Príprava stavebných slepých výkresov pre potreby TZB

 06. 05. 2019
MEP
 3998

Projektová dokumentácia profesií TZB je závislá na podkladoch dodaných od stavbárov alebo architekta, ktorí pracujú v rôznych programoch, ako sú napr. ARCHICAD, Revit, AutoCAD a podobných. Táto rôznorodosť podkladov často spôsobuje nemalé problémy pri príprave stavebných slepých výkresov, a práve tento článok Vám ukáže, aké komplikácie sa najčastejšie vyskytujú vrátane ich riešenie.​


Riešenie v programe CADKON+ MEP

Program CADKON+ MEP ponúka projektantom nielen ucelenú podporu riešenia profesií TZB, ale aj užitočné nástroje na prípravu slepých výkresov.

 

Udržanie aktuálnosti stavebných podkladov s projektom TZB

Na väčších akciách sa v priebehu vytvárania projektu TZB často menia a aktualizujú stavebné výkresy. Aby všetko bolo vždy v aktuálnej podobe, odporúčame používať tzv. Externé referencie.

Používanie externých referencií má tieto hlavné výhody:

 • Urýchlenie výkresu
 • Jednoduchá aktualizácia stavebných podkladov
 • Rýchle prefarbenie výkresu a nastavenia hrúbok čiar
 • Zobrazenie aktuálne spracovávaného podlažia projektu
 • Zobrazenie vybranej časti veľkého projektu (orezanie)

Časté chyby a naše doporučenie:

 • Výkres najprv uložte a používajte tzv. Relatívne cesty (jednoduchšie odovzdávanie finálnej projektovej dokumentácie)
 • Pred vložením referencií si pripravte referenčné body (kríže) pre jednotlivé podlažia (ľahšia koordinácia, kopírovanie stúpačiek v podlažiach atď.)

Zladenie mierok čiar stavebného výkresu a projektu TZB

Častým problémom sú rôzne úrovne čiar v stavebných a TZB výkresoch. Toto sa dá jednoducho riešiť pomocou správneho nastavenia globálnej (stavebný výkres) a aktuálnej mierky (výkres TZB). Odporúčame vykonať tieto nastavenia, pokiaľ možno hneď na začiatku projektu, pretože spätné zmeny už budú celkom komplikované.

Prefarbenie výkresu a ďalšie úpravy

Ak by stavbári a tvorcovia rôznych blokov dodržiavali správne zásady kreslenie v CADu, nemusela by táto kapitola existovať. Realita je však iná a často nemožno napr. Bloky prefarbiť alebo im nastaviť inú hrúbku čiar.

Riešením je použiť funkciu CADKONu+ "rozloženie blokov so zachovaním vlastností" alebo "zmena vlastností v bloku". Ďalším nešvárom je umiestnenie prvkov a čiar rôzne v 3D zobrazení (Z súradnice) a potom zle fungujú úchopové módy, orezanie, mierky čiar atď.

Tu je opäť jednoduché riešenie v použití funkcie "presunúť do Z = 0".

Všetky tieto úpravy môžete vykonávať postupne alebo odporúčame v prvom kroku využiť funkciu "príprava stavebných slepých výkresov", ktorá za Vás automaticky všetko urobí.

Zmenšenie a urýchlenie stavebných podkladov


Dostali ste napr. Jednoduchý výkres rodinného domu a jeho veľkosť je 10 MB? Aj to sa stáva a príčin nadmerné veľkosti súboru môže byť veľa.

 • Duplicitné entity (prekrývajúce sa rovnaké objekty)
 • Hŕbu blokov s detailmi (napr. Detaily parapetov, opláštenie ...)
 • Rôzne pozostatky a smeti, ktoré výkres už nepotrebuje


V takýchto prípadoch teda odporúčame hĺbkové vyčistenie výkresu vrátane vnorených položiek, diagnostiku a opravu chýb, vymazanie duplicít, prípadne prenesenie celého výkresu do nového s vložením na pôvodné súradnice. Pre urýchlenie práce na výkrese tiež často pomôže používať namiesto vypínania hladín ich zmrazenie.

Riešenie v programe Autodesk Revit

Pre našich zákazníkov sme pripravili šablónu a prednastavenie hladín pre export stavebného slepého výkresu z programu Revit do DWG formátu.

Podrobný popis a súbory ku stiahnutiu nájdete v tomto dokumente.

Nastavenie šablóny a prevod do DWG formátu

Najprv si musíme v programe Revit načítať šablónu pre prevod, použiť ju na konkrétny projekt a vykonať export do formátu DWG. Výsledkom je stavebný DWG výkres, kde sú napr. Vypnuté nepotrebné hladiny (bubliny, detaily, preklady atď.), Nastavené správne typy čiar a v miestnostiach pripravenej hranice vykurovaných zón.


Dodatočné úpravy v CADKON+ MEP

V ďalšom kroku otvoríme exportovaný súbor DWG napr. V CADKONe+ MEP vykonáme potrebné úpravy už popísané v tomto článku. Určite odporúčame opäť využiť automatizovanú funkciu "príprava stavebných slepých výkresov". Všetko je súčasťou video ukážky vyššie.

Záver

Príprava stavebných slepých výkresov je pre projekty profesií TZB nutnosť, ktorú nemožno obísť a často zaberie viac času, než by sme chceli. A práve preto naši zákazníci oceňujú akúkoľvek možnosť, ako si tento čas skrátiť.

Autor: Marek Mašek, Product manager MEP
Organizáce: GRAITEC s.r.o.


Využite tiež užitočné nástroje na prípravu slepých výkresov. Stiahnite si bezplatnú skúšobnú verziu a zistite, koľko ďalších výhod program CADKON+ MEP prináša. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na info@cadkon.eu.Stačí jednoduchá registrácia

Hlavné prednosti programu CADKON+ MEP:

 • Vlastné CAD jadro s plnou podporou DWG, DGN, PDF
 • Ucelené riešenie odboru zdravotechnika (voda, plyn, kanalizácia)
 • Grafické spracovanie aj s výpočtami
 • Trvalá i sieťová licencia
 • STN normy a projekčné zvyklosti
 • Podpora všetkých profesií TZB (ZTI, UT, VZT, EL)