Powered by Smartsupp

Plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie výkresov, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom.

Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov.

STIAHNUŤ Video


Prostredie CADKON+ BASIC

Štandardný CAD nástroj

CADKON+ Architecture je CAD softvér plne kompatibilný s DWG® formátom. Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov. S moderným a ľahko použiteľným rozhraním, vytvára CADKON+ Architecture všetky 2D a 3D prvky, obsahuje funkcie pre navigáciu vo výkresoch, vizualizácie a pozná tiež pojmy ako "hladiny", "uchopovacie body", "okná", a pod.

VIDEO UKÁŽKA: POROVNANIA RÝCHLOSTI S AUTOCADOM

Podpora DWG a DXF formátov

CADKON+ Architecture číta a zapisuje .DWG súbory v ich natívnom formáte bez straty dát, vrátane aktuálneho formátu AutoCAD® 2018 a pokračuje až do verzie DWG 2.5, vrátane verzie AutoCAD LT®.

Samozrejmosťou je možnosť otvoriť súbory v aktuálnom formáte DWG 2018.

Vzhľadom na to, že CADKON+ Architecture používa Autodesk® DWG™ formát ako natívny formát súboru, nie je nutná žiadna konverzia.


Otvorenie alebo uloženie v akejkoľvek verzii DWG formátu
arch rastr2
Podloženie PDF alebo naskenovaného výkresu

Rastrové formáty, PDF a ďalšie možnosti

V CADKON+ Architecture je možné pracovat aj s týmito formátmi:

 • Import máp z katastra nehnuteľností vám umožní rýchlo a efektívne naimportovať mapu z katastra nehnuteľností pomocou online mapového prehliadača.
 • Import súborov: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP, PNG ...)
 • Vývoz súborov: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Export do 3D PDF
 • Import a Export do súborov ACIS (vyžaduje licenciu CADKON + Premium) 

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT KATASTRÁLNEJ MAPY

VIDEO UKÁŽKA: IMPORT PDF DO DWG

Bežné nástroje pre kreslenie

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Úsečka, krivka, spline krivka
 • Kružnica, obdĺžnik, elipsa, oblúk
 • riadkový a odstavcový text, kóty
 • a mnoho ďalších
basic bezne nastroje 1
Základné kresliace nástroje
basic editace 2
Základné nástroje pre editácie a zmeny

Editácia a zmeny vo výkresoch

K dispozícii sú okrem iného tieto nástroje:

 • Kópia, posun, otočenie
 • Predĺžiť, natiahnuť, orezať
 • Prerušiť, zrkadliť, ekvidistancia
 • a mnoho ďalších

Hladiny (vrstvy) a vlastnosti

K ovládaniu projektov sú pripravené rôzne nástroje pre ovládanie hladín:

 • Správca hladín
 • Vypnúť, zmraziť, zamknúť, netlačiteľná hladina
 • Vypínanie prvkov vo výkrese výberom objektu
 • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁŽKA: FILTRY HLADÍN

VIDEO UKÁŽKA: STAVY HLADIN

Arch hladiny
Široká ponuka nástrojov pre ovládanie hladín
basic ostatni 1
Ukážka nastavenia súradnicových systémov vo výkrese.

Ostatné funkcie

Okrem vyššie popísaných funkcií a príkazov je tiež k dispozícii:

  • Práca so súradnicovými systémami
  • Výkresové priestory ("Layout")
  • Práca s blokmi a atribútmi
  • Odmeriavanie
  • Tlač a prenos výkresov
  • a mnoho ďalších

VIDEO UKÁZKA: PŘEHLEDNÁ PRÁCE SE SOUŘADNÝMI SYSTÉMY

Ovládanie pomocou panelov pásov, alebo štandardných ikon

K dispozícii je moderné prostredie ovládanie pomocou pásov kariet alebo klasické prostredie ovládania pomocou ikon. Obe prostredia možno navyše kombinovať a s používaním tzv. "Našepkávača príkazov" docielite efektívne ovládanie a zvýšenie produktivity práce.

basic prostredi 2
Ukážka prostredia pásov kariet alebo klasických ikon
Arch české prostředí
 Ukážka plne lokalizovaného českého prostredia

Plne české prostredie vrátane slovenského doplnku

Program CADKON+ Architecture je plne lokalizovaný do češtiny. Jedná sa predovšetkým o jednotlivé príkazy, dialógové okná, príkazový riadok a elektronickú nápovedu. Ak preferujete zadávanie anglických príkazov, nie je problém používať obe jazykové varianty.

Slovenskí používatelia CADKONu + Architecture majú možnosť inštalácie programu vrátane slovenského doplnku, ktorý Vám umožní tvorbu výkazov, tabuliek a legiend v slovenskom jazyku.​

V kombinácii s množstvom výukových videí a odborných školení, sa v programe CADKON+ Architecture naučíte pracovať pomerne rýchlo.

Klávesové skratky

Používanie skratiek takmer v každom programe výrazne urýchli a zefektívni jeho používanie.

CADKON+ Architecture umožňuje nasledovné:

 • Klasické skratky s možnosťou importu skratiek z AutoCADu vo formáte PGP
 • Akceleračné skratky bez nutnosti potvrdzovania klávesou Enter
 • "Našepkávač príkazov" (podľa zadaných písmen program automaticky ponúka príslušné príkazy)
basic zkratky
 Príklad nastavenia alebo importu skratiek napr. z AutoCADu
logo Cadkon 2013 Support 4K 800x250

Podpora 4K monitorov

CADKON + v aktuálnej verzii podporuje zobrazenie na 4K (UHD) monitoroch. Obsah príkazového riadku, ponúk, dialógových okien, veľkosť ikon pod. sa prispôsobuje DPI systému Windows, čo je pre správne zobrazenie na 4K monitoroch kľúčové. Všetky dialógové okná CADKON+ boli prispôsobená pre veľké rozlíšenie.

 

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu