Prispôsobenie programu

Program je pripravený tak, aby výsledné výkresy zodpovedali bežným zvyklostiam. Zároveň ale obsahuje možnosť si výstupy prispôsobiť podľa štandardu jednotlivých užívateľov. Je možné si nastaviť hladiny, farby, fonty, vhľad popisov kót i tabuliek. Všetky nastavenia je možné uložiť pre budúce ďalšie použitie, alebo preniesť na iný počítač.


Novú éru vo vystužovaní sme už otvorili.
Revolučný produkt CADKON+ RC dostupný doslova pre všetkých!

Já jsem popis obrázku

Široké použitie

CADKON+ RC je pripravený pre široké použitie ako v domácich, tak aj v zahraničných projekčných kanceláriách, preto podporuje najrôznejšie požiadavky na spôsob kreslenia výstuže. Obsahuje viac ako 12 spôsobov kreslenie a opisu radov prútov, rôzne formáty popisov podľa zadaných masiek. Každá výstužná vložka môže byť zobrazená v každom 2D-reze iným spôsobom. Výkresová dokumentácia môže byť v ľubovoľnom jazyku, čo zahŕňa tabuľky, popisy a hladiny (napríklad v slovenčine). Pri prenose výkresu do cudzieho prostredia sa názvy hladín automaticky konvertujú.

Štandardy

CADKON+ RC podporuje kontrolu základných normových konštrukčných zásad, ako je automatické konštrukčné zaoblenie segmentov prútov, automatické zaokrúhlenie dĺžok prútov, koncové úpravy podľa noriem (PKT, PÚ, atď.), Maximálna dĺžka výstužných prútov, minimálna krycia vrstva, min. a max. vzdialenosť medzi prútmi atd.

V súčasnej verzii sú implementované štandardy STN, EUROCODE, DIN. Nastavenie pre konštrukčné zásady, spôsob kreslenia, obsah a usporiadanie tabuliek možno ukladať pre opakované použitie.

Já jsem popis obrázku