Referencie

V programoch CADKON bolo za mnoho rokov používania našimi zákazníkmi spracované veľké množstvo projektov. Pozrite sa na prehľad vybraných projektov, v akých oblastiach je možné naše programy využiť pre spracovanie projektovej dokumentácie.


Obnova opatské rezidence NKP Klášter Plasy

Obnova opatské rezidence NKP Klášter Plasy | Projektový ateliér pro arch. a pozemní stavby spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

U CADKONu oceňujeme:

Trvalá licence CADKONu nám zajišťuje jistotu stále aktuální verze programu. Program obsahuje šrafy, kóty a typy čar odpovídající ČSN. Velmi užitečná funkce výškové kóty urychluje práci na řezech. Funkce tabulky místnosti je velmi efektivní a urychluje práci. Pro práci na výkresech je také užitečný katalog prvků odpovídající skutečnosti (sanita, ocelové profily atd..) Možnost jednoduchého nastavené výkresu před zahájením práce. Snadné načtení katastru do situace.

Ing. arch. Svatoslav Hladník


Domov důchodců Borohrádek | Atelier INS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ Architecture používáme pro všechny stupně dokumentace tak, aby výstupem byla standardní výkresová dokumentace dle českých norem. Efektivita práce je rozhodně vyšší než v klasickém AutoCADu, protože v CADKON+ lze využívat přednastavené funkce, které velmi usnadňují a urychlují kreslení výkresů (stěny, základy, schodiště, okna, dveře, šrafy, překlady, bloky prvků, bubliny k výrobkům apod.). Položkování tabulek výrobků nebo místností s exportem do excelu je vhodným podkladem pro rozpočtování.

Jednoduše řečeno – bez CADKONU+ si nedovedu každodenní projektování představit.

Libor Klubal, DiS., projektant


Domov důchodců Borohrádek

Revitalizace „polských mostů“

Revitalizace „polských mostů“ | Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

V CADKON RCD/ CADKON+ RC byla zpracovaná výztuž SO 203, kompletní spodní stavby a nosné konstrukce, kde jsme zpracovávali RDS. CADKON je pro nás osvědčený nástroj, který používáme pro výkresy výztuže. Oceňujeme zejména provázanost jednotlivých řezů s automatickým vyhodnocením množství výztuže..

Ing. Jan Fiala

Schody | KTC SK s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Program CADKON+ Architecture je výkonný nástroj, ktorý už používame dlhšie a sme s ním spokojný.
 Má veľa funkcií, ktoré uľahčujú rutinnú prácu.

Peter Cintula

Návrh schodiska je spracovaný v programe CADKON+ Architecture v spolupráci s programom Tekla Structures. Keďže sa jedná  o výrobnú dokumentáciu, tak projekt spracováva komplet detaily postupu spracovania schodiska.

Schody

Rezidencia Súkenícka

Rezidencia Súkenícka | DEKPROJEKT s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

CADKON+ MEP využíváme zejména v rámci profesí vytápění a vzduchotechniky ve všech stupních PD. V rámci naší činnosti se zabýváme projekcí od obytných budov přes veřejné stavby až po průmyslové a technologické objekty. Na softwaru oceňuji zejména rozsáhlé knihovny, uživatelské prostředí, spolupráci s PROTECHem. Neméně důležitá je z mého pohledu česká podpora, množství výukových videí, aktualizace, vývoj a pravidelná
vylepšení programu, mimo jiné na základě zpětné vazby uživatelů.

Ing. Michal Třeška

Obchodně administrativní centrum Automedia | Atelier WIK s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná se o přestavbu původního objektu bývalého autosalonu a autoservisu. Původní nadzemní část autosalonu musela být ze statických důvodů zbourána.

Na CADKONu nejvíce oceňujeme, že je to snad jeden z posledních stavebních SW s možností trvalé licence a dále: možnost nastavení firemního standardu, jednoduché kreslení stavebních konstrukcí, tvorba řezů a pohledů z půdorysu, vytváření legend místností, skladeb atd., tvorba výkazů prvků

Ing. arch. Vít Vencour


Obchodně administrativní centrum Automedia

BUDOVÁNÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

BUDOVÁNÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY | RUDBECKIA s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt vegetačních úprav města Topoľčany rozděluje nejen jednotlivé sadové úpravy funkčně, ale také graficky, pro lepší orientaci nejen v projektu, ale i při realizaci vegetačních úprav v dané části města.

