Odbourání rutinních postupů v projektech vzduchotechniky

 31. 05. 2019
MEP
 1141

Jste projektant vzduchotechniky nebo připravujete vzt projekty pro realizaci na stavbě? Používáte v CADu mnoho různorodých bloků a zbytek dokreslujete pomocí čar? Pokud ano, pojďte si práci výrazně zefektivnit jednoduchými nástroji a rozsáhlou databází tvarovek/komponentů včetně nejpoužívanějších výrobců vzduchotechniky.

Ukázka projektu modernizace vzduchotechniky Letiště Praha, b-Clima.


Současná praxe – typické příklady

Z našich dlouholetých zkušeností víme, že běžný projektant používá velké množství bloků tvarovek, komponentů a zbytek dokresluje čárově. Na tomto modelu není nic špatně, ale problém nastane při dodatečných změnách v projektu, a hlavně při výkazu použitého materiálu, kdy se „pro jistotu“ započítá velké procentuální navýšení.

Další komplikace nastanou při udržování správných hodnot popisů přírub nebo pozicových čísel, kdy se často setkáváme s duplicitami pozic nebo nesourodým číslováním.

Správné dodržování hladin, barev a tlouštěk čar. Pro někoho nepodstatná věc, pro koordinátory větších projektů už ale velmi podstatná záležitost. A právě pečlivé dodržování všech těchto zásad je také častý problém odevzdané projektové dokumentace.


Řešení pomocí programu CADKON+ MEP

Pojďme se podívat, jak tuto problematiku můžete řešit v programu CADKON+ MEP, který spojuje grafické CAD jádro s ucelenou podporu pro vytváření projektů vzduchotechniky a chlazení.

Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP

  • Stabilní samostatné jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF……
  • Ucelené řešení pro projektanty TZB
  • Výkresy dle ČSN, normových zvyklostí a firemních standardů
  • Rychlé zpracování změn v projektu
  • Rozsáhlé knihovny značek a výrobců
  • Automatizace výkazů použitého materiálu
  • Trvalá i síťová licence

 

Inteligentní tvarovky a komponenty místo klasických bloků

Z velmi rozsáhlé databáze potrubních tvarovek (hranaté, spiro, kruhové) si vyberete konkrétní prvek jako je např. oblouk a při vkládání zadáte rozměry příruby. Rádius se automaticky nastaví dle používaných standardů, případně ho můžete změnit. Toto je příklad zásadního rozdílu, kdy nepoužíváte předpřipravený blok pro jeden případ, ale zadáte parametry vkládané tvarovky.

Z toho plyne celá řada dalších výhod, jakou jsou např. dodatečné změny rozměrů, rádiusů, natažení přímého potrubí mezi dva body, vykreslení ohebných hadic a mnoho dalšího.


Vyřešte optimální umístění potrubní trasy

Typický případ je ve strojovnách, kam se musí vtěsnat různá zařízení a propojit je potrubními rozvody. Místa není nikdy dost a Vy zkoušíte různé varianty. V takovém případě určitě použijte funkce pro spojování potrubí a tvarovek, s následným vyřešením viditelnosti hran překrývajících se rozvodů.Popisy přírub, pozice, odkazy atd.

Hodnoty dimenzí se automaticky odečítají z použitých tvarovek a potrubí ve výkrese. A to je právě velmi důležitá vlastnost CADKONu, protože se tím vyvarujete chyb ve výkrese a výkazu materiálu.

U různých atypických tvarovek můžete do výkresu vložit i podrobný popis rozměrů a vlastností.

Hlavně u rozsáhlých projektů je vkládání pozic častý zdroj chyb a nesrovnalostí. Pomocí CADKONu pozicujete automaticky dle zadaného zařízení, již vložené pozice můžete rychle aktualizovat a dohledávat jejich umístění ve výkrese.Výkazy použitého materiálu

Pro projekt stavebního povolení, základní nacenění nebo prováděcí dokumentaci můžete snadno vytvořit výkaz použitého materiálu např. do programu MS Excel. Záleží pouze na Vás, jaké podrobnosti jste do výkresu zadali.

Ukázka procentuálního výpisu potrubí a tvarovek.

Ukázka podrobného výpisu potrubí a tvarovek.


“V CADKONu+ oceňuji především celkové výrazné urychlení práce na velkých projektech a komplexní databázi značek.” 

Ing. Vladimír Brejcha, b-ClimaA mnohem více…

Program CADKON+ MEP nabízí mnohem více, než pouze knihovny značek a různé praktické funkce pro vykreslování potrubích rozvodů včetně výkazů materiálu.

Je to komplexní nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, který automatizuje celou řadu rutinních procesů a řídí se heslem „Nekreslete, projektujte“. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a výrobce TZB prvků, plně využívá návyků z projekční praxe.


Autor: Marek Mašek, Product Manager MEP
Organizace: GRAITEC s.r.o.


Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ MEP přináší. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@cadkon.eu.