Projektová dokumentace vody s cirkulací snadno a rychle (I)


Jste projektant ZTI a chcete si usnadnit zpracování projektové dokumentace vody a cirkulace včetně výpočtu a posouzení? Pojďme se podívat, jak vám v této problematice pomůže program CADKON+ MEP, který spojuje grafické CAD zpracování projektů včetně výpočtů a výkazů použitého materiálu. V prvním díle si ukážeme, jak připravit půdorysné potrubní rozvody, provést základní návrh dimenzí a optimalizovat celou potrubní soustavu.

..Pojďme si ukázat praktický postup na konkrétním projektu
bytového domu Tetínská na Praze 5.

 • 22 bytových jednotek
 • čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží
 • 11 stoupaček TV+SV+CIR

Projektovat ve 2D nebo 3D zobrazení?

Stavební podklady jsme dostali ve 2D zobrazení, ale pro výpočet je potřeba zadat i výšková převýšení, případně udělat axonometrické pohledy. CADKON+ MEP pracuje v tzv. „2,5D“. To znamená, že vše kreslíme dvourozměrně a pouze doplníme např. ke stoupačce její délku nebo výšku uložení potrubí.


Půdorysné rozkreslení potrubních rozvodů

Nejprve v 1NP rozmístíme stoupačky, baterie atd. Následně jednočarově (skica) rozkreslíme potrubní rozvody v jednotlivých bytech a funkcí „trasa potrubí“ automaticky vykreslíme teplou, studenou vodu a cirkulaci. CADKON+ MEP pracuje v tzv. „2,5D“. To znamená, že vše kreslíme dvourozměrně a pouze doplníme např. ke stoupačce její délku nebo výšku uložení potrubí.


Automatické vykreslení více potrubí z náčrtu.

Zadání vstupních hodnot pro výpočet

Spustíme výpočet a nastavíme vstupní požadavky, jako je např. materiál potrubí, rychlosti proudění, teploty a dispoziční přetlak. V tuto chvíli program automaticky navrhne dimenze potrubí, dohledá nejvytíženější větev celé soustavy a spočítá tlakové ztráty (třením, tvarovky, armatury, výškové převýšení). My jsme použili také rozvody cirkulace, tudíž program dohledá souběžné rozvody teplé vody, spočítá tepelné ztráty, navrhne dimenze, zjistí tlakové ztráty a minimální dopravní výšku čerpadla.


Vstupní hodnoty a výsledky výpočtu teplé, studené vody a cirkulace.


Automatické dohledání nejvytíženější trasy (zvýrazněná světle modrou barvou).

Optimalizace a dodatečné změny

V každém projektu je v průběhu času potřeba řešit spousty změn a v tuto chvíli přichází další silná stránka programu CADKON+ MEP.

Například jsme zapomněli na vyvažovací ventily a při daných rychlostech proudění vychází příliš velké tlakové ztráty. Případně je potřeba změnit dispozice rozvodů v jednotlivých bytech. Toto není žádná velká komplikace. Do výkresu doplníme z databáze vyvažovací armatury, běžnými CAD nástroji provedeme dispoziční změny a spustíme znovu výpočet. U vyvažovacích ventilů se automaticky spočítá jejich „Kv“ a přednastavení. Upravujeme rychlosti proudění a průběžně kontrolujeme tlakové ztráty. Vše je velmi jednoduché a výsledky vidíme téměř okamžitě.

Přesné výpočty podle ČSN 75 5455 jsou samozřejmostí, ale často je potřeba do projektu zasáhnout také dle „citu a zkušeností projektanta“ a například navýšit o řád určité dimenze. Toto vyřešíme pomocí ruční změny spočítané dimenze, jejich zafixováním, případně potlačením (nepoužívat) malých dimenzí (např. 16x2.3). Následně proběhne automatický přepočet dle nového stavu.


Dodatečná změna a zafixování navržené dimenze potrubí.​

Snadné provádění změn přímo ve výkrese.


A mnohem více…

V tomto článku jsme se zaměřili čistě na podporu vody a cirkulace, ale CADKON+ MEP nabízí mnohem více.

Jedná se o ucelenou podporu profese zdravotechnika:

 • Půdorysné rozvody kanalizace
 • Rozvinuté řezy kanalizace
 • Řezy kanalizace v podlažích včetně výpočtu
 • Rozvody plynu
 • Přípojky
 • Rozsáhlá databáze značek včetně výrobců
 • … a mnoho dalšího

Zkratka MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) z anglického překladu znamená TZB. Program CADKON+ MEP tedy obsahuje nejen profesi zdravotechnika, ale také vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace a podporu přípravy včetně vykreslení stavebních slepých výkresů.

Autor: Marek Mašek, Product manager MEP
Organizace: GRAITEC s.r.o.
Využijte také řešení výpočtů vody a cirkulace programem CADKON+ MEP. Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ MEP přináší. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@cadkon.eu.

.stáhnout plne funkční zkušební verzi
Stačí jednoduchá registrace

Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP:

 • Vlastní CAD jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF
 • Ucelené řešení oboru zdravotechnika (voda, plyn, kanalizace)
 • Grafické zpracování i s výpočty
 • Trvalá i síťová licence
 • ČSN normy a projekční zvyklosti
 • Podpora všech profesí TZB (ZTI, UT, VZT, EL)