Prehľadná práca so súradnicovými systémami


V niektorých prípadoch je potrebné natočiť celý projekt pod určitým uhlom a často to projektanti riešia príkazom "otoč". Potom ale môže nastať celý rad problémov napr. pri koordinácii projektov a oveľa účelnejšie použiť nastavenie pomocou súradnicových systémov.

Natočenie súradného systému

Možností, ako natočiť súradný systém je veľa, odporúčame variantu "USS, 3 body", kedy zadáte dva body natočenia (os X) a stlačíte klávesu ENETER.

Pre vrátenie na pôvodný súradnicový systém stačí kliknúť na ikonu "USS, globálny".

Nastavenie natočenia súradného systému.

Natočenie celého projektu

Pokiaľ chcete celý pôdorys natočiť podľa aktuálneho súradnicového systému, stačí kliknúť na ikonu "pohľad na pôdorys" a potvrdiť klávesom ENTER.

Tip:

Ak nastavíte premennú UCSFOLLOW na hodnotu 1, tak sa po každej zmene súradného systém pôdorys automaticky tiež otočí.

Natočenie celého pôdorysu podľa aktuálneho súradného systému.