Projekt rodinného domu včetně výpočtů v PROTECH (CADKON+ MEP)


Budeme probírat zpracování projektu otopné soustavy rodinného domu v kombinaci s výpočetními programy od společnosti PROTECH. Zaměříme se také na zcela novou podporu automatického přenosu místností a konstrukcí ve formátu gbXML pro výpočet tepelných výkonů a následné dimenzování/zaregulování otopné soustavy.

1.část - tepelné ztráty, výkony a návrh otopných těles

 • příprava podkladů pro tepelné ztráty (nový přenosový formát gbXML)
 • výpočet tepelných ztrát, výkonů a návrh otopných těles
 • rozmístění těles a rozkreslení potrubních rozvodů
 • svislá schémata a zadání pat větví 
 • dimenzování a zaregulování otopné soustavy
 • dokončovací práce na projektu
 • …  mnoho dalšího

2.část - potrubní rozvody, dimenzování a regulace

 • potrubní rozvody s rozdělovačem
 • automatické vytvoření schémat otopné soustavy
 • přenos soustavy pro výpočet v programu PROTECH (DIMOS)
 • návrh, výpočet, posouzení, regulace 
 • přenesení spočítaných hodnot do výkresu CADKON+ MEP
 • dokončovací práce na projektu
 • …  mnoho dalšího


Pokud máte nainstalovaný CADKON+ 2023 MEP (sestavení 23.0.0031 z 30.května 2022), doporučujeme stáhnout soubor Tzb_Heating.zip, rozbalit a soubor Tzb_Heating.crx zkopírovat ho do adresáře c:Program FilesAB StudioCadkonPlus 2023CK

Funkce pro export formátu gbXML (údaje o budově pro tepelné ztráty) bude vylepšena o tyto možnosti:

 • vylepšené dohledání chlazovaného obrysu budovy
 • zadané rozměry oken a dveří se pamatují pro každou konstrukci separátně
 • jednotlivé sekce dialogového okna lze roztáhnout na jinou velikost
 • vylepšené rozpoznání ochlazovaných a neochlazovaných stěn
 • okna nebo dveře lze definovat pro více označených stěn v jednom kroku
 • všechny sloupce lze třídit podle abecedy
 • pokud jsou ve výkresu vybraná i otopná tělesa a jiné bloky, program si je automaticky odfiltruje
 • program správně počítá plochy u místností s překrývajícími se hranicemi
 • správná funkčnost počtů oken a dveří pro jednu stěnu
 • do PROTECHu se přenese zadaný počet výměn vzduchu pro jednotlivé místnosti

autor: Marek Mašek, GRAITEC