Powered by Smartsupp

Nechajte vytvoriť tabuľky a legendy

Vykreslené stavebné prvky je možné opoložkovať a následne vygenerovať tabuľku vrátane kusovníka a pohľadových schém. Vytvorenie legendy miestností alebo legendy skladieb podláh v závislosti na miestnostiach je otázkou pár kliknutí.

STIAHNUŤ VIDEO


Výpis zámočníckych výrobkov do MS Excel

tabulka nová 2
Užívateľské tabuľky výrobkov

Výpisy stavebných prvkov

Výpisy dverí, okien, klampiarskych, zámočníckych, stolárskych a ďalších výrobkov sa vykonáva na základe položiek, tzv. "Bublín", cez ktoré sa zadá špecifikácie týchto výrobkov do výkresu.Bubliny fungují jako tzv. multiodkazy, takže umožnují pohodlnou práci s odkazkou, možnost přidávat nebo odebírat odkazy v návaznosti na počet kusů.

VIDEO UKÁZKA: POHODLNĚJŠÍ PRÁCE S BUBLINAMI

Dôležitým nástrojom pre riešenie častých zmien zo strany investora alebo projektanta je správca položiek, ktorý dokáže odhaliť a opraviť chyby v číslovaní, vykonávať hromadné zmeny v číslovaní položiek alebo meniť zadanú špecifikáciu prvkov a to všetko v prehľadnom zozname umožňujúcim triedenia.

VIDEO UKÁZKA: SPRÁVCI CADKON+ ARCHITECTURE

Projektant má tak dôležité informácie o prvkoch vo výkrese a nie v nejakej externej tabuľke. Výpis prvkov do tabuľky, ktorá sa umiestni do výkresu alebo do samostatného tabuľkového súboru, napr. MS Excelu, je tak možný až vo finálnej časti projektu. V případě vyhodnocení tabulky dle podlaží, je zaručena automatické sledování aktuálnosti tabulky a aktualizace na jedno kliknutí.

VIDEO UKÁZKA: PROVÁZANÉ TABULKY BUBLIN

Tabulku je možné dělit na výšku dle zvoleného formátu, tak aby vyhovovala vašim potřebám.

VIDEO UKÁŽKA: DELENIE TABUĽKY NA VÝŠKU

Užívateľské tabuľky výrobkov CADKONe + ARCHITECTURE špecifikovaných pomocou bublín vo výkrese ponúkajú jednak vlastný vzhľad tabuliek, ktorý možno prevziať z už existujúcich tabuliek, ktoré sú pre danú firmu štandardom a druhým podstatným momentom je automatické sledovanie aktuálnosti tabuľky vzhľadom k špecifikáciu výrobkov vo výkrese a následná rýchla aktualizácia týchto tabuliek.

Tabuľky zodpovedajú požiadavkám zákazníkov a umožňujú vykonávanie rýchlych výpisov jednotlivých typu výrobkov do tabuliek ľubovoľného vzhľadu. CADKON tak teraz umožňuje vytvárať formátovo rôzne tabuľky pre rozdielne typy výrobkov, ako sú stolárske, zámočnícke, klampiarske, plastové a pod. 

VIDEO UKÁŽKA: TABUĽKY PRVKOV VLASTNÉHO VZHĽADU S AKTUALIZÁCIOU NA JEDNO KLIKNUTIE

Plochy a popis miestností

Odpočet plochy miestnosti z pôdorysného výkresu sa vykonáva jednoducho zadaním jedného bodu vnútri miestnosti. Okrem plochy miestnosti sa automaticky odpočíta aj jej obvod a po zadaní požadované špecifikácie miestnosti sa do výkresu umiestni opis miestnosti.

Správca miestností je nenahraditeľný pomocník pri dohľadávaní miestností a zmenách v číslovaní, či iných zmenách parametrov miestností (materiálov stien, stropov, skladieb podláh atď ..) tak bežných pri zmenách dispozícií miestností. Zmeny môžete vykonávať hromadne, nestrácate tak čas nekonečným prepisovaním dát.

VIDEO UKÁŽKA: VYTVÁRANIA POPISOV MIESTNOSTÍ, TABULIEK MIESTNOSTÍ A ICH AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA

Každej miestnosti možno definovať do akého bytu alebo zóny patrí s možnosťou farebného zvýraznenia. Automaticky môžete generovať farebnú mapu bytov a zón. Vytvorenie legendy miestností alebo legendy skladieb podláh v závislosti na miestnostiach je potom otázka niekoľkých kliknutí. Legendu je možné umiestniť ako do výkresu tak napríklad do excelu, Wordu atď.

VIDEO UKÁŽKA: BYTY A ZÓNY

Samozrejmosťou sú automatické aktualizácie hodnoty plôch pri zmene plochy miestností. Zmeny (aktualizácia) sa prejaví ako vo vygenerovaných popiskách miestností vo výkrese tak vo vygenerovaných tabuľkách jednoduchým jedným kliknutím. Neaktuálne tabuľky sú automaticky prečiarknuté. Automaticky sa aktualizujú jednak plochy miestností, ale samozrejme aj jednotlivé parametry u miestností nadefinované, ako napríklad skladby podláh, použité materiály a akékoľvek iné užívateľsky definované parametre. Všetky parametre možno hromadne editovať cez správcu popisov. 

VIDEO UKÁŽKA: TABUĽKY PO PODLAŽÍ A UPOZORNENÍ NA NEAKTUÁLNU TABUĽKU

místnosti

Tabuľka miestností s výpisom plôch z výkresu.

barevna mapa bytu

Automaticky vygenerovaná farebná mapa bytov

dalsi tab legendy
Výpis do legendy inžinierskych sietí z výkresu situácie

Ďalšie tabuľky a legendy

Ďalšie tabuľky možno vytvoriť z prekladov, stropných prvkov, obkladov, betónových výrobkov, vytyčovacích bodov a všeobecných blokov. Pri tabuľkách je možné nastaviť vlastný vzhľad a riadiť jej obsah. Tabulky mohou být vytvářeny jako standardní nebo dynamické tabulky, jejichž editace nabízí celou řadu možností.

VIDEO UKÁZKA: DYNAMICKÉ TABULKY

Do legend je možné nechat vypsat ve výkresu použité materiály a čáry inženýrských sítí výkresů situací. 

VIDEO UKÁZKA: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A LEGENDY

Další legendou kterou je možné nechat automaticky vygenerovat je legenda bytů a zón, zadaných v rámci vytváření popisů místností.

VIDEO UKÁZKA: BAREVNÉ LEGENDY BYTŮ A ZÓN

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu