Plná kompatibilita s DWG formátmi

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej podpory DWG formátu, práca s hladinami, výkresové priestory a mnoho ďalšieho.


Já jsem popis obrázku

Prostredie CADKON+ BASIC.

Štandardný CAD nástroj

CADKON+ BASIC je CAD software plne kompatibilný s DWG® formátom. Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov. S moderným a ľahko použiteľným rozhraním, vytvára CADKON + BASIC všetky 2D a 3D prvky (vytváranie 3D prvkov vyžaduje licenciu CADKON+ Premium), obsahuje funkcie pre navigáciu vo výkresoch a vizualizácie a pozná tiež pojmy ako "hladiny", "uchopovacie body", "okná", atď.


VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI S AUTOCADOM

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI VERZIE 2018 A 2019

Podpora DWG a DXF formátov

CADKON+ BASIC číta a zapisuje .DWG súbory v ich natívnom formáte bez straty dát, vrátane aktuálneho formátu AutoCAD® 2018 a pokračuje až do verzie DWG 2.5, vrátane verzie AutoCAD LT®.

Samozrejmosťou je možnosť otvoriť súbory v aktuálnom formáte DWG 2018.

Vzhľadom na to, že CADKON+ BASIC používa Autodesk® DWG™ formát ako natívny formát súboru, nie je nutná žiadna konverzia.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Otvorenie alebo uloženie v akejkoľvek verzii DWG formátu.

Já jsem popis obrázku

Podloženie PDF alebo naskenovaného výkresu.

Rastrové formáty, PDF a ďalšie možnosti

V CADKON+ BASIC je možné pracovat aj s týmito formátmi:

  • Import súborov: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG…)
  • Export súborov: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
  • Export do 3D PDF
  • Import a Export do súborov ACIS (vyžaduje licenciu CADKON+ Premium)

VIDEO UKÁZKA: IMPORT PDF DO DWG

VIDEO UKÁZKA