Prehľad noviniek CADKON+ 2019


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Táto verzia bude uvoľnená 31.1.2019.

Všetkým zákazníkom CADKON+ s platným CADKON Active (Subscription) bude po uvedení verzie 2019 rozoslaný email s podrobnými informáciami o stiahnutí a aktivácii novej licencie.

Prehľad hlavných noviniek a zmien

CADKON+ obecné CAD funkcie

CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ MEP