Popisovanie výstuže v CADKON+ RC


CADKON+ RC nabízí pro popisování výztuže několik nástrojů. V tomto článku si je shrneme a podíváme se na jejich důležité vlastnosti a nastavení.

Nastavení vzhledu a obsahu

Před zahájením vytváření popisů doporučujeme nastavit vzhled popisu (velikost bubliny a textů apod.) v dialogu Nastavení pod tlačítkem Popis položek v poli Předvolba kreslení a výchozí obsah popisu neboli tvar popisu pod tlačítkem Pruty.

Funkce pro vytvoření popisů

Všechny funkce pro vytvoření popisu najdete v panelu „Výkres“.

  • Popis prutů poloautomaticky je určen pro popisování prutů bublinkou s číslem položky a odkazovou čárou. Pruty mohou být samostatné nebo součástí řady.


  • Popis řady prutů vytváří řetězovou kótu s různými možnostmi nastavení vzhledu.


V rámci popisu řady prutů existuje také několik variant, kdy se provádí zneviditelnění prutů a ponechání viditelnosti jednoho nebo několika vybraných prutů. Prut může být zobrazen ve sklopení, kdy je vidět jeho tvar.

  • Popis prutů položky proměnné délky je určen pro popis jednotlivých prutů položky proměnné délky  • Popis bez položky lze využít pro schémata výztuže, zobrazuje počet prutů bez ohledu na číslo položky

Popis automaticky popíše všechny pruty v zadané oblasti

Funkce pro modifikace popisu

Funkce pro modifikace popisu najdete v panelu Editace.


  • Sloučení / Rozdělení popisu

Pokud je víc stejných položek popsáno popisem se stejným obsahem popisu, je možné touto funkcí sloučit popisy do jednoho. Sloučený popis je možné stejně rozdělit. Jestliže popis vyberete za kružnici bubliny, CADKON bude popisy slučovat, pokud vyberete násobný popis za vynášecí čáru, CADKON bude popisy rozdělovat.

  • Editace obsahu popisu umožňuje změnit některou hodnotu v popisu za číslem položky. Pokud tuto hodnotu změníte, přestane změněná hodnota být asociativní, to znamená, že následné změny výkresu se nebudou promítat do změněné hodnoty.Další informace k tématu popisování prutů a ukázky praktického použití výše uvedených funkcionalit můžete shlédnout na záznamu webináře CADKON+ RC: Popisování výztuže.