Obsiahla databáza šrafovacích vzorov a automatická legenda materiálov

 27. 03. 2022
 439

CADKON+ Architecture oproti ostatným CADom obsahuje výrazne rozšírenú databázu šrafovacích vzorov. Okrem štandardných CADových vzorov, ktoré sú samozrejme tiež súčasťou databázy, obsahuje 256 ďalších šrafovacích vzorov vytvorených podľa ČSN alebo slovenských zvyklostí. Tieto vzory sa navyše optimalizujú podľa aktuálne nastaveného merítka výkresu a ich použitie je tak veľmi jednoduché.

Databáza obsahuje vzory ako rôzne druhy betónu, múrov, zemín, tehál, klinkerov, driev, dlažieb, kameňov, izolácií, strešných krytín v rôznych uhloch.


Šrafy použité vo výkrese idú navyše veľmi jednoducho vykázať do legendy materiálov. Po spustení funkcie stačí označiť časť výkresu, alebo celý výkres a vybrať tak oblasť odkiaľ majú byť šrafy dohľadávané.

Následne len stačí zadať bod vloženia a prípadne upraviť parametre legendy ako veľkosť rámčekov, nadpis legendy, veľkosti textov a pod. a dôjde k automatickému vygenerovaniu legendy materiálov, alebo inými slovami legendy šraf.

Pozrite sa na názornú ukážku databázy šraf a vytvorenie legendy materiálov na pár kliknutí