Podpora projektov chladenia

Rozsiahla databáza značiek a symbolov pre oblasť chladenia, vrátane podpory potrubných rozvodov a výkazov použitého materiálu.


Já jsem popis obrázku

Vytvorená legenda značiek z projektu chladenia.

Databáza značiek a symbolov

V programe CADKON+ MEP je pripravená rozsiahla databáza schematických symbolov a aj podrobných zobrazeníí potrubných tvaroviek a armatúr, vrátane sortimentu konkrétnych výrobcov.

VIDEO UKÁZKA

Vytváranie potrubných rozvodov

Potrubné rozvody je možné vykresliť schématicky (jednočiarovo) alebo v podrobnom zobrazení vrátane dimenzií, polomerov atď. Samozrejmosťou je možnosť automatizovane popisovať vložené armatúry, dimenzie potrubí, pozičné čísla a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka funkčnej schémy zapojenia chladenia.

Já jsem popis obrázku

Výkaz použitých armatúr chladenia.

Výkaz použitého materiálu

Všetko, čo ste vo výkrese vykreslili, je možné jednoducho vyhodnotiť napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Jedná se predovšetkým o výkazy použitých armatúr, potrubí atď.

VIDEO UKÁZKA