Projekty VZT vrátane výpočtu

Vykreslenie potrubných rozvodov, vrátane návrhu dimenzií potrubia a výpočtu tlakových strát, automatizácia popisov, pozičných čísiel a výkazu použitého materiálu.


Já jsem popis obrázku

Výpočet dimenzií potrubia na základe rychlostí prúdenia.

Výpočet dimenzií a tlakových strát

V rámci CADKON+ MEP máte k dispozícii podporu pre jednoduchý a rýchly výpočet dimenzií potrubia, príslušných tlakových strát trením a miestnych odporov pre jednotlivé tvarovky.

Výpočet prebieha na základe potrebných množstiev vzduchu a rýchlosti prúdenia, pričom je možné kombinovať rýchlosti prúdenia v jednotlivých úsekoch alebo dodatočně menit množstvo vzduchu. 

VIDEO UKÁZKA

Rozvody v stiesnených priestoroch (napr. strojovne)

Pre potrubné rozvody napr. v strojovniach, je k dispozícii množtsvo funkcií pre postupné vyskladanie a napojenie tvaroviek, riešenie polomerov, presných stavebných dĺžiek odbočiek, redukcií atď.

Samozrejmosťou sú tiež nástroje pre viditelnosť hrán potrubia a tvaroviek, ktoré ležia v rôzných výškových úrovniach.

VIDEO UKÁŽKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka komplikovaných potrubných rozvodov vzduchotechnickej strojovne.

Já jsem popis obrázku

Ukážka databázy prechodových odbočiek pre štvorhranné potrubie,

Databáza tvaroviek a komponentov

Pre oblasť vzduchotechniky obsahuje CADKON+ MEP veľké množstvo tvaroviek a komponentov, ktoré sa bežne vyrábajú a používajú. Všetky prvky sú plne parametrické, čo znamená, že je možné im zadávať vlastnosti, ako je napr. dimenzia, úhol, polomer atď.

VIDEO UKÁŽKA

Prírubové kóty, pozičné čísla a kótovanie

Samozrejmosťou každej realizačnej dokumentácie je podrobný popis dimenzií, pozičných čísiel, výškových odskokov, prípadne rozmerov jednotlivých prvkov. 

Já jsem popis obrázku

VIDEO UKÁŽKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka automatického vkladania pozičných čísiel.

Já jsem popis obrázku

Výkaz potrubia, tvaroviek a komponentov do MS Excel.

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo ste vo výkrese vykreslili, je možné jednoducho vyhodnotiť napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Jedná sa hlavne o výkazy pre hrubé ocenenie (množstvá, rozviny, percentá tvaroviek…) alebo podrobné výkazy pre dielenské spracovanie.

VIDEO UKÁZKA