Powered by Smartsupp

 

Využívajte rozsiahle knižnice

K produktivite a urýchleniu kreslenia prispieva dostupnosť knižníc výrobcov aj všeobecných prvkov. Možnosť ukladania vytvorených konštrukcií pre ďalšie použitie a ich vzájomné zdieľanie.

STIAHNUŤ

khihovny bigcut
knihovna bloku
Príklad ponuky pôdorysných blokov kúpeľne.

Knižnica blokov

Súčasťou CADKONu+ je obsiahla knižnica blokov, ktorá obsahuje 2.600 blokov vonkajšieho a vnútorného vybavenia v pôdorysnom a pohľadovom zobrazení. Väčšina blokov je pripravená ako bloky novej generácie, tzv. bloky dynamické, ktoré veľmi uľahčujú prácu. Knižnica je členená podľa jednotlivých skupín zaradenia, ako napr. konštrukčné prvky, bývanie, kúpeľňa, kancelária, kuchyňa, stromy, dopravné prostriedky atd.

VIDEO UKÁZKA: KNIHOVNA BLOKŮ

Knižnica výrobcov

Aktuálne 39 výrobcov stavebných prvkov, zariaďovacích predmetov a vybavenia je súčasťou CADKONu+. Výrobcovia stavebných prvkov, ako sú preklady, stropy, strešné okná a ďalšie, sú dostupné priamo pri navrhovaní daných konštrukcií.

knihovna vyrobcu
Aktuálne zaradení výrobcovia do CADKONu+.
knihovna ocelovych profilu
Výběr profilu v knihovně a možnosti zadání parametrů pro vložení do výkresu

Knihovna ocelových profilů

Knihovna ocelových profilů obsahuje 3.200 profilů v jednotlivých zobrazeních včetně normových značek profilů a svarů. V nabídce jsou všechny běžné profily válcované, tenkostěnné, trubky, tyče. Každý profil je možné vložit v řezu nebo v půdorysném a v pohledovém zobrazení. Délku profilu je možné zadat ručně nebo pomocí dvou bodů ve výkresu.

V rámci profilů vložených z knihovny ocelových profilů můžete využít automatické odečtení parametrů při vytváření položek popisu ocelových profilů a plechů. Vytvořené položky popisu ocelových profilů a plechů můžete hromadně editovat pomocí správce položek a následně vykazovat do tabulky ocelových konstrukcí

VIDEO UKÁZKA

Knižnica dopravného značenia

Dopravné značenie je v knižnici zvislých a vodorovných značiek. Možnosť vytvorenia skupiny z niekoľkých dopravných značiek vybraných v knižnici a ich spoločné vloženie do výkresu. Vložené značky do výkresu je možné vykázať do tabuľky s kusovníkom.

V databáze sú CZ dopravné značenie spracované podľa vyhlášky č. 84/2016 Zb. a č. 294/2015 Zz a SK dopravné značenie spracované podľa podľa vyhlášky 30/2020 Z. z.. 

VIDEO UKÁŽKA: DOOPRAVNÉ ZNAČENIE

knihovna dopravniho znaceni
Tvorba skupiny značiek v knižnici a už vykreslená skupina značiek vo výkrese.
sdilene knihovny
Možnosť nastavenia spoločných ciest na zdieľané knižnice

Zdieľané knižnice

Knižnice jednotlivých stavebných konštrukcií, vzhľad a textové výrazy popisných položiek možno zdieľať s ostatnými kolegami pracovného tímu. Napríklad knižnicu vytvorenej skladby prekladov jedného podlažia možno zdieľať s kolegom, ktorý pracuje na inom podlaží alebo na iné časti objektu.

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu