Půdorysné rozvody a schémata otopných soustav


S uvolněním service packu 1 pro CADKON+ 2022 MEP jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, vylepšení a oprav nahlášených chyb.

Zpracováváte větší otopné soustavy a potřebujete rychle vykreslit schéma s více rozdělovači? Doposud to bylo nutné provést postupně pro každou větev zvlášť a propojovat je, což znamená u velkých soustav výrazné zdržení.

Proto určitě vyzkoušejte zcela novou funkci vytvoření celého schématu v jednom kroku. Vše se výrazně urychlí a budete mít také připravený export pro dimenzování v programu DIMOS od společnosti PROTECH.

Upozornění: Tato funkce nebude fungovat na starších výkresech, které byly vytvořené v předchozích verzích. V aktualizované databázi značek jsou od service packu 1 připravené značky stoupaček s parametrem „podlaží“.

Pro vytváření půdorysných potrubních rozvodů otopných soustav se automaticky očíslují stoupačky od zadaného čísla první stoupačky výše. Usnadnění je to hlavně při rozkreslování rozdělovačů.

Při výběru více stoupaček s různým nastavením (číslo, typ, délka…) se automaticky pro rozdílné vlastnosti nastaví hodnota „“ a Vy máte možnost původní vlastnosti ponechat nebo přepsat na nové. Toto chování lze s výhodou využít tak, že si nejprve pomocí funkce „hromadná změna vlastností“ u rozdělovačů přednastavíte parametry stoupaček a následně funkce „trasa potrubí“ už tato nastavení automaticky načítá.

Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.