Využívame CADKON+ Architecture a aj CADKON+ MEP vo svojej práci. Veľká výhoda je využite výkazov plôch a blokov ktoré používame skoro stále.

Ing. Júlia StraňákováNADJEZD NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ | ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Otvor mostu musel být přizpůsoben výšce elektrifikovaného rozchodu vlakové soupravy, vytvořit podél okraje vozovky cyklistické pruhy, v příčném řezu obousměrné chodníky pro pěší s ohledem na minimalizaci rozšíření šířkového uspořádání před a za mostem a vyrovnání nivelety vozovky.

Na vystuženie sme zvolili CADKON+ RC z dôvodu zložitej nosnej konštrukcie ako aj spodnej stavby. CADKON nám uľahčil kontrolu položiek ako aj sprehliadnenie vystuženia daných prvkov. Výhodou programu je aj jednoduchá úprava vystuženia pri vyššom stupni PD s automatizovanou úpravou výkazu výstuže.

Ing. Radoslav Fotta

NADJEZD NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

VERNE SNOP KLÁŠTEREC N. OHŘÍ, VÝROBNÍ HALA

VERNE SNOP KLÁŠTEREC N. OHŘÍ, VÝROBNÍ HALA | Projekt Holding a.s. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Řešení etapovosti výstavby a tím navázání konstrukcí na sebe, různé výškové úrovně konstrukcí a jejich provázání.

Využití CADKON +RC se projeví hlavně při vyztužování složitějších konstrukcí. Přínosem je vytvoření 3D modelu prvku, jeho výztuže a následná možnost kontroly uložení výztuže, případných vzájemných kolizí a tím zefektivnění vyztužení daného prefabrikovaného prvku. Dalším přínosem je kontrola duplicity stejných prutů výztuže ve výkresu, rychlé vytažení výkazu a výpisu výztuže, možnost jednoduchého smazání nepoužitých prutů výztuže z výkresu.

Ing. Drahomíra Matějáková

MOST PŘES MANDAVU, RUMBURK | Projektová Kancelář VANER s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Jedná se o šikmý dvoutrámový parapetní předpjatý most o jednom vyztuženém poli. Mostovku tvoří železobetonové trámy s deskou a vnější části jsou tvořeny chodníkovou konzolou.

V CADKON+ RC byla výztuž zpracována rychle a jednoduše a s jistotou, že tabulky budou sedět. CADKON+ RC umožňuje eliminovat lidskou chybu v součtech. Víme, že když provedeme změnu výztuže, nemusíme se starat, kde všude se změna projeví, program ji zapracuje automaticky.

Tomáš Humpál


MOST PŘES MANDAVU, RUMBURK

GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA ROZVODOV ZTI A HYG. PRIESTOR - CSS TIŠNOV

GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA ROZVODOV ZTI A HYG. PRIESTOR - CSS TIŠNOV | CERGO ENERGY s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

V programu CADKON+ MEP bylo zpracováno celkové řešení nového rozvodu TV, SV, CV a vnitřní kanalizace. Projektování v tomto programu nám vzhledem k rozsahu rozvodu umožnilo provádět spolehlivý návrh nového vodovodního systému s ohledem na nízký vstupní tlak na patě budovy a díky návrhové výpočtové aplikaci vnitřního vodovodu jsme měli dobrý přehled o tlakových údajích při dimenzování. Současně nám při velikosti projektu usnadňovali značnou část práce automatické popisy prvků a vykreslování axonometrie vodovodu a řezů kanalizace, které by jinak při této velikosti projektu byly velmi časově náročné.

Ing. Patrik Hanáček

NEMOCNICA JIHLAVA - REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ZDROJOV | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Ide o projekt, ktorý rieši kompletnú rekonštrukciu objektu Energocentra v areáli Nemocnice Jihlava. Projekt bol kompletne spracovaný v programe CADKON+ MEP vrátane jednotlivých častí techniky prostredia stavieb.

Využití programu CADKON+ MEP nám výrazně usnadnilo práci na tomto projektu. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem stávajícího objektu a velkému množství jednotlivých instalací bylo náročné koordinovat jednotlivé trasy. S využitím knihovny prvků v programu CADKON+ bylo možné vykreslit jednotlivé potrubní trasy ve skutečných rozměrech, což přineslo značné zjednodušení při práci na koordinaci potrubních tras.

Jakub Rybář


NEMOCNICA JIHLAVA - REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ZDROJOV

ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT | PAVAND, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Rozvody vody a kanalizácie boli urobené pomocou CADKON+ MEP. Výkaz použitého materiálu  bol vygenerovaný  automaticky. Slúžil ako podklad
pre urobenie rozpočtu. 

CADKON+ MEP som si vybral preto aby som nemusel robiť všetko vykresľovať ručne.  Program je veľmi intuitívny a každou verziou prichádza s novinkami.

Ing. Lukáš Beňo

DOPRAVNÉ ZNAČENIE | Mestská časť Bratislava - Petržalka | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Na oddelenie referát dopravy chodí veľa žiadostí ohľadne vyhradeného parkovania. Aby sa zefektívnila práca umiestnenia dopravného značenia, boli použité dopravné značky z databázy CADKON+ Architecture.

Predtým ako sme začali pracovať v CADKON+ Architecture sme všetky dopravné značky pracne vytvárali. Od kedy máme CADKON+ Architecture tak si vieme z databázy značky vložiť do výkresu, poprípade si upraviť podľa toho ako potrebujeme. 

                                 Kolektív MČ Bratislava-Petržalka


DOPRAVNÉ ZNAČENIE

OBNOVA TERASY BYTOVÉHO DOMU

OBNOVA TERASY BYTOVÉHO DOMU | AVI design s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Pri vypracovaní projektu boli použité funkcie tvorby schodísk a ich  rezy, výškové kóty. Výkazy bublín, skladieb a legiend materiálov boli urobené pomocou funkcií v programe CADKON+Architecure.

CADKON+ Architecture je program ktorý uľahčuje moju prácu nielen pri projektovaní ale aj koordinácií rôznych projektov. Zo začiatku nám pomohli výukové videá a tiež ochota technickej podpory. Program využívame nielen na rodinné domy ale aj na stavby ako sú napr. obchodné reťazce, obchodné prevádzky.

                                                  Ing. Peter Lobotka, PhD.


MULTIFUNKČNÁ HALA | Ing. Stanislav Seman | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt vzduchotechniky a klimatizácie rieši návrh vetrania v novej multifunkčnej hale v Moldave nad Bodvou, tá bude momentálne jediným športovým centrom v lokalite.​ Vzduchotechnická jednotka je umiestnená na streche budovy, prívodné a odvodné potrubie je umiestnené v rámci priehradovej konšrukcie strechy. 

Funkciou slepé výkresy si projektant zjednodušil prípravu architektonických podkladov. Autor využil komplexnú databázu v CADKONe+, vďaka čomu mohol v ďalších fázach projektu potrubia automaticky spájať, položky popisovať, kótovať a v prípade zmien dimenzií došlo k automatickej aktualizácii týchto popisov a kót.​

CADKON+ MEP  je produkt, ktorý sa stále vyvíja a každý rok ponúka nové možnosti na urýchlenie práce pri projektovaní​

                                                               Ing. Stanislav Seman


MULTIFUNKČNÁ HALA

INOVAČNÉ CENTRUM „PRAŽIARNE“

INOVAČNÉ CENTRUM „PRAŽIARNE“ | ATAVIS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Navrhnutý administratívny objekt je situovaný na pozemku Pražíren pri ulici K Žižkovu. V súčasnej dobe sa tu nachádzajú pôvodné objekty, ktoré budú odstránené.

Na tomto objekte bola spracovaná projektová dokumentácia na vykonanie stavby, ktorá zahŕňa vnútornú splaškovú a dažďovú kanalizáciu, zásobovanie vodou, plynom a napojenie kotolne.

Novostavba zariadena pre seniorov | Ing. Radoslav Cifra, LERAC Projekt s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Projekt ,,senior haus“ bol zaujímavý z hľadiska statiky najmä nepriaznivými základovými pomermi, kde bolo potrebné sa vysporiadať s kombináciou vysokej hladiny napätej podzemnej vody a značne stlačiteľným podložím. Požiadavkou bolo podľa možnosti zakladať na plošných základoch. Navrhnutá bola čiastočná výmena podložia a zakladanie na železobetónovej základovej doske založenej v bezpečnej úrovni, tak aby nedošlo k prelomeniu dna stavebnej jamy.

