Plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom.

Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov.


Novú éru vo vystužovaní sme už otvorili.
Revolučný produkt CADKON+ RC dostupný doslova pre všetkých!

Já jsem popis obrázku

Prostredie CADKON+ BASIC.

Štandardný CAD nástroj

CADKON+ RC je CAD softvér plne kompatibilný s DWG® formátom. Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov. S moderným a ľahko použiteľným rozhraním, vytvára CADKON+ RC všetky 2D a 3D prvky, obsahuje funkcie pre navigáciu vo výkresoch a vizualizácie. Pozná tiež pojmy ako "hladiny", "uchopovacie body", "okná", atď.

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIE RÝCHLOSTI S AUTOCADOM

Podpora DWG a DXF formátov

CADKON+ RC číta a zapisuje .DWG súbory v ich natívnom formáte bez straty dát, počínajúc formátom AutoCAD® 2018 a pokračuje celou cestu späť až do verzie 2.5, vrátane verzie AutoCAD LT®.

Vzhľadom k tomu, že CADKON+ RC používa Autodesk® DWG™ formát ako natívny formát súboru, nie je nutná žiadna konverzia.

Já jsem popis obrázkuOtvorenie alebo uloženie v akejkoľvek verzii DWG formátu.

Já jsem popis obrázkuPodloženie PDF alebo naskenovaného výkresu.

Rastrové formáty, PDF a ďalšie možnosti

V CADKON+ RC je možné pracovať tiež s týmito formátmi:

 • Import súborov: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export súborov: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import a Export do súborov ACIS

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT PDF DO DWG

Běžné nástroje pre kreslenie

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

Úsečka, krivka, spline krivka
Kružnica, obdĺžnik, elipsa, oblúk
riadkový a odstavcový text, kóty
a veľa ďalších

VIDEO UKÁŽKA: PRÁCA S TEXTAMI

Já jsem popis obrázkuZákladné kresliace nástroje.

Já jsem popis obrázkuZákladné nástroje pre editáciu a zmeny.

Editácia a zmeny vo výkresoch

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Kópia, posun, otoč
 • Predĺž, pretiahni, orež
 • Preruš, zrkadli, ekvidistanta
 • a veľa ďalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládaniu projektov sú pripravené rôzne nástroje pre ovládanie hladín:

 • Správca hladín
 • Vypnúť, zmraziť, zamknúť, netlačiteľná hladina
 • Vypínánie prvkov vo výkrese výberom objektu
 • a veľa ďalších

VIDEO UKÁŽKA: FILTRY HLADÍN

Já jsem popis obrázkuŠiroká škála nástrojov pre ovládánie hladín.

Já jsem popis obrázkuUkážka nastavenia súradných systémov výkresu.

Ostatné funkcie

Mimo vyššie opísané funkcie a príkazy je k dispozícii tiež:

 • Práca so súradnicovými systémami
 • Výkresové priestory (rozvrhnutia)
 • Práca s blokmi a atribútmi
 • Odmeriavanie
 • Tlač a prenos výkresov
 • a veľa ďalších

Ovládánie pomocou panelov pásov alebo štandardných ikon

K dispozícii je moderné prostredie ovládané pomocou pásu kariet alebo klasické prostredie ovládané pomocou ikon. Obe prostredia možno navyše kombinovať a s používaním tzv. "Našeptávača príkazov" docielite efektívneho ovládania a zvýšenia produktivity práce.

Ukážka prostredia panelov pásov alebo klasických ikon.

Plne české prostredie

Program CADKON+ RC je plne lokalizovaný do češtiny. Ide predovšetkým o jednotlivé príkazy, dialógové okná, príkazový riadok a elektronickú nápovedu. Ak preferujete zadávanie anglických príkazov, nie je problém používať obe jazykové varianty.

V kombinácii s celým radom výukových videí a odborných školení, sa v programe CADKON+ RC naučíte pracovať pomerne rýchlo. 

Klávesové skratky

Používanie skratiek takmer v každom programe výrazne urýchli a zefektívni jeho používanie.

CADKON+ RC umožňuje nasledujúce:

 • Klasické skratky s možnosťou importu skratiek z AutoCADu vo formáte PGP
 • Akceleračné skratky bez nutnosti potvrdzovania klávesom Enter
 • "Našepkávač príkazov" (podľa zadaných písmen program automaticky ponúka príslušné príkazy)

Já jsem popis obrázkuPríklad nastavenia alebo importu skratiek napr. z AutoCADu.