Powered by Smartsupp

Vystužovanie zváranými sieťami

Nástroje pro vyztužování sítěmi zahrnují uživatelsky rozšiřitelnou knihovnu sítí, vkládání jednotlivých sítí, jejich modifikace a ořezávání, vytažení sítí mimo půdorys se zakótováním jejich tvaru a také tabulku výkazu. K dispozici jsou široké možnosti nastavení vzhledu sítí.

Dostupnosť nástrojov na vystužovanie sieťami je podmienená licenciou Ultimate.

Stiahnuť

Kladenie a orezavánie sietí

Výhodou používania sietí v CADKONe+ RC je ich plná integrácia s existujúcimi nástrojmi pre vystužovanie. Siete sa automaticky zobrazia vo všetkých rezoch konštrukcie a všetky informácie o sieťach na výkrese sú pri zmenách ihneď aktuálne, vrátane označenia položiek sietí s ich rozmery, výkazov a rozkreslenie.

Sieť je možné do výkresu opakovane vložiť pomocou definičného bodu. Na vytvorenej sieti sú k dispozícii uchopovacie body vo vzdialenosti presahov sietí, čo uľahčuje ďalšie kopírovanie sietí.

Pre modifikáciu jednotlivých sietí možno používať bežné CADovské funkcie (KÓPIE, POSUN, zrkadlá, OTOČ). Orezanie sietí umožňuje modifikovať tvar vybraných siete podľa zadanej alebo vybranej hraničné krivky.

VIDEO UKÁŽKA: KLADENIE A OREZÁVANIE SIETÍ

 

Zobrazení a popis sítí v řezech

Sítě se automaticky zobrazují v příčných řezech konstrukce, kde je lze snadno popsat, a všechny informace o sítích na výkrese jsou při změnách ihned aktuální.

VIDEO UKÁZKA: POPIS SÍTÍ V ŘEZU

Popis site v rezu

1 2 MeshCuttingList sampleCZ594x382

Optimalizace stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí

Protože pro vyztužování se většinou používají typové sítě – CADKON+ RC nabízí uživatelsky rozšiřitelnou knihovnu – , je potřeba znát množství sítí pro objednání u dodavatele. Proto je CADKON+ RC nabízí nástroje pro možnost optimalizace stříhání sítí se schématy stříhání a výkazem celých sítí.

Optimalizace provádí automatický výpočet seskládání položek sítí stejného typu do celého typového rozměru tak, aby celkový počet celých sítí byl minimální.

Schéma stříhání je grafické zobrazení optimalizace ve formě tabulky.

Výkaz celých sítí vytvoří tabulku s údajem o celkovém počtu sítí standardního rozměru.

VIDEO UKÁZKA: SCHÉMA STŘÍHÁNÍ A VÝKAZ CELÝCH SÍTÍ

Rozkreslenie a výkaz sietí

Príkaz rozkreslenie sietí vloží od každej položky siete jej tvar vrátane doplnkového opisového obdĺžnika a zakótuje rozmery tvaru siete. Príkaz vloží do výkresu tabuľku so zoznamom položiek sieťam, ktorá sa automaticky aktualizuje.

Samozrejmosťou je podpora exportu výkazu do externého súboru TXT alebo XLS.

VIDEO UKÁŽKA: ROZKRESLENIE A VÝKAZ SIETÍ

 

Obr07 Rozkreslené sítěCZENPL

Obr11 výkaz CZ

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Cena od 630,00 eur

CADKON+ ARCHITECTURE

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ MEP

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu

CADKON+ RC

 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
 • katastrálne mapy CZ/SK

Stiahnuť skúšobnú verziu