Powered by Smartsupp

Projekty slaboproudu

 Rozsáhlá databáze značek pro projekty zabezpečení budov, včetně vykreslení kabeláží, automatického číslování a výkazu použitého materiálu.

STIAHNUŤ Video


Rozsiahla databáza značiek pre slaboprúd

Rozmiestnenie prvkov, rekov, ústrední

Z rozsiahlej databázy pripravených značiek (600+) vo výkrese jednoducho rozmiestnime ústredne, reky, čidlá, kamery a ďalšie zariadenia. K dispozícii sú pripravené nástroje, ktorými doplníme označenie koncových prvkov a vykonáme automatické popísanie označenia vo výkrese. Samozrejmosťou sú aj možnosti zmeniť počty pripojených káblov, hw/sw adresy, označenie a mnoho ďalšieho.

 

Automatizácia číslovania prvkov

Automatickú indexáciu použitých koncových prvkov môžeme použiť na jednoduché očíslovanie alebo zložitejšie tvary zložené napr. z informácií "rack/patch panel/okruh" a podobne. Nespornou výhodou je tiež možnosť dohľadávať duplicity indexácie alebo vykonávať aktualizácie.

VIDEO UKÁŽKA

VIDEO UKÁŽKA

EL 2022 2 SL indxace
Príklad automatického očíslovania dátových zásuviek
EL 2022 3 SL kabely
Ukážka automatického dohľadania okruhov a vykreslenia združených trás

Káble a okruhy

V prvom kroku schematicky načrtneme káblové rozvody a program následne doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenzie káblov, vrátane združených trás. Veľkou výhodou je tiež jednoduché vyhľadanie chýb, ich opravy a celková prehľadnosť káblových rozvodov v zložitejších projektoch.

VIDEO UKÁŽKA

VIDEO UKÁŽKA kruhové zapojenie EPS

Káblové žľaby a rošty

Pri združených kabelážach program podľa obsadenosti automaticky navrhne optimálny žľab, stráži maximálnu obsadenosť žľabu a spočíta hmotnosť použitých káblov v kilogramoch na bežný meter.

VIDEO UKÁŽKA

VIDEO UKÁŽKA

EL 2022 4 SL zlaby
Nástroj na zistenie obsadenosti žľabu a hmotnosti na bežný meter
EL 2022 5 SL zmeny
Príklad doplnenia novej dátovej zásuvky a automatickej aktualizácie okruhov a káblov

Zmeny v existujúcich rozvodoch

Silnou stránkou programu je možnosť vykonávať dodatočné zmeny, ako je napr. pridanie novej zásuvky, káblov, adries atď. Automaticky prebehne aktualizácia celého projektu aj s počtami káblov, popisov značiek alebo typov a dimenzií.

Legendy značiek a káblov

Pre ľahkú prehľadnosť napr. pri realizácii projektu je potrebné vytvoriť legendy použitých značiek, káblov, prípadne značenia okruhov, výškových zón. Pre tieto potreby obsahuje CADKON+ MEP celý rad nástrojov a pripravených schém legiend.

EL 2022 6 SL legendy
Príklad vloženia rôznych legiend značiek a systému značenia
EL 2022 7 SL vykazy
Výpis použitých káblov do programu MS Excel

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo sme vo výkrese spracovali, je možné ľahko vykázať napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Ide predovšetkým o výkazy použitých koncových prvkov, ústrední, čajok alebo kabeláží vrátane káblovej listiny.

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu