Popisy, kóty a bubliny

Každá výstužná vložka môže byť zobrazená v každom 2D-reze iným spôsobom a taktiež inak popísaná. Obsah popisov je plnený a aktualizovaný automaticky podľa vloženej výstuže. Tvar popisov je možné ľubovoľne zadať zostavením vlastnej masky z rôznych parametrov výstuže.


Novú éru vo vystužovaní sme už otvorili.
Revolučný produkt CADKON+ RC dostupný doslova pre všetkých!

Já jsem popis obrázku

2D rezy

Vložená výstuž je zobrazená tiež v príslušných 2D rezoch, ktoré slúžia k jej zadávaniu a zároveň ako výstupy umiestnené na výkrese. V CADKON+ RC môžete mať nadefinované mnoho rezov, niektoré slúžia ako pomocné, len pre zadanie a editáciu výstuže, iné aj ako finálne pre výrobu. Vzhľad finálnych 2D rezov je potom možné prispôsobiť. Nastaviť môžete napríklad:

 • hrúbky prútov (reálna podľa priemeru, alebo 0)
  štýl zobrazenia prútu v reze (plná bodka, koliesko, krížik, ...)
  štýl zobrazenia ohybu (len v reze, v pohľade, alebo ako schéma)
  vypnúť alebo zapnúť niektoré položky


Popisy rezov

2D rezy, najmä tie finálne je vhodné opatriť popismi. K tomuto účelu obsahuje CADKON+ RC rad funkcií ako je popis bublinou, opis radu prútov alebo kóty tvaru.

Obsah popisov je plnený a aktualizovaný automaticky podľa vloženej výstuže. Tvar popisov je možné ľubovoľne zadať zostavením masky zo symbolov základných parametrov výstuže. 

Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Bubliny

Jednotlivo kladené položky, alebo rady prútov je možné opatriť popisom typu bublina. Vzhľad bublín je možné užívateľsky nadefinovať.

Kóty rad prútov

Pre série prútov je k dispozícii 12 základných spôsobov kótovania s možnosťou ďalších nastavení ako:

 • zneviditeľnenie niektorých prútov
  kótovania vzdialenosti krajných prútov od debnenia
  voľba kótované vzdialenosti (minimálna / stredná / maximálna)
  štýl a formát popis
 •  


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Kótovanie tvaru

Samozrejmosťou je možnosť zakótovat tiež tvar vystužovanie konštrukcie. K tomuto účelu je možné použiť kótovacej nástroje CAD jadra. V ponuke sú tiež špecifické funkcie ako je reťazové kótovanie alebo nastavenie mierky kót podľa 2D rezu.

Masky popisov

Obsah popisov je plnený a aktualizovaný automaticky podľa vloženej výstuže. Tvar popisov je možné ľubovoľne zadať zostavením masky zo symbolov základných parametrov výstuže.

Vytvorené masky sa ukladajú pre budúce použitie, je možné ich tiež prenášať medzi počítačmi.

Já jsem popis obrázku