Použitie elektrických obvodov ktoré nemajú „vypínač“, už nie je problém (CADKON+ MEP)


Program CADKON+ MEP obsahuje funkciu tvorby káblových trás. S príchodom verzie CADKON+ MEP 2023 prichádza aj veľa noviniek a vylepšení. Tieto novinky a vylepšenia si môžete pozrieť:


Jednou z noviniek CADKON+ 2023 MEP je aj to, že pre určité prvky nie je potrebný vypínač. Do tejto kategórie sme zaradili napríklad pohybový senzor, svetelný senzor,... .

Pri vytváraní elektro rozvodov pre núdzové osvetlenie sa môže zobraziť hláška v stĺpci poznámka „Na světelnem okruhu chybí vypínač“.


Obr.1 zobrazenie náhľadu s hláškou „Na světelném okruhu chybí vypínač“


V tomto prípade stačí ak na tento riadok (okruh) kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť  „Nepoužívať vypínač.

Obr. 2 Výber ponuky cez pravé tlačidlo myši „Nepoužívat vypínač“

Obr. 3 Ukážka správne nastaveného okruhu núdzového osvetlenia