Pomocou CADKONu sme boli schopní spracovať celkom rozsiahly projekt a veľkou výhodou bolo to, že sme nemuseli riešiť a kontrolovať výkazy výstuže, ktoré CADKON vytvára a aktualizuje automaticky.

Ing. Radoslav Cifra

Novostavba zariadena pre seniorov

OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE ORAVSKÉHO HRADU

OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE ORAVSKÉHO HRADU | IS - Industry Solutions, a.s. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Kompletné trasy elektroinštalácie boli urobené CADKON+ MEP pomocou funkcie „Elektro rozvody“. Výkazy a káblová listina, ktorá bola vygenerovaná  automaticky, slúžila ako podklad pri tvorbe zapojovacích schém a následnej realizácie.

Na  CADKON+ sa mi páči jeho rozvoj a vždy nové funkcie ktoré mi pomáhajú pri projektovaní elektroinštalácií. Oceňujem hlavne funkciu elektrorozvody a automatická tvorba výkazov z použitých prvkov vo výkrese.   

                                                               Michal Novák


RADOVÝ DOM | Ing. Peter Andrášik - ZDRUŽENIE PAŤAN | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná sa o päť bytových jednotiek v radovom dome. Celková dĺžka bytového domu je cca 37m. V projekte boli použité funkcie napr. schodiska, stien a veľa ďalších funkcií CADKON+ Architecture.  


Pomocou programu CADKON+ Architecture vieme ľahšie a rýchlejšie spracovať projekty. Veľkú výhodu vidím v tom, že môžem požívať klasické CAD príkazy v kombinácií s funkciami CADKON+ Architecture.

Ing. Peter Andrášik


RADOVÝ DOM

Nido 2

Nido 2 | Ing. Jozef Špánik , Ing. Peter Federič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ RC

Vzhledem ke komplikovanému půdorysnému řešení nám CADKON+ RC pomohl zejména svými funkcemi pro vytváření položek proměnné délky. 

Ing. Peter FederičHALA S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU | INREA, Ing. Jitka Meixnerová | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Novostavba samostatně stojícího objektu bude umístěna ve výrobním areálu společnosti Plastkon product s.r.o. v Mikulovicích. Stavba bude tvořena skladovací halou o rozměrech 22,5 x 42,4 m, jejíž součástí bude dvoupodlažní vestavba pro prezentaci vyrobených produktů ve vzorkovnách. K jihozápadnímu rohu haly bude připojena administrativní čtyřpodlažní budova velikosti 10 x 17 m. Celková výška objektu bude 14,9 m v hřebeni haly. Nosný systém budovy je navržen z ocelové konstrukce, pro vnější opláštění budou použity tepelně izolační panely a vnitřní konstrukce budou vytvořeny ze sádrokartonových konstrukcí.

Program Cadkon+ ARCHITECTURE nabízí spoustu nástrojů pro usnadnění a urychlení mé práce při tvorbě projektů.

 Ing. Jitka Meixnerová, INREA 


HALA S ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVOU

BYTOVÝ DŮM SVĚTOVAR

BYTOVÝ DŮM SVĚTOVAR | PRO-STORY s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Dům se nachází v bývalém průmyslovém areálu. Projekt získal cenu Hanuše Zápala 2018. 

V CADKON+ rádi navrhujeme a projektujeme jednoduché a efektní stavby. Největší výhoda CADKONu je pro nás cenová dostupnost a trvalá licence. Můžeme si tak dovolit pořídit program i brigádníkům. Všichni jsme na jedné aktuální platformě bez rozdílu verzí.

Josef Houška


Bytový dům v Jemnici | TRIGNIS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Stavba dostala ocenění "Cena architektů kraje Vysočina"

Bytový dům je navržen v pěti výškových dispozičních úrovních. Z uliční fronty dle požadavku města ale působí dojmem maximálně čtyřpodlažního objektu, přičemž poslední horní podlaží je navíc odsazeno a tedy vizuálně potlačeno. Cílem je, aby navržená stavba celkovým měřítkem a objemem harmonicky navázala na charakter stávající zástavby. Navržený objekt bytového domu bude pětipodlažní (1.PP a čtyři NP) a bude zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Svislé nosné obvodové stěny budou z keramických broušených bloků tl. 300 a 250 mm (např. Porotherm) dle specifikace, obvodové konstrukce budou opatřeny tepelnou izolací z MW, resp. EPS tl. 160 a 200 mm.

CADKON+ Architecture nám umožnil pružně a operativně reagovat na úpravy a změny v PD a oproti klasickému Autocadu snížil časovou náročnost na zpracování PD.

Ing. Jan Kamarád


Bytový dům v Jemnici

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové | ING.ARCH.PAVEL TUŠL | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V XV. Ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis obdržel projekt „Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“ na návrh odborné poroty zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku. Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové získala prestižní titul Stavba roku 2017. Na rekonstrukci budovy odborná porota ocenila především provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Oceňuji jádro CAD, takže nebyl problém se spojit s dalšími specialisty. Další výhodou je všestrannost – vhodný jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby.

Ing. Arch. Tušl

BYTOVÝ DŮM SLUNEČNÍ VĚŽ | VMS projekt s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Sluneční věž je výšková budova, nacházející se na Pražském Karlíně, poblíž hotelu Olympik. V budově mělo být v 21 patrech rozmístěno celkem 30 bytů, všechny byty se ale nepodařilo prodat, takže některá patra slouží jako kanceláře. Věž byla postavena v letech 2008 až 2011 – navrhl ji Bořek Šípek. VMS projekt dělal prováděcí dokumentaci.

Dobrý příklad použití CADKON+ na nepravoúhlý (organický) půdorys.  V projektu byly používané funkce na kreslení otvorů, oken, dveří, položkování a výkazy pomocí bublin, kóty CADKONu, knihovna bloků – pohledová schémata oken, tabulky místností atd…


BYTOVÝ DŮM SLUNEČNÍ VĚŽ

ENIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY

ENIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY | Projectstudio8 S.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2015 v kategorii Novostavby budov
Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2015 v kategorii Cena veřejnosti
Jedná se o dřevostavbu, která slouží jako environmentální centrum.

Dnes je pro mě obtížné rozlišit co jsou  funkce CADKONu a co holý CAD, jelikož je používám a nepřemýšlím o tom. CADKON mi každopádně práci urychluje.

Jiří Korelus

Rodinný dům Chodová Planá | PAVLÍNA FIALOVÁ | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Navržený rodinný domek má tvar písmene L, je nepodsklepený s vestavěnou garáží, přízemím a podkrovím se třemi sedlovými střechami o mírném sklonu 25°. Celek je rozdělen na tři různé výškové úrovně z důvodu rozbití velké jednotvárné hmoty objektu. Rodinný domek byl navržen v tradiční zděné technologii z cihel Porotherm Profi 44. Stavba má navrženy svislé nosné a dělící konstrukce zděné ze systému POROTHERM Profi na maltu pro tenké spáry, včetně okenních a dveřních překladů ze stejného systému POROTHERM. Při samotné stavbě byl pak použit cihelný systém HELUZ.

Program CADKON používám již od roku 2004 a jsem s ním naprosto spokojená, pro mou práci ve 2D je naprosto dostačující a každá nová verze přináší i různá vylepšení a zjednodušení práce. Vyhovuje mi i technická podpora od firmy Graitec, která nabízí školení, webináře, help desk je samozřejmostí a kdykoliv jsem něco potřebovala mohla jsem se na ně obrátit. Zatím tedy neuvažuji o přechodu na jiný produkt.

Pavlína FialováRodinný dům Chodová Planá

Murovaný rodinný dům

Murovaný rodinný dům | Ing. Martin Mrava | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt řeší návrh jednopodlažního zděného rodinného domu s částečným podsklepením a neobytným podkrovním prostorem. Projektant využil mnoho funkcí, které CADKON+ nabízí. Výsledkem jakékoli změny v půdorysu je automatická změna ve výkazu oken, dveří či v legendě místností. Díky funkci Položkování projektant jednoduše vytvořil výkaz krovu a trámového stropu.

Známe prostredie z AutoCADu a mnoho funkcií naviac mi urýchľujú každodennú prácu. 

Martin Mrava

Rodinný dům v Roudnici nad Labem | TOVA | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt vznikl ve spolupráci a na základě návrhu, který zpracoval Ing. arch. Jan Cyrany. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s plochou střešní konstrukcí, který obsahuje byt 5+kk. Projekt obsahuje také přístřešek pro auto v průčelí, dřevěné obklady fasády a krytou dřevěnou terasu v zahradě, ale tyto prvky nejsou ještě zrealizovány a na fotografiích domu nejsou.

Rodinný dům v Roudnici nad Labem

Rodinný dům Milovice

Rodinný dům Milovice | Jan Červenka | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná se o moderní dvoupodlažní dům navržený v nizkoenergetickém standartu vč. Rekuperace, Solárů, tepelném čerpadle, trojskle, kvalitním zdivu Ytong, základové desce ELEGO House.


CADKON+ Architecture používám od roku 2013 až dosud společně s AutoCAD LT 2014. Oba programy kombinuji, ale od poslední aktualizace CADKON+ Architecture 2020 musím říc, že došlo k velkému posunu a program CADKON+ a 2020 získává u mě na větší a větší oblibě. Výhodou je trvalá licence, která mi u AutoCADu dost chybí.

Jan Červenka

Koncertní sál Pražské konzervatoře | ARCH TECH – Dipl. Ing. Karel Sehyl | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Od roku 2005 se k 200 letému výročí založení Pražské konzervatoře, které připadá na rok 2011, připravovala stavba koncertního sálu včetně projednání s orgány státní správy. V roce 2009 bylo započato s novostavbou koncertního sálu s vybudováním sálu divadelního ve stávající budově. Dvorní vestavba do terénu cca 5 m zapuštěného sálu z monolitického železobetonu navazuje na 1. PP a 1. NP stávající budovy. Nové technické, provozní a skladové prostory koncertního sálu a divadla vznikly ručním vykopáním zeminy pod podlahou přízemí a suterénu ve stávající budově. Tímto způsobem bylo získáno 500 m2 potřebné půdorysné plochy v 1. a 2. PP. Budova Pražské konzervatoře se nachází v památkové rezervaci zapsané na seznamu UNESCO.

Koncertní sál Pražské konzervatoře

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Ing. David Husák | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Ze stavebně technického hlediska je objekt založen na betonových základových pasech vylitých do vykopané základové spáry, která můžou být nahoře vylity do ztraceného bednění v kombinaci se základovou deskou vyztuženou kari sítí. Konstrukce nosného i nenosného zdiva tvoří cihelné bloky POROTHERM. Obvodové zdivo rodinného domu je vyzděn z cihelných bloků POROTHERM EKO PROFI. Vnitřní nosné i nenosné zdivo bude vyzděno z cihelných bloků POROTHERM P+D. Stropní konstrukce bude rovněž provedena za systému POROTHERM. Podhled v podkroví bude tvořen ze sádrokartonu. Krov bude dřevěný s betonovou střešní krytinou. Tvar střechy bude sedlový se sklonem střechy 39˚.

 Nakreslení projektové dokumentace je časově méně náročné a hlavně jednoduší. Viz kreslení schodiště, stropů a vůbec všeho..,,

Ing. David Husák

BIOPLYNOVÁ STANICE HLUBOŠ | FARMTEC a.s., projektový ateliér OBŘ Tábor | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Typ projektu: Dokumentace pro provedení stavby Rozměry fermentoru: Øvnitř=23,50m Øvněj=37,56m Hužit=5,50m Hcelk=6,00m Vu=5813m3 Konstrukce fermentoru: železobeton C25/30, vodonepropustný, síranovzdorný 

Fermentor představuje jednu z hlavních částí bioplynového zařízení a je proveden železobetonovou monolitickou technologií jako válcová jímka rozdělená vnitřní stěnou tvaru prstence na dvě nádrže.

Objekt provozní budovy je zděný jednopodlažní, nepodsklepený, ve kterém bude technologické vybavení BPS včetně kogenerační jednotky (KJ) s provozním, sociálním zázemím a trafostanice.


BIOPLYNOVÁ STANICE HLUBOŠ

Bytový dům

Bytový dům | Ing. Martin Mrava | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Díky funkcím CADKONu + jako popis místností projektant jednoduše vykázal do tabulky legendu místností dělenou podle bytových jednotek. Výsledkem jakékoli změny v půdorysu je automatická aktualizace těchto tabulek. Projekt řeší obnovu bytového domu. Kromě vnějšího vzhledu jsou v objektu navrhované i dispoziční změny a dostavba 8- bytových jednotek.

