Rozvody ZTI vrátane výpočtu

Pôdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulácie vrátane výpočtu a hydraulického posúdenia.

Automatizované číslovanie stúpačiek, popisov dimenzií a mnoho ďalšieho.

Já jsem popis obrázku

Automatizované vykreslenie viacerých potrubných rozvodov.

Pôdorysné rozvody

K dispozícii je podpora rozvodov vody, cirkulácie, plynu, vonkajších sietí atď. Jedná sa predovšetkým o rýchle nástroje vykreslenia aj viacerých potrubí vedľa seba v jednom kroku, zadanie materiálov, dimenzií a výšiek uloženia potrubia. Samozrejmosťou je tiež podpora popisu dimenzií, automatického číslovania stúpačiek alebo práca s armatúrami.

VIDEO UKÁZKA

Výpočet a hydraulické posúdenie

U rozvodov vody a cirkulácie môžete ľahko vykonať výpočet a návrh dimenzií potrubí, vrátane hydraulického posúdenia celej sústavy a vyvažovacích ventilov. Výpočet prebieha na základe rýchlosti prúdenia, tlakových strát, tepelných strát rozvodov teplej vody a ďalších kritérií.

Projektant má tiež možnosť dodatočne upraviť navrhnuté dimenzie a automaticky prepočítať celú sústavu.

VIDEO UKÁŽKA: NÁVRH A VÝPOČET

VIDEO UKÁŽKA: PRIETOKOVÝ SÚČINITEĽ Kv

Já jsem popis obrázku

Výpočet dimenzií vrátane hydraulického posúdenia teplej, studenej vody a cirkulácie a vyvažovacích ventilov.

Já jsem popis obrázku

Automatizované vykreslenie axonometrických a izometrických pohľadov.

Axonometrické pohľady

Pri kreslení potrubí a vkladaní stúpačiek do výkresu je možné definovat výšky a dĺžky. Z týchto informacií je následne možné nechať programom automaticky vykresliť základné axonometrické a izometrické pohľady na celú navrhnutú sústavu.

VIDEO UKÁZKA

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo ste vo výkrese vykreslili, je možné jednoducho vyhodnotiť napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Jedná sa hlavne o výkazy dĺžiek potrubí (napr. podľa dimenzie), izolácie, armatúry atď.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka výkazu potrubia a armatúr z výkresu teplej, studenej vody a cirkulácie.