Powered by Smartsupp

 

Správne a aktuálne výkazy výstuže

Tabuľky automaticky vykážu vloženú výstuž s ohľadom na nastavenia používateľa. Môžete si vybrať, či vykazovať položky z celého výkresu, z vybraných prvkov, alebo hladín. Akákoľvek zmena vo výstuže sa okamžite prejaví v tabuľke tak, že tieto sú vždy aktuálne. Tabuľky sa štandardne umiestňujú do výkresu, ale možno ich tiež exportovať do Excelu.

Stiahnuť

Správnost výkazov

Množstvo použitej výstuže vychádza z 3D modelu a tým je zaručené jej jednoznačné vyhodnotenie. Pri akejkoľvek zmene výstuže (profil, dĺžka, počet, ...) kdekoľvek vo výkrese je zmena premietnutá do 3D modelu a automaticky aj v tabuľke výstuže.

Tento princíp je použitý pre všetky typy výkazov a výťahov položiek.

Export výkazov

Výkazy sa primárne generujú priamo do výkresov. Je ale možné použiť aj ďalšie možnosti, ako:

 • export výkazu do aplikácie Microsoft Excel (je potrebné mať aplikáciu nainštalovanú)
  export výkazu do aplikácie Apache OpenOffice Calc (je potrebné mať aplikáciu nainštalovanú)
  export do textového súboru
03 export
03 PrizpusobeniTabulek

Prispôsobenie výkazov

CADKON+ RC obsahuje už nadefinované výkazy, pre ich okamžité použitie. Chápeme ale, že každý užívateľ má svoje zvyklosti, preto je možné si výkazy detailne prispôsobiť. Nastaviť si napríklad môžete:

 • farbu prvkov vo výkaze (čiar, textov, schém, kót, ...)
 • štýl textov vo výkazoch (font, veľkosť, ...)
 • formát jednotiek výkazu (dĺžok, hmotností, ...)
 • počet, poradie a šírka stĺpcov vo výkaze
 • koeficient prirážky na presahy
 • vkladací bod a formátovacie značky

 

Výťahy položiek

Výťah položiek (rozkreslenie) môže byť súčasťou tabuľky, alebo generovaný samostatne. Samostatne je možné generovať jednotlivo položku po položke, z vybraných prvkov a hladín, alebo automaticky z celého výkresu.

Program vás informuje o nerozkreslených položkách a zároveň kontroluje prípady, kedy máte jednu položku rozkreslenú viackrát. Vzhľad výťahu položiek, vrátane bublín je možné užívateľky prispôsobiť.

03 Vytahy
bvbs2

BVBS pro účely automatizace výroby

Export do BVBS umožňuje exportovat geometrii (rozměry a tvar) výztužných prutů do formátu BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware) pro automatické ohýbačky za účelem automatizace výroby. Výsledkem je textový soubor ve formátu ASCII s příponou názvu souboru *.abs.

VIDEO UKÁZKA: EXPORT DO BVBS PRO AUTOMATICKÉ OHÝBAČKY

 

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu