Používanie zviazaných popisov s prvkami, potrubím a káblami

 22. 11. 2021
MEP
 562

Už si nemusíte strážiť správnosť popísaných prvkov, dimenzií potrubia alebo elektro káblov. Text popísaných prvkov je novo previazaný so značkou, krivkou potrubia alebo káblom. Problém nie je ani s dodatočným posunom textov pre lepšiu čitateľnosť projektu. Táto nová funkčnosť výrazne zjednoduší dokončenie projektov a hlavne odpadá chybovosť a neaktuálnosť popisov v celom výkrese.

V prvej fáze sme zviazané popisy s prvkami sprevádzkovali pri týchto funkciách:

  • Popis prvku
  • Popis prvku s odkazom
  • Hromadný popis prvkov
  • Hromadná zmena vlastností (voľba „popisat vo výkrese“)
  • Popis dimenzií potrubia (obe varianty)
  • Popis dimenzií vedenia (obe varianty)

Na ďalších funkciách, ktoré vytvárajú popisy vo výkrese intenzívne pracujeme.

Pokiaľ nechcete používať nové zviazané, môžete túto funkčnosť vypnúť v nastavení CADKONu. Nové texty sa tiež automaticky vkresľujú na šedom pozadí, ktoré môžete vypnúť pomocou premennej FIELDDISPLAY (nastaviť na hodnotu 0).


Môžete sa tiež pozrieť na video záznam webinára.