Pozvánka na XII. sympózium GREEN WAY

 25. 08. 2021
MEP
 230


CADKON jeho súčasťou. Predstavíme si TZB bez hraníc!


Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičné stretnutie odbornej technickej verejnosti z radov projektantov, dodávateľov, výrobcov (predajcov) aj prevádzkovateľov technických zariadení budov. Budeme veľmi radi, ak sa za nami prídete pozrieť na stánok, kde Vám predstavíme naše produkty CADKON a chystané novinky v oblasti BIM.

Sympózium je zaradené do Projektu celoživotného vzdelávania členov ČKAIT, vzdelávací program je hodnotený 2 kreditnými bodmi.
Súčasne je zaradené do vzdelávacích akcií priebežného vzdelávania energetických špecialistov, pridelený počet kreditov 5.

 

Dátum a miesto konania:

6. a 7. septembra 2021

Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, Brno 

(bývalý hotel Holiday Inn)
Odborná časť: 8:00 – 14:30 / Společenská časť: 16:30 – 22:00.

 


Účelom tohto stretnutia je vytvoriť neformálne prostredie s možnosťou získania nielen odborných informácií, ale aj spoločenských kontaktov pre spoluprácu v tejto dôležitej oblasti. Akcia je určená predovšetkým pre všetkých, ktorým problém správneho a koncepčného navrhovania, realizovanie a vykonávanie technických zariadení pre zaistenie vnútorného prostredia stavieb nie je cudzie:

 • pre investorov či ich technické zložky zaisťujúce zadania stavieb, technický dozor pri projektovaní, realizácii a prevádzkovanie zariadení TZB,
 • pre koncepčný pracovníkov zaisťujúce návrh vnútorného prostredia stavieb,
 • pre projektantov všetkých profesií zaisťujúce vnútorné prostredie stavieb,
 • pre zodpovedných pracovníkov realizačných firiem,
 • pre pracovníkov prevádzky a správy budov.


Sympózium GREEN WAY bude spĺňať všetky aktuálne hygienické predpisy, tak aby Vaša účasť bola bezpečná a mohli ste načerpať nové informácie z odborného programu a zároveň sa opäť osobne stretnúť.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympózia


ODBORNÁ ČÁSŤ – BLOKY PŘEDNÁŠEK

 • COVID-19 a vnútorné prostredie budov - panelová diskusia
 • BIM a skenovanie budov
 • Chladivá, chladiče a chladenie
 • Projektujte tepelné čerpadlá alebo pohľad do budúcnosti:

     Ako navrhovať TČ pre inteligentné budovy
    Čaká nás doba bezuhlíková, alebo dekarbonizácie TZB
    Schémy zapojenia pre TČ

 • Požiarna bezpečnosť stavieb
 • Zdravotníctvo a čisté priestory:

    Atypický priestor operačného sály, jeho čistota a skúsenosť s dlhoročným prevádzkou
    Parametre a dimenzovanie záložných zdrojov napájania v zdravotníckych zariadeniach
    Požiarne vetranie v zdravotníckych zariadeniach
    Vplyv navrhnuté triedy filtrácie vzduchu na ekonomiku prevádzky

 • Štátne dotácie na zariadení techniky prostredia v budovách
 • Znižovanie hluku a vibrácií
 • Energetická náročnosť a kvalita prostredia budov 2021
 • Zaujímavé projekty TZB
 • Ekodizajn


Podrobný program bude zverejnený na webe www.stpcr.cz

Tu môžete vyplniť a odoslať záväznú prihlášku!

Nenecajhte si újsť túto jedinečnú akciu v našom obore. Tešíme sa na Vaši účasť.