Optimalizácia strihania sietí so schémami strihania a výkazom celých sietí


Už predchádzajúca verzia CADKON+ 2022 RC bola rozšírená o nástroje na vystužovanie zváranými sieťami. Týmito nástrojmi bolo Kladenie jednotlivých sietí, Orezávanie sietí, Výkaz položiek sietí a Popis sietí v reze.

Pretože pre vystužovanie sa väčšinou používajú typové siete – CADKON+ RC ponúka užívateľsky rozšíriteľnú knižnicu – je potrebné poznať množstvo sietí pre objednanie u dodávateľa. Preto nová verzia CADKON+ 2023 rozširuje existujúce nástroje o možnosť optimalizácie strihania sietí so schémami strihania a výkazom celých sietí.

Optimalizácia vykonáva automatický výpočet zoskladania položiek sietí rovnakého typu do celého typového rozmeru tak, aby celkový počet celých sietí bol minimálny.

Schéma strihania je grafické zobrazenie optimalizácie vo forme tabuľky. V súčasnej dobe sa na výpočet optimalizácie berú do úvahy maximálne rozmery jednotlivých položiek sietí, teda šikmé orezy sú zanedbané.

Výkaz celých sietí vytvorí tabuľku s údajom o celkovom počte sietí štandardného rozmeru.

Ako schéma strihania, tak aj výkaz sa pri akýchkoľvek zmenách vo výkrese automaticky aktualizujú, tak ako všetky ostatné tabuľky v CADKON+ RC.

Pozrite sa na videoukážku tu: CADKON+ RC: Schéma strihania a výkaz celých sietí


Poznámka: Pre použitie nástrojov na vystužovanie sieťami je nutná licencia CADKON+ RC Ultimate, ktorá zahŕňa ako nástroje na vystužovanie sieťami, tak aj ostatné nástroje na vystužovanie viazanou výstužou

Robert Krňávek
Product Manager CADKON+ RC, GRAITEC s.r.o.