Příprava stavebních slepých výkresů pro projekty TZB (CADKON+ MEP)


Podkladem každého projektu profesí TZB je upravený stavební výkres (slepá matrice). Architekti a stavaři ovšem pracují v různých programech a podklady od nich často nelze jednoduše převést do jedné barvy a tenkých čar.

Z tohoto důvodu je pro Vás v CADKON+ MEP k dispozici funkce "příprava stavebních slepých výkresů", která v jednom kroku provede:

  • odemčení všech hladin
  • vylepšené rozložení bloků s promazáním atributů
  • srovnání výkresu do Z souřadnice 0
  • přebarvení celého výkresu na barvu 252 (šedá) a nastavení tlouštěk čar 0.18mm
  • diagnostika a oprava výkresu
  • hloubkové vyčištění výkresu

Pokud se i přesto pomocí této funkce nepřevede celý stavební výkres dle Vašich představ, máte k dispozici celou řadu dalších nástrojů a pomůcek, jak postupovat dál.

Doporučujeme si také shlédnout video záznam webináře příprava stavebních slepých výkresů pro TZB projekty, kde jsou ukázky konkrétních postupů na stavebních podkladech dodaných z programů ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Allplan (Nemetschek), Microstation atd.