Odporúčané nastavenia prostredia a premenných pre bežnú prácu


Čierne alebo biele pozadie obrazovky? Aké používať trvalé úchopy? Zobrazovať hrúbky čiar? Bežné alebo 4K rozlíšenie monitora?

Každému vyhovuje niečo iné. Nižšie nájdete zhrnutie a stručný popis nastavenia a premenných, ktorá bežne nastavujem a Vy si ich môžete ľubovoľne skombinovať.

Farva pozadia kresliacej plochy

Tmavé pozadie

  • Zadajte príkaz BKGCOLOR a nastavte hodnotu RGB: 33,40,48

Svetlé pozadie

  • Zadejte príkaz BKGCOLOR a nastavte hodnotu RGB:235,235,235

Zobrazenie hrúbky čiar na výkrese

Určite odporúčam zapnúť a používať, ale potlačte mierka hrúbok zadaním premenné LWDISPSCALE a zadajte hodnotu 0.3. Čiary sa nebudú na monitore zlievať do "fľakov" a pre výsledný tlač to nebude mať žiadny vplyv.

Veľkosť výberového terčíka, úchopov, uzlov atď.

Zadajte príkaz MOŽNOSTI a nastavte hodnoty 6 až 8 pre bežné monitory a 10 až 12 pre monitory s rozlíšením 4K.


Príklad nastavenia pre bežné rozlíšenia monitorov.

Nastavenie trvalých úchopov

Zadajte príkaz OSMODE a nastavte hodnotu 183 (koncový, kolmo, kvadrant, priesečník, stred a polovica).

Uhly polárneho trasovania

Zadejte príkaz POLARANG a nastavte hodnotu 45 (45 stupňov).


Útlum zobrazenia pripojených externých referencií

Zadajte premennú XDWGFADECTL a nastavte hodnotu 20 (čím vyššia hodnota, tým väčší útlm zobrazenie externej referencie).


Možnosť vybrať viac entít vo veľkom výkrese

Upozorňujem, že nastavením hodnôt 32000 bude možné vybrať viac entít, meniť ich vlastnosti, ale na niektorých projektoch sa počítač môže trochu spomaliť. Aj napriek tomu odporúčam tieto nastavenia vykonať

  • Zadejte premennú PROPOBJLIMIT a nastavte ju na hodnotu 32000
  • Zadejte premennú GRIPOBJLIMIT a nastavte ju na hodnotu 32000
  • Zadejte premennú RIBBONCONTEXTSELLIM a nastavte ju na hodnotu 32000

Niektoré texty sa zobrazujú podfarbené sivo

Ide väčšinou o tzv. Dynamické textové polia (field).

Zadajte premennú FIELDDISPLAY a nastavte hodnotu 0.

A na záver jedno celkové uľahčenie, ako to používam ja osobne. Stiahnite si a z archívu rozbalte súbory s pripravenými skriptami, zadajte príkaz DEMO a vyberte príslušný súbor, ako chcete nastavenie vykonať. Automaticky sa v jednom kroku nastavia všetky odporúčané premenné.