Plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie výkresov, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom.

Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov.

Já jsem popis obrázku

Prostredie všeobecného CAD nástroja CADKON+ MEP

Štandardný CAD nástroj

CADKON+ MEP je CAD softvér plne kompatibilný s DWG® formátom. Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov. S moderným a ľahko použiteľným rozhraním, vytvára CADKON+ Architecture všetky 2D a 3D prvky, obsahuje funkcie pre navigáciu vo výkresoch, vizualizácie a pozná tiež pojmy ako "hladiny", "uchopovacie body", "okná", a pod.

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI S AUTOCADOM

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI VERZIE 2018 A 2019

Podpora DWG a DXF formátov

CADKON+ MEP číta a zapisuje .DWG súbory v ich natívnom formáte bez straty dát, vrátane aktuálneho formátu AutoCAD® 2018 a pokračuje až do verzie DWG 2.5, vrátane verzie AutoCAD LT®.

Samozrejmosťou, je možnosť, otvoriť súbory v aktuálnom formáte DWG 2018.

Vzhľadom na to, že CADKON+ MEP používa Autodesk® DWG™ formát ako natívny formát súboru, nie je nutná žiadna konverzia.

Já jsem popis obrázkuOtvorenie alebo uloženie v akejkoľvek verzii DWG formátu.

Já jsem popis obrázkuPodloženie PDF alebo naskenovaného výkresu.

Rastrové formáty, PDF a ďalšie možnosti

V CADKON+ MEP je možné pracovat aj s týmito formátmi:

 • Import map z katastru nemovitostí vám umožní rychle a efektivně naimportovat mapu z katastru nemovitostí pomocí online mapového prohlížeče.
 • Import souborů: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Export souborů: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import a Export do souborů ACIS (vyžaduje licenci CADKON+ Premium)

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT KATASTRÁLNEJ MAPY

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT PDF DO DWG

Bežné nástroje pre kreslenie

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Úsečka, krivka, spline krivka
 • Kružnica, obdĺžnik, elipsa, oblúk
 • riadkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁŽKA: PRÁCA S TEXTAMI

Já jsem popis obrázkuZákladné kresliace nástroje.

Já jsem popis obrázkuZákladné nástroje pre editácie a zmeny.

Editácia a zmeny vo výkresoch

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Kópia, posun, otočenie
 • Predĺžiť, natiahnuť, orezať
 • Prerušiť, zrkadliť, ekvidistancia
 • a mnoho ďalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládaniu projektov sú pripravené rôzne nástroje pre ovládanie hladín:

 • Správca hladín
 • Vypnúť, zmraziť, zamknúť, netlačiteľná hladina
 • Vypínanie prvkov vo výkrese výberom objektu
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁŽKA: FILTRY HLADÍN

Já jsem popis obrázkuŠiroká ponuka nástrojov pre ovládanie hladín.

Já jsem popis obrázkuUkážka nastavenia súradnicových systémov vo výkrese.

Ostatné funkcie

Okrem vyššie popísaných funkcií a príkazov je tiež k dispozícii:

 • Práca so súradnicovými systémami
 • Výkresové priestory ("Layout")
 • Práca s blokmi a atribútmi
 • Odmeriavanie
 • Tlač a prenos výkresov
 • a mnoho ďalších

Ovládanie pomocou panelov pásov, alebo štandardných ikon

K dispozícii je moderné prostredie ovládanie pomocou pásov kariet alebo klasické prostredie ovládania pomocou ikon. Obe prostredia možno navyše kombinovať a s používaním tzv. "Našepkávača príkazov" docielite efektívne ovládanie a zvýšenie produktivity práce.

Ukážka prostredia pásov kariet alebo klasických ikon.

Já jsem popis obrázkuUkážka plne lokalizovaného českého prostredia.

Plne české prostredie

Program CADKON+ MEP je plne lokalizovaný do češtiny. Jedná sa predovšetkým o jednotlivé príkazy, dialógové okná, príkazový riadok a elektronickú nápovedu. Ak preferujete zadávanie anglických príkazov, nie je problém používať obe jazykové varianty.

V kombinácii s množstvom výukových videí a odborných školení, sa v programe CADKON+ MEP naučíte pracovať pomerne rýchlo.

Klávesové skratky

Používanie skratiek takmer v každom programe výrazne urýchli a zefektívni jeho používanie.

CADKON+ MEP umožňuje nasledovné:

 • Klasické skratky s možnosťou importu skratiek z AutoCADu vo formáte PGP
 • Akceleračné skratky bez nutnosti potvrdzovania klávesou Enter
 • "Našepkávač príkazov" (podľa zadaných písmen program automaticky ponúka príslušné príkazy)


Já jsem popis obrázkuPríklad nastavenia alebo importu skratiek napr. z AutoCADu.

Já jsem popis obrázku

Podpora 4K monitorov

CADKON+ v aktuálnej verzii podporuje zobrazenie na 4K (UHD) monitoroch. Obsah príkazového riadku, ponúk, dialógových okien, veľkosť ikon pod. sa prispôsobuje DPI systému Windows, čo je pre správne zobrazenie na 4K monitoroch kľúčové. Všetky dialógové okná CADKON+ boli prispôsobená pre veľké rozlíšenie.