Powered by Smartsupp

Dokončete výkres se vším všudy

CADKON+ ponúka celý rad užitočných funkcií pre jednoduchšie dotvorenie stavebného výkresu. Patrí sem kótovania, textové popisy a odkazy, legendy materiálov a použitých čiar na vedení, potrubí, hranice a pod., Vytyčovacie body, pečiatky a rámčeky výkresov a mnoho ďalšieho ...

STIAHNUŤ

Vložení katastrální mapy do výkresu.

Katastr nemovitostí s nahlížením a venkovní inženýrské sítě

Podpora pro vkládání katastrálních map dle standardů VFK (ČÚZK) nebo ÚGKK SR. Zahrnuje vložení katastrální mapy, ortofoto mapy, definiční body parcel a budov, věcná břemena, souřadný systém S-JTSK pro koordinace s inženýrskými sítěmi a on-line náhled do katastru.

VIDEO UKÁZKA (ČÚZK)

VIDEO UKÁZKA (ÚGKK SR)

Vyhledávat můžete pomocí adresy nebo parcelního číslo. Zobrazené výsledky reflektují druh pozemku, čili jestli se jedná o katastrální území, obec, ulici, adresu nebo parcelní číslo. Vyhledáváné území se zobrazuje (zazoomuje) v závislosti na druhu pozemku. Uživatele na slovensku jistě potěší zobrazování inženýrských síťí ze ZBGIS.

VIDEO UKÁZKA: MOŽNOSTI VYHLEDÁVÁNÍ V KATASTRU

Legendy

Vytváranie legiend materiálov z použitých šrafovacích vzorov a izoláciou vo výkrese. Ďalej legendy použitých čiar inžinierskych sietí vo výkresoch situácií, ktorých kompletná knižnica je tiež súčasťou CADKONu+.

VIDEO UKÁŽKA: INŽINIERSKE SIETE A LEGENDY

legendy 2022
Ponuka čiar inžinierskych sietí a vytvorené legendy.
rychlé kótování
Ponuka kótovacích nástrojov

Rýchle kótovanie

Ucelený súbor nástrojov na kótovanie, ktorý je pripravený pre rýchle kótovanie stavebných výkresov a obsahuje množstvo dôležitých funkcií, napr. automatická kóta, šikmé kótovanie, vytvorenie kóty otvoru s automatickým odčítaním výšky otvoru a parapetu, rozdelenie a spojenie kót, zarovnanie kót na rovnakú úroveň, nadviazanie na kótu, kótovanie oblúkov a pod...

Vyplnenie plôch

Vytváranie vlastných vzorov, využitie ponuky vzorov podľa aktualizovanej normy STN 01 3406 (úzka spolupráca s ČKAIT) alebo u nás používaných vzorov povrchov, to sú možnosti vyplnenie plôch šrafovacím vzorom.

vyplneni ploch
Ukážka ponuky šrafovacích vzorov strešných krytín
vytyc body
Zadanie parametrov novo vkladaného bodu

Podpora vytyčovacích bodov

Vytyčovacie body je možné do výkresu importovať na základe textového súboru, napr. z totálnej stanice. Body možno dodatočne aktualizovať, vkladať ďalšie vlastné body a samozrejme následne vykázať do súhrnnej tabuľky.

VIDEO UKÁZKA: IMPORT VYTYČOVACÍCH BODŮ

Razítka a formáty výkresov

Vytvorenie rámčeka formátu výkresu podľa vybranej oblasti vo výkrese, užitie násobkov formátu A4, vrátane zobrazenia značiek pre skladanie výkresu, využitie dynamického bloku formátu a vloženie pripravenej pečiatky výkresu je súčasťou každého tlačeného výkresu a preto pripravené nástroje opäť túto činnosť len urýchľujú.

razitka formaty vykresu
Príklad dynamické úpravy použitého formártu a pečiatky výkresu.
popisy textove odkazy
Pripravená ponuka nástrojov na rýchle rozvinutie textov, popisov a odkazov.

Popisy a textové odkazy

Množstvo konštrukcií je vo výkrese automaticky popísané. Pre rýchle popisovanie ľubovoľných prvkov sú v ponuke pripravené textové popisy rozdelené do skupín podľa nastavenia veľkosti a štýlu písma. Stačí tak iba vybrať konkrétny typ popisu, napr. združený odkaz strednej veľkosti, bez nutnosti vykonať najprv nastavenie popisu.

Vložené odstavcové texty je možné editovať priamo v mieste textu (obsah sa nenačíta do dialógu), máte tak presný náhľad na text a jeho formátovanie.

K dispozici je řada funkcí pro hromadnou editaci textů, kreslení textů do oblouku nebo zarovnání textu k objektu.

VIDEO UKÁZKA: ZAROVNÁNÍ TEXTU K OBJEKTU

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu