Pripravujeme uvedenie novej verzie CADKON+ 2021


Vážení zákazníci a užívatelia produktov CADKON+,

chceme sa s Vami podeliť o túto pre nás výnimočnú udalosť. Pripravujeme uvedenie novej verzie CADKON+ 2021, ktorá pripadá na koniec júna 2020. CADKON+ 2021 sme Vám prispôsobili na mieru a do verzie 2021 zapracovali ďalšie Vaše navrhované vylepšenia, nielen do všeobecného CADu, ale aj do profesií stavebné konštrukcie, technické zariadenia budov a železobetónové konštrukcie.


  Spoločné pre všetky profesie – CADKON+ (Architecture, MEP, RC)

Hlavnou spoločnou novinkou CADKON+ 2021 pre všetky profesie je nový nástroj na prenos knižníc a nastavenie z predchádzajúcej verzie pre migráciu napr. pracovného prostredia, klávesových skratiek, užívateľských knižníc pod.

Ďalšou spoločnou novinkou je možnosť vytvárania dynamických textových polí. Jedná sa o textové informácie (v rámci Mtextu alebo Dtextu), ktoré sa môžu odkazovať na rôzne dáta vo výkrese a pri zmene týchto dát sú textové hodnoty aktualizované.

Na žiadosť užívateľov CADKON+ obsahuje verzia 2021 nové virtuálne tlačiarne pre výstup do PDF, JPG, PNG a DWF, nové funkcie na ovládanie hladín, vylepšený editor Mtextu a Prieskumník obsahu.

  Stavebné konštrukcie – CADKON+ Achitecture

Pre projektantov stavebných konštrukcií je pripravené množstvo noviniek, ktoré zjednodušujú a sprehľadňujú prácu s popismi miestností vrátane možnosti vytvárať nové tabuľky miestností po podlažiach, ktoré sa automaticky aktualizujú na jedno kliknutie. Došlo k aktualizácii kompletného sortimentu firmy HELUZ, bol zaradený rad noviniek v rámci vytváranie tabuliek a bol pridaný celý rad nových blokov.

  Technické zariadenie budov – CADKON+ MEP

Pre projektantov TZB sa veľké množstvo vylepšení týka prepracovania knižnice prvkov (predtým "makroeditor") a úplne novej pomoci vykreslenia elektro rozvádzačov. Ďalej je to podrobnejší a presnejší výpočet cirkulácie, optimalizácia používaných farieb a hrúbok čiar, spolupráca s výpočtovými programami PROTECH, databázy značiek a mnoho ďalšieho.

  Železobetónové konštrukce – CADKON+ RC

CADKON+ RC teraz v novej verzii prináša nové možnosti pre zmenu tvaru debnenia (resp. Prvkov), ak sú tieto definované na základe 3D telies, nové možnosti pre zmenu rozteče prútov, kopírovanie vystuženého prvku a ďalšie nástroje prevzaté z CADKONu RCD.

  Správa a riadenie dokumentácie – CADKON+ DMS

V CADKONe+ DMS patrí medzi hlavné novinky najmä zobrazenie vyťaženosti jednotlivých zamestnancov alebo celej kancelárie v interaktívnom kalendári. Medzi ďalšie zaujímavé novinky patrí možnosť exportu výkazov práce a zobrazenie ziskovosti jednotlivých projektov.

Zoznámte sa so všetkými podstatnými novinkami CADKON+ 2021 na pripravovaných webinároch.

Využívajte CADKON+ na maximum !!
Webináre sú ZADARMO.

Čo je nové v 
CADKON+ 2021 MEP


18.6.2020 – 9:00 – 10:00
Registrácia
Čo je nové v 
CADKON+ 2021 Architecture


24.6.2020 – 10:00 – 11:00
Registrácia

Čo je nové v 
CADKON+ 2021 RC


26.6.2020 – 10:30 – 11:30
Registrácia
Čo je novév 
CADKON+ DMS


 09.07.2020 – 10:00 – 11:00
Registrácia


Ak CADKON+ ešte nevlastníte, máte jedinečnú šancu si ho zabezpečiť vďaka novej možnosti financovaniu.

  • 0% akontácia, nepotrebujete žiadnu hotovosť!
  • 0% navýšenie!
  • Trvalá licencia CADKON+!

Špeciálna ponuka na financovanie do 30.6.2020!

VIAC TU