Po dlhoročnom používaní AutoCADu, neľutujem kúpu CADKONu+.

Ing. Martin Mrava

Bytový dům Topolany | Atelier AVANT, Ing. Vlastimil Čepička | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Budova historického statku z přelomu století, s komplexem nádvoří a okolních hospodářských budov. Hlavní objekt byl v minulosti adaptován na stylovou zájezdní hospodu „Moravský grunt,, a nyní bylo horní podlaží v plánu přebudovat na několik menších bytů. Objekt sousední je stavebně nesjednocen, ale fyzicky propojen – do velkého sálu pro veřejné akce. Předmětem PD bylo zmapovat a zachytit stávající stavy objektu a navrhnout projekčně podlaží druhé – se vznikem 8 malometrážních bytů se sociálním zázemím atd. Objekty dostanou sjednocenou výšku střech a celkový vnější stav fasády.

Kreslení v CADKONu+ je jednoduché a efektivní, oceňuji bohaté knihovny a velké množství nástrojů ke kreslení stavebních konstrukcí.,,

Ing. Vlastimil Čepička

Bytový dům Topolany

PASPORT BYTOVÉHO DOMU

PASPORT BYTOVÉHO DOMU | Atelier AVANT, Ing. Vlastimil Čepička | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Předmětem projektu byla dokumentace stávajícího provedení bytového domu z r. 1890, nacházejícím se v centru Šternberka. Tzv. pasport objektu zhodnotil jeho současný stav, kapacity, napojení na sítě atd. Jedná se o pseudoklasicistní objekt, u něhož bylo mimořádně náročné měření stavu , vynášení a zpětné doměřování stavů zdiva a konstrukcí s ohledem na velké množství nezdokumentovaných stavebních zásahů v průběhu let. Kreslení fasád způsobem podložení frontálních fotografií v měřítku a ručním obtahem kontur štuk na fasádě.

CADKON+ ARCHITECTURE je plnohodnotný CAD umožňující nasazení nejen na projektu novostavby, ale i na rekonstrukci a pasportu stavby.

Ing. Vlastimil Čepička


ROUBENÝ RODINNÝ DŮM | Ing. Marek Blatecký, Branka u Opavy | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Navržená stavba je nepravidelného půdorysu a je členěna na dvě části, obytnou půdorysně ve tvaru písmene L a připojené části zastřešeného garážového stání se skladem, který je obdélníkového půdorysu, obě části jsou spojeny průchozím krčkem ve východním rohu domu. Stavba je nepodsklepená a je zastřešená sedlovou střechou s podlomenicemi ve štítech domu a přistřešením ve východním a jižním průčelí, část domu garáže a skladu je také ze sedlovou střechou. Obytná část je z dřevěné roubené konstrukce viditelné z interiéru i exteriéru. Štíty střechy jsou z dřevěné sendvičové konstrukce obložené hoblovaným nehraněným řezivem, taktéž sklad je proveden z dřevěné konstrukce obložené stejným způsobem jako štíty, ale bez zateplení, garážové stání je z dřevěného skeletu, konstrukce skeletu a skladu je na podezdívce z monolitického betonu, případně obloženého kamenným obkladem, která plní funkci opěrné stěny a vyrovnává členitý terén, ve spojovacím krčku je schodiště.

ROUBENÝ RODINNÝ DŮM

SWISSFORM VÝROBNÍ ZÁVOD NOVÁ ROLE

SWISSFORM VÝROBNÍ ZÁVOD NOVÁ ROLE | PORTICUS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Výrobní hala (6000m2). Práce trvala 10 měsíců - projekt od studie po prováděčku

CADKON na našich projektech používáme od studie po prováděčky.

Miroslav Harzer​


Základní škola Amos | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Budova je rozčleněná na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty s archetypálním výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, které obsahují především učebny a administrativu. Mezi sebou svírají nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen. V kontrastu s minimalistickým materiálovým řešením výukových objektů se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.​


Oceňuji také vytváření oken a dveří, které velmi jednoduše do přednastavených hladin vykreslí téměř jakoukoliv výplň. Při rozsáhlém projektu je to velké urychlení.

