Powered by Smartsupp

Kreslite stavebné konštrukcie rýchlo a presne

CADKON+ ponúka ucelené skupiny príkazov pre kreslenie stavebných konštrukcií, ktoré umožňujú zadaním parametrov jednoducho vykresliť danú konštrukciu do výkresu. Dodatočné úpravy a zmeny parametrov konštrukcií možno vykonávať cez špecializované funkcie, ale tiež cez základné editačné nástroje. Zjednocujúcou vlastnosťou všetkých vykreslených konštrukcií sú rýchle zmeny.

 STIAHNUŤ VIDEO

Steny

Vynášajte steny v novostavbách, ktorých hrany sú rovnobežné alebo v rekonštrukciách podľa zamerania existujúceho stavu, kde hrany stien nie sú rovnobežné, t.j. sú "krivé". Vkladajte stĺpy, vrátane možnosti osadenia stĺpov do osového rastru.

Vícevrstvé konstrukce

Funkčnost využijete jednak pro kreslení půdorysů např. sendvičových stěn, ale také pro kreslení řezů např. skladeb střech, podlah, stropů, stěn v řezu apod. Díky napojení na On-line katalog DEKSOFT máte k dispozici několik tisíc v praxi používaných skladeb různých typů konstrukcí..  

VIDEO UKÁZKA

Vícevrstvé konstrukce umožňují řešit napojení jednotlivých vrstev vícevrstvých konstrukcí v místech styků těchto konstrukcí.

VIDEO UKÁZKA

Otvory, dvere, okná

V jednom kroku vykreslené otvory s oknami alebo dverami do stien, ktoré môžu byť vynesené pomocou ľubovoľných dvoch čiar. Rýchle zmeny vykreslených otvorov pomocou základných nástrojov CADu alebo na to určených funkcií.

Preklady

preklady

Pre vykonávaciu dokumentáciu sa jedná o nepostrádateľný nástroj pre návrh skladby prekladov podľa konkrétnych výrobcov. Vykreslenie celej skladby do výkresu vrátane jej popisu a sklopeného rezu. Správca skladieb sa stará o vykreslené skladby s možnosťou rýchlej zmeny obsahu alebo prečíslovania skladieb. Vytvorenie kusovníka prekladov alebo súpisu celých skladieb do prehľadnej tabuľky je otázkou štyroch kliknutí.

Stropy

stropy

Kladačský výkres nosníkových alebo betónových stropov s voľbou stropných prvkov podľa konkrétnych výrobcov. Týmto návrhom odpadá pracné ručné kladenie jednotlivých prvkov vrátane častej chybovosti. Rovnako aj vytvorenie súhrnnej tabuľky stropných prvkov vrátane uvedených hmotností výrazne urýchli váš existujúci pracovný proces.

Schodiště

schodiste

Pre prvý návrh schodiska sú pripravené rôzne typy schodísk, ktoré sa následne cez zadanie ďalších parametrov špecifikujú. Výsledkom je vykreslené schodisko podľa zásad ČSN. Schodisko možno vo výkrese ďalej upravovať a meniť. Veľkým pomocníkom je rýchle vytvorenie zvislého rezu alebo pohľadu z pôdorysu schodiska.

Komíny, prostupy

kominy prostupy

Komínové telesá podľa výrobcov alebo komínové prieduchy podľa druhu palív jednoducho vložíte do komínového telesa, ktoré môže byť v rámci existujúceho stavu vykreslené ako súčasť steny.

Zobrazenie typu prestupu a zadanie jeho veľkosti, ktoré môže byť odmerané vo výkrese alebo vložené ako známa hodnota, je jednoduchý úkon.

Krovy

krovy

Pre drevené konštrukcie krovu sa využívajú pripravené dynamické bloky jednotlivých prvkov krovu, ako sú napr. krokvy s pomúrnicou, klieštiny, stĺpiky a pod. Z týchto prvkov sa postupne skladá konštrukcia krovu s využitím dynamického zadania parametrov prvkov.

Střecha, střešní okna

strecha str okna

Vynášajte steny v novostavbách, ktorých hrany sú rovnobežné alebo v rekonštrukciách podľa zamerania existujúceho stavu, kde sú hrany stien "krivé". Vkladajte stĺpy, vrátane možnosti osadenia stĺpov do osového rastru.

Základy

zaklady

Využite steny pre vykreslenie základových pásov vrátane výškových kót s následným vykreslením sklopeného profilu pásu a výpisu celkového objemu.

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu