Powered by Smartsupp

Využijte půdorysů a vytvořte řezy a pohledy 

Pre kreslenie zvislých rezov a pohľadov ponúka CADKON+ nástroje, pomocou ktorých možno tvoriť rezy a pohľady efektívnejšie a tak využívať už zadané informácie z pôdorysných výkresov. 

STIAHNUŤ VIDEO

pudoysy bigcut

svisly rez pohled
Podpora pre vynesenie rezu a pohľadu z pôdorysu

Zvislý rez, pohľad

Podpora pre vynesenie rezu z vybraných stien, otvorov, prekladov a stropov, vynesenie pohľadových zobrazenia otvorov a výplní vrátane viditeľných hrán stien. Ďalej vytvorenie rezu alebo pohľadu na schodisko, strechy a strešné okná. To sú možnosti využitia pôdorysných výkresov pre rýchle vytvorenie základných rezov a pohľadov.

 

Skladby podláh

Pri kreslení skladieb podláh môžete využiť existujúcu knižnicu skladieb a svoju skladbu si dotvoriť na základe skladby iné. Skladby možno vykresľovať do výkresu ako celé súvrstvie alebo ich skladať na seba podľa konštrukcie stropu a podláh. Skladby možno využiť aj pre detaily.

Na základe spolupráce s firmou DEKPROJEKT s.r.o. (DEK a.s.) je vyvinuté prepojenie CADKONu s online katalógom DEKSOFT, ktoré ponúka užívateľom možnosť výberu skladieb z online Stavebnej knižnice DEK a ich okamžité použitie vo výkresoch CADKONu.

VIDEO UKÁZKA: IMPORT SKLADEB Z ONLINE KATALAGO DEKSOFT

Samozrejmosťou je možnosť vykazovania skladieb podláh, ktoré sú nadefinované jedotlivými miestnosťami do tabuliek skladieb. Na výber je niekoľko možností nastavenia vzhľadu tabuľky skladieb a vykazovaniu jednotlivých parametrov skladieb do samostatných stĺpcov.

 

VIDEO UKÁŽKA: VÝKAZY SKLADIEB PODLÁH

skladby podlah
Definície a uloženie skladieb do knižnice
knihovna bloků
Knihovňa dynamických blokov výplní otvorov

Dynamické bloky

Veľkú ponuku pohľadových schém okien a dverí, odkvapov, opláštenie strechy, vence a ďalšie prvky ponúka obsiahla knižnica blokov, kde dynamickosť a parametrické zadanie vlastností týmto prvkom prináša značnú časovú úsporu.

Výškové kótovanie

Výškové kóty, tzv. "Kačky" majú automatické odčítanie hodnoty výšky vzhľadom k zadanej základni - základnej úrovni. Vo výkrese môže byť viac nezávislých základní a k nim vztiahnutých výškových kót. Pri zmenách konštrukcií a tým aj polohy výškových kót sa kóty automaticky aktualizujú. Kačky môžu mať dve výškové úrovne pre relatívnu a absolútnu výškovú úroveň. Samozrejmosťou sú aj pôdorysné výškové kóty.

VIDEO UKÁŽKA: VÝŠKOVÉ KÓTY

Výškové kóty su tedy vždy aktuální, ale i tak mají uživatelé možnosť prepísať hodnotu výškové kóty, nebo je v priepadě potreby tzv. odpojit, aby se nadále automaticky neaktualizovaly.

VIDEO UKÁZKA

výškové kóty
Nastavenie parametrov výškových kót

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu