Powered by Smartsupp

Tvořte výkresy dle vašich firemních standardů

CADKON+ umožňuje nastaviť prostredie výkresov podľa existujúcich firemných štandardov. Jedná sa hlavne o systém hladín a s tým spojené nastavenia typov a hrúbok čiar, ďalej mierka výkresu, jednotky, zobrazenie prvkov a zdieľanie knižníc, ktoré je prednastavené, ale možno ho tiež upraviť a nastaviť podľa vašich firemných zvyklostí. 

STIAHNUŤ


Prostredie pre nastavenie štandardu hladín

Štýly hladín

Prostredie výkresu možno ľubovoľne prispôsobiť a upraviť. Už v predvolenom nastavení je pripravený systém hladín a s tým spojené nastavenia farieb, typov a hrúbok čiar, ktoré je možné upraviť podľa firemných zvyklostí. Firemné nastavenie možno tak uložiť do štýlu hladín, ktorý nemusí byť len jeden, ale systém umožňuje vytvárať viac ľubovoľných štýlov. Výkresy vytvorené v jednom štýle hladín možno previesť do iného štýlu, napr. z plnohodnotného stavebného výkresu viete vykonať zmenu na slepý výkres, alebo výkres vytvorený vo firemnom štandarde previesť do firemného štandardu spolupracujúcej firmy. Všetko jednoducho, pomocou niekoľkých kliknutí.

Mierka výkresu

Podľa zvolenej mierky výkresu dôjde k nastaveniu veľkostí príslušných prvkov, ktoré tak nemusíte samostatne nastavovať. Jedná sa o automatické nastavenie textov, kót, položkových bublín, popisov miestností, symbolov a ďalších. Hodnotu mierky môžete v priebehu kreslenia meniť alebo nechať previesť existujúce výkres do hodnoty iného merítka.

meritka vykresu
Zmena mierky výkresu
 stejne jednotky
 Základné nastavenie jednotiek, mierky a štýlu hladín CADKONe+

Rovnaké jednotky

V akých jednotkách bude výkres spracovaný patrí tiež do firemných štandardov. CADKON umožňuje zvoliť najčastejšie požívané milimetre alebo  spracovanie v metroch. Zvolené jednotky sú tak opäť previazané na ďalšie prednastavenia, ktorá napríklad pri voľbe jednotiek v metroch vytvára kóty podľa stavbárskeho zobrazenia hodnôt v milimetroch.

Optimalizované zobrazenie

Všetky prvky ako sú text, kóty, šrafy, typy čiar, bubliny pod. majú optimalizovaný vzhľad a veľkosť vzhľadom k nastavenej mierke výkresu. Tieto nastavenia je možné kedykoľvek v priebehu práce meniť. Hlavnou výhodou je absencia nutnosti opakovaného nastavovania pracovného prostredia, ktoré CADKON+ vykonáva za vás.

optimalizovane zobrazeni
Optimalizované zobrazenie k aktuálne nastavenej mierke 1:50
sdilene knihovny
 Možnosť nastavenia spoločných ciest na zdieľané knižnice

Zdieľané knižnice

Knižnice jednotlivých stavebných konštrukcií, vzhľad a textové výrazy popisných položiek možno zdieľať s ostatnými kolegami pracovného tímu. Napríklad knižnicu vytvorenej skladby prekladov jedného podlažia možno zdieľať s kolegom, ktorý pracuje na inom podlaží alebo na inej časti objektu.

Možnosti práce se stavy konstrukcí (původní/bourané/nové)

V rámci práce můžete velmi rychle přepínat nastavení klíčů hladin dle aktuální potřeby. Můžete tak rychle určit, do jakých hladin a s jakým nastavením kreslíte. Připraveny jsou pro vás nové klíče hladin pro původní stav, bourané konstrukce a nový stav, nicméně můžete si vytvořit vlastní klíče a jednoduše mezi nimi přepínat a tím určovat do jakých hladin a s jakým nastavením bude CADKON+ Architecture konstrukce vykreslovat. Zároveň pomocí nové funkce Změna stavu konstrukcí můžete měnit hladiny či nastavení parametrů vykreslených konstrukcí zpětně a to nejen pro konstrukce vykreslené CADKONem+ Architecture, ale i konstrukce vykreslené obecným CADem.

VIDEO UKÁZKA: MOŽNOSTI PRÁCE SE STAVY KONSTRUKCÍ

optimalizovane zobrazeni

Práce se stavy konstrukcí

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu