Prispôsobenie potrebám vašej firmy

Každý dokument uložený v centrálnom úložisku môže mať so sebou uložené rôzne iné informácie, tzv. metadáta. Metadáta sú uložené na záložkách a sú stále k dispozícii. Pomáhajú v lepšej orientácii a informovanosti o dokumente. Môžu niesť informácie o zakázke, rozpracovanosti, spracovateľoch a mnoho ďalších údajov.


Já jsem popis obrázku

Vytváranie šablón z vlastných dokumentov

Každý dokumentový typ môže mať ľubovoľný počet svojich vlastných šablón a svojich vlastných metadát. Do systému je možné vložiť predpripravené šablóny k jednotlivým dokumentovým typom. Šablóny sú dokumenty, ktoré majú nejaký predpripravený obsah a voľné polia pripravené na automatické vyplňovanie dát zo systému. Šablóny môžu byť pripravené ako pre obyčajné dokumenty kancelárskeho balíka Office, tak aj pre AutoCAD výkresy.


Definované pohľady

Pomocou pohľadov je možné zobraziť len svoje súbory, alebo súbory iného vlastníka, prípadne zobraziť súbory podľa prípony či workflow. Vďaka tomu je možné v DMS veľmi ľahko vyhľadávať. Alternatívou je možnosť pridať si ľubovoľné zložky medzi obľúbené a mať ich tak stále po ruke.


Já jsem popis obrázku


Já jsem popis obrázku

Automatické pomenovanie podľa vlastných kritérií

Popisuje akým spôsobom bude daný dokumentový typ automaticky pomenovaný systémom. Systém dokáže automaticky vygenerovať poradové číslo dokumentu. Z toho dôvodu nie je možné, že v rámci úložiska vzniknú dva dokumenty s rovnakým názvom.