístíme rozvaděče, zásuvky, vypínače, svítidla a další zařízení. K dispozici jsou při...

Indexace a strukturované kabeláže včetně výpisu materiálu (CADKON+ MEP)

23. máj 2022 - Rozmístění prvků, racků, ústředen Z rozsáhlé databáze připravených značek (600+) ve výkresu jednoduše rozmístíme ústředny, racky, čidla, kamery a další zařízení. K dispozici jsou připravené nástroje...

Návrh, výpočet a vykreslení potrubních VZT rozvodů (CADKON+ MEP)

21. máj 2022 - Návrh a výpočet V rámci CADKON+ MEP máte k dispozici podporu pro snadný a rychlý výpočet dimenzí potrubí, příslušných tlakových ztrát třením a místních odporů pro jednotlivé tvarovky. Výpočet probíhá na základě potřebných množs...

Tepelné ztráty, výkony, vyregulování a vykreslení otopné soustavy (CADKON+ MEP)

16. máj 2022 - Zjednodušené schéma spolupráce programů CADKON+ MEP a PROTECH Pokud používáte pro návrh a výpočet programy od společnosti PROTECH, je pro Vás zpracování projektové dokumentace vytápění v CADKON+ MEP...

Výpočet a vykreslení kanalizace, vody a cirkulace (CADKON+ MEP)

11. máj 2022 - Kanalizace Připojovací kanalizace v jednotlivých podlažích Na základě půdorysných rozvodů lze v jednom kroku vykreslit všechny stupačky a napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích. Součástí je možnost zadat objem ...

Optimalizácia strihania sietí so schémami strihania a výkazom celých sietí

9. máj 2022 - Už predchádzajúca verzia CADKON+ 2022 RC bola rozšírená o nástroje na vystužovanie zváranými sieťami. Týmito nástrojmi bolo Kladenie jednotlivých sietí, Orezávanie sietí, Výkaz položiek sietí a Popis...

Nastavenie vlastnej masky popisov dimenzií vedenia.

5. máj 2022 -  Niekedy je potrebné popísať káblové trasy. Nie vždy je vyhovujúce ich popísať pomocou default nastavenia CADKON+ MEP. Postup ako si nastaviť vlastný popis - na začiatku je potrebné spustenie „Nastavenia CADKONu“. Nast...

Kopírovanie výstuže v CADKON+ RC

12. apríl 2022 - V CADKON+ RC výztuž (pruty a sítě) patří vždy do určitého prvku a do určitého řezu. Proto když kopírujete nějaký prut nebo síť, děje se tak v rámci 2D řezu a prvku. Je třeba mít na paměti, že se kopíruje nejen vybraný objekt, al...

Nové nástroje pre kótovanie v CADKON+ RC

12. apríl 2022 - Již předchozí verze CADKON+ RC 2022 přinesla větší podporu pro kreslení stavebních výkresů v podobě nástrojů pro kótování jako jsou výškové kóty a funkce pro rozdělení / spojení / zarovnání kót. Verze 2023 v tomto duchu bude pokr...

Hromadná změna pořadí kreslení šraf, textů a kót

12. apríl 2022 - Jako projektanti jste se jistě již mnohokrát setkaly s problémy vznikajícím s pořadím kreslení jednotlivých entit ve výkresu. Typický příklad kdy vykreslíte nejprve texty, kóty a teprve následně vykreslíte šrafy, které vše překry...