Optimalizácia rýchlosti aktualizácie tabuliek


V rámci uvedenia novej verzie CADKON+ 2023.1 bola výrazne vylepšená rýchlosť práce v rámci aktualizácie tabuliek miestností po podlaží a užívateľských tabuliek bublín. Vo výkresoch, kde bolo veľké množstvo popisov miestností a z nich vygenerovaných tabuliek miestností po podlaží (alebo bublín a uživateľných tabuliek bublín) - obvykle viac ako 100, tak sa neumerne navyšovala doba aktualizácie týchto tabuliek.

Išlo najmä o tieto situácie:
1. Hromadná aktualizácia tabuliek miestností po podlaží alebo užívateľských tabuliek bublín
2. Odpojenie tabuľky
3. Pripojenie tabuľk

V rámci optimalizácie boli všetky tieto operácie veľmi výrazne zrýchlené.
Pre názornosť uvádzame príklad z 12MB výkresu kde bolo 297 popisov miestností a 12 tabuliekNa obrázku vidíte, že rýchlosť jednotlivých operácií bola vylepšená o 80% - 90%. Práca s tabuľkami miestností po podlaží, alebo užívateľskými tabuľkami
tak bola na základe vašich požiadaviek optimalizovaná, aby bola práca rýchlejšia a komfortnejšia

Ing.arch. Franče
Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.