Powered by Smartsupp

Projekty silnoprúdu

 Vykreslenie jednotlivých a združených kabeláží vrátane popisov vo výkrese, automatické vytvorenie rozvádzačov a výkazu použitého materiálu.

STIAHNUŤ Video


 Rozsiahla databáza pripravených značiek pre silnoprúd

Rozmiestnenie zásuviek, vypínačov a svietidiel

Z rozsiahlej databázy pripravených značiek (1.500+) vo výkrese jednoducho rozmiestnime rozvádzače, zásuvky, vypínače, svietidlá a ďalšie zariadenia. K dispozícii sú pripravené nástroje, ktorými doplníme označenie koncových prvkov a vykonáme automatické popísanie označenia vo výkrese. Samozrejmosťou sú aj možnosti zmeniť prúdové hodnoty, fázy, použitie ističa, chrániče a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁŽKA

Káble a okruhy

V prvom kroku schematicky načrtneme káblové rozvody a program následne doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenzie káblov, vrátane združených trás. Veľkou výhodou je tiež jednoduché vyhľadanie chýb, ich opravy a celková prehľadnosť káblových rozvodov v zložitejších projektoch.

VIDEO UKÁŽKA

EL 2022 2 kabely
Ukážka automatického dohľadania okruhov a vykreslenia združených trás
EL 2022 3 obsazenost
Nástroj na zistenie obsadenosti žľabu a hmotnosti na bežný meter

Káblové žlaby a rošty

Pri združených kabelážach program podľa obsadenosti automaticky navrhne optimálny žľab, stráži maximálnu obsadenosť žľabu a spočíta hmotnosť použitých káblov v kilogramoch na bežný meter.

VIDEO UKÁŽKA

VIDEO UKÁŽKA

Zmeny v existujúcich rozvodoch

Silnou stránkou programu je možnosť vykonávať dodatočné zmeny, ako je napr. pridanie novej zásuvky, káblov, fáz atď. Automaticky prebehne aktualizácia celého projektu aj s počtami káblov, popisov značiek alebo typov a dimenzií.

EL 2022 4 zmeny
Príklad doplnenia novej zásuvky a automatickej aktualizácie okruhov a káblov

 

EL 2022 5 rozvadece
Automatické vykreslenie rozvádzačov vrátane listov do rozvrhnutia (výkresové priestory)

Rozvádzače

Z pôdorysných rozvodov vie program automaticky vytvoriť v jednom kroku príslušné schémy jednopólových rozvádzačov vrátane automatického očíslovania a popisom prúdových hodnôt. Rozvádzače sa vykreslia tiež do jednotlivých záložiek rozvrhnutia (výkresové priestory) a následne je možné vykonať hromadnú tlač všetkých listov rozvádzača napr. do PDF formátu.

VIDEO UKÁŽKA

Hromovody a uzemnenie

K dispozícii máme rozsiahlu databázu značiek pre bleskozvody a uzemnenie, vrátane prednastavených typov a dimenzií káblov.

VIDEO UKÁŽKA

EL 2022 6 hromosvod
Vykreslenie bleskozvodov a uzemnenia
EL 2022 7 legendy
Príklad vloženia rôznych legiend značiek a systému značenia

Legendy značiek a káblov

Pre ľahkú prehľadnosť napr. pri realizácii projektu je potrebné vytvoriť legendy použitých značiek, káblov, prípadne značenia okruhov, výškových zón káblov. Pre tieto potreby obsahuje CADKON+ MEP celý rad nástrojov a pripravených schém legiend.

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo sme vo výkrese spracovali, je možné ľahko vykázať napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Ide predovšetkým o výkazy použitých koncových prvkov, rozvádzačov alebo kabeláže vrátane káblovej listiny

EL 2022 8 vykaz
Výpis použitých káblov do programu MS Excel
rozmistnení panelů
Ukážka rozmiestnenia panelov na streche

Fotovoltika

Z rozsiahlej databázy pripravených značiek do výkresu jednoducho rozmiestnime solárne panely, striedače a ďalšie zariadenia. Každé zariadenie je možné rozmerovo meniť. Solárny panel je možné prispôsobovať reálnym rozmerom a uhlu sklonu umiestnenia panelu. K dispozícii sú pripravené nástroje na trasovanie kabeláží, práce s káblovými žľabmi a ich popísanie. Samozrejmosťou sú také možnosti tvorby legiend, tvorba výkazov a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁŽKA

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu