Powered by Smartsupp

Vykurovacie sústavy vrátane výpočtu

Rozmiestnenie vykurovacích telies, jednoduché vykreslenie prívodného a spätného potrubia, automatické vytvorenie schém celej vykurovacej sústavy, podlahové kúrenie atď. To všetko s nadväznosťou na výpočty (tepelné straty, výkony, dimenzovanie potrubia) od spoločnosti PROTECH a zabudovaný výpočet podlahového vykurovania.

STIAHNUŤ Video


Prehľad a zadanie parametrov vykurovacích plôch.

Príprava stavebných podkladov

Do stavebného výkresu jednoducho doplníme teploty, vnútorné/vonkajšie plochy (Api/Ape), výšky a teploty. Z týchto údajov program automaticky dopočíta objemy miestností a následne umožní pri opakujúcich sa podlažiach duplikovať vykurované plochy s možnosťou zmien číslovania a ďalších úprav.

VIDEO UKÁŽKA

Tepelné straty, výkony a návrh telies

Zoznam vykurovaných plôch vo výkrese uložíme a načítame do programu PROTECH (tepelné výkony), kde sa automaticky načítajú všetky miestnosti (označenie, plochy, teploty atď.). Teraz stačí iba doplniť použité stavebné konštrukcie, prípadne odmeriavať ich dĺžky priamo z výkresu CADKON+ MEP.

V programe PROTECH spočítame tepelné straty, potrebné výkony a navrhneme zodpovedajúce vykurovacie telesá.

VIDEO UKÁŽKA


Zoznam miestností načítaný z výkresu CADKON+ MEP do programu PROTECH (tepelné výkony).
ut 2022 potrubni rozvody
Ukážka vykreslených potrubných rozvodov v pôdoryse, schéme a vkladaní navrhnutých vykurovacích telies.

Rozmiestnenie telies a potrubné rozvody

Navrhnuté vykurovacie telesá z programu PROTECH načítame v CADKON+ MEP a jednoducho rozmiestnime do jednotlivých miestností.

Teraz stačí jednočiarovo načrtnúť potrubné rozvody až tohto náčrtu automaticky vykresliť prívodné a spätné potrubie vrátane stúpačiek a rozdeľovačov.

V poslednom kroku necháme program vytvoriť zvislú schému vykurovacej sústavy aj s definíciou jednotlivých vetiev, ktoré budeme následne regulovať.

VIDEO UKÁŽKA

Dimenzovanie a vyregulovanie

Celú vykurovaciu sústavu z CADKON+ MEP jednoducho uložíme a načítame v programe PROTECH pre dimenzovanie (DIMOS).

Vo výpočtovom programe sa automaticky načítajú príslušné miestnosti, vykurovacie telesá, očíslované potrubia, úseky, vetvy vrátane piat a príslušnej dĺžky jednotlivých potrubí.

Teraz stačí urobiť návrh a výpočet dimenzií potrubia, tlakových strát, nastavenia ventilov, šróbenia a vykonať reguláciu celej vykurovacej sústavy.

VIDEO UKÁZKA

ut 2022 dimenzovani
ut 2022 prenos z dimos
Dimenzie potrubia, ventily a šróbenia prenesené do výkresu CADKON+ MEP

Prenos navrhnutých dát do výkresu

Navrhnuté dimenzie potrubia, ventily, šróbenie vykurovacích telies a ďalšie dáta z programu PROTECH jednoducho prenesieme do výkresu CADKON+ MEP, kde sa automaticky zaktualizujú popisy prvkov a potrubí v pôdorysných rozvodoch aj v schéme vykurovacej sústavy.

Podlahové vykurovanie

K návrhu a výpočtu podlahového vykurovania Vám stačí iba program CADKON+ MEP a nie je potrebný program PROTECH.

Najprv ohraničíme vykurované plochy, umiestnime rozdeľovač, ktorý jedno čiarovo prepojíme s vykurovanými plochami.

Podlahové slučky je možné vykresliť v podrobnom zobrazení alebo schematicky (po obvode/šrafovaním plôch miestností).

Výpočet prebieha na základe definície tepelných priestupností podlahy, potrebnej teploty, rozstupu slučiek a tepelnej straty.

Program automaticky spočíta potrebný tepelný výkon, tlakové straty okruhov, hmotnostný prietok a mnoho ďalšieho.

Samozrejmosťou je možnosť kedykoľvek editovať už navrhnuté rozvody, farebne sprehľadniť okruhy alebo vytvoriť tabuľku okruhov pre montéra.

 VIDEO UKÁŽKA

ut 2022 podlahove vytapeni
Ukážka výpočtu a vykreslenia podlahového vykurovania
ut 2022 vykazy
 Príklady rôznych možností výpisu použitého materiálu

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo sme vo výkrese spracovali, je možné ľahko vykázať napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Ide predovšetkým o výkazy použitých vykurovacích telies, armatúr, dĺžok potrubia podľa dimenzií, okruhov atď.

Pre lepšiu prehľadnosť program dokáže automaticky vykresliť aj legendy použitých značiek a potrubí.

Zjednodušené schéma spolupráce programov CADKON+ MEP a PROTECH

Pokiaľ používate pre návrh a výpočet programy od spoločnosti PROTECH, je pre Vás spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania v CADKON+ MEP optimálnou voľbou. Pozrite sa na základný princíp vzájomnej spolupráce a odovzdávania dát medzi týmito programami.

ut 2022 schema propojeni cadkon protech
 Schéma možností prepojenia programov CADKON+ MEP a PROTECH

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu