Prečo sa mi objekty CADKON+ RC nezobrazujú v DWG TrueView alebo AutoCAD LT?


CADKON+ RC vytvára výstuž pomocou vlastných objektov, ktoré umožňujú inteligentné správanie výstuže, ako je napr. automatické zobrazenie vo všetkých rezoch a pohľadoch konštrukcie a pod. Toto správanie takto funguje iba v prostredí CADKON+ RC, ale ak príslušný výkres výstuže (DWG súbor) otvoríte v inej aplikácii, objekty CADKON+ RC sa zobrazia a správajú ako tzv. PROXY objekty a za určitých okolností sa môže stať, že sa nezobrazujú. Čo s tým?

DWG súbor, s ktorým je vyššie uvedený problém, je potrebné otvoriť v CADKON+ RC, nastaviť premennú PROXYGRAPHICS na hodnotu 1 a uložiť.

Pre ďalšie podrobnosti k tejto funkcionalite sa pozrite na video.