Projekty silnoprúdu

Vykreslenie jednotlivých a združených kabeláží vrátane popisov vo výkrese, automatické vytvorenie rozvádzačov a výkazu použitého materiálu.

Já jsem popis obrázku

Rozsiahla databáza pripravených značiek pre silnoprúd.

Rozmiestnenie zásuviek, vypínačov a svietidiel

Z rozsiahlej databázy pripravených značiek (1.500+) vo výkrese jednoducho rozmiestnime rozvádzače, zásuvky, vypínače, svietidlá a ďalšie zariadenia. K dispozícii sú pripravené nástroje, ktorými doplníme označenie koncových prvkov a vykonáme automatické popísanie označenia vo výkrese. Samozrejmosťou sú aj možnosti zmeniť prúdové hodnoty, fázy, použitie ističa, chrániče a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁZKA

Káble a okruhy

V prvom kroku schematicky načrtneme káblové rozvody a program následne doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenzie káblov, vrátane združených trás. Veľkou výhodou je tiež jednoduché vyhľadanie chýb, ich opravy a celková prehľadnosť káblových rozvodov v zložitejších projektoch.

VIDEO UKÁŽKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka automatického dohľadania okruhov a vykreslenia združených trás.

Já jsem popis obrázku

Nástroj na zistenie obsadenosti žľabu a hmotnosti na bežný meter.

Káblové žlaby a rošty

Pri združených kabelážach program podľa obsadenosti automaticky navrhne optimálny žľab, stráži maximálnu obsadenosť žľabu a spočíta hmotnosť použitých káblov v kilogramoch na bežný meter.

VIDEO UKÁZKA

Zmeny v existujúcich rozvodoch

Silnou stránkou programu je možnosť vykonávať dodatočné zmeny, ako je napr. pridanie novej zásuvky, káblov, fáz atď. Automaticky prebehne aktualizácia celého projektu aj s počtami káblov, popisov značiek alebo typov a dimenzií.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Príklad doplnenia novej zásuvky a automatickej aktualizácie okruhov a káblov.

Já jsem popis obrázku

Automatické vykreslenie rozvádzačov vrátane listov do rozvrhnutia (výkresové priestory).

Rozvádzače

Z pôdorysných rozvodov vie program automaticky vytvoriť v jednom kroku príslušné schémy jednopólových rozvádzačov vrátane automatického očíslovania a popisom prúdových hodnôt. Rozvádzače sa vykreslia tiež do jednotlivých záložiek rozvrhnutia (výkresové priestory) a následne je možné vykonať hromadnú tlač všetkých listov rozvádzača napr. do PDF formátu.

VIDEO UKÁZKA

Hromovody a uzemnenie

K dispozícii máme rozsiahlu databázu značiek pre bleskozvody a uzemnenie, vrátane prednastavených typov a dimenzií káblov.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Vykreslenie bleskozvodov a uzemnenia.

Já jsem popis obrázku

Príklad vloženia rôznych legiend značiek a systému značenia.

Legendy značiek a káblov

Pre ľahkú prehľadnosť napr. pri realizácii projektu je potrebné vytvoriť legendy použitých značiek, káblov, prípadne značenia okruhov, výškových zón káblov. Pre tieto potreby obsahuje CADKON+ MEP celý rad nástrojov a pripravených schém legiend.

VIDEO UKÁZKA

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo sme vo výkrese spracovali, je možné ľahko vykázať napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Ide predovšetkým o výkazy použitých koncových prvkov, rozvádzačov alebo kabeláže vrátane káblovej listiny.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Výpis použitých káblovdo programu MS Excel.