Michal Kot

Základní škola Amos

Návrh zdravotechnických inštalácií v objekte novostavby bytového domu

Návrh zdravotechnických inštalácií v objekte novostavby bytového domu | Ing. Patrícia Tomečková | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Z vykreslených pôdorysných rozvodov CADKON+ automaticky vygeneroval rozvinuté a pozdĺžne rezy kanalizácie a vody. Projekt zdravotechniky zahŕňa kompletný návrh kanalizácie a vody v objekte 9 podlažnej budovy s podpivničením. Budovu tvoria dva zrkadlové segmenty A+B.

CADKON+ považujem za stabilný a vhodný softvér nie len pre profesistov TZB.

Ing. Patrícia Tomečková

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Ing. Peter Geci | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Návrh a posúdenie vodovodnej sústavy, zvislej  a ležatej kanalizácie a návrh podlahového vykurovania boli prevedené v programe CADKON+ MEP. Projektant využil množstvo prvkov priamo z rozsiahlej databázy, funkcie pre výpočty teplej vody a cirkulácie a návrh a vyregulovanie podlahového vykurovania. Projekt rieši zdravotechnické inštalácie a návrh vykurovania v objekte 1-podlažného rodinného domu. Projekt vykurovania rieši návrh vykurovacieho systému pre podlahové vykurovanie so zdrojom tepla tepelné čerpadlo vzduch/voda.


S CADKONom pracujem už veľmi dlho. Obsahuje množstvo funkcií pre všetky profesie TZB.

Ing. Peter Geci


NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

OBNOVA VODOVODU

OBNOVA VODOVODU | Ing. Šimon Stupák, Lendak | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Pri práci mu pomohli veľmi výkazy prvkov a dĺžok potrubia. CADKON+ MEP bol využitý nielen na vnútorné ale aj na vonkajšie rozvody. V projekte sú použité funkcie ako napr. vytyčovacie súradnice, ZTI – potrubie , databáza prvkov, popisy prvkov a výpis dĺžok potrubia ...

Na CADKON+ MEP mi vyhovuje jeho jednoduchosť a rýchlosť projektovania pomocou funkcií, ktoré v sebe obsahuje.

Ing. Šimon Stupák

Rekonštrukcia letiska M.R.ŠTEFÁNIKA | ATAVIS s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Predmetom je ležatá splašková kanalizácia vedená v dvojitej podlahe nad základovou doskou v suteréním podlaží. Ležatá kanalizácia je vedená na prečerpávacie stanici. V suteréne sa nachádza sociálne zariadenie a technické miestnosti.

Programom CADKON sú vykreslené trasy ležatej kanalizácie, ku ktorým boli následne upravené opisy stúpačiek, v rezoch zakreslená kanalizácia nad podlahou, a niektoré špecifické detaily ako napr. prečerpávacie stanice.

Rekonštrukcia letiska M.R.ŠTEFÁNIKA

Rekonštrukce a dostavba Hotela

Rekonštrukce a dostavba Hotela | Ing. Juraj Knapp | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI řeší napojení navrhovaných zařizovacích předmětů v prostorách rekonstruovaného hotelu Tatra v Trenčíně na studenou vodu, teplou vodu a odvedení splaškových a dešťových odpadních vod do veřejné kanalizace. V projektu byly díky komplexnosti databází a výpisů programu CADKON+ MEP použité: voda: použitých přes 350 rohových ventilů, 500 uzavíracích ventilů a cca 1500 m potrubí pro rozvody vody. Kanalizace: použitých 1234 kanalizačních prvků a cca 700 m potrubí.

Na CADKONe oceňujem hlavne to, že mi uľahčuje prácu s pozdĺžnymi rezmi s databázou prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou sú jeho výkazy.

Ing. Juraj Knapp

OKRESNÁ KNIŽNICA DÁVIDA GUTGESELA, PROJEKT PLYNOVEJ KOTOLNE | Techzar s.r.o., Ing. Peter Geci | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši návrh a obnovu zdrojov tepla v objekte verejnej knižnice v meste Bardejov. Zdrojom tepla sú kondenzačné plynové kotle. V objekte je navrhovaná kotolňa, ktorá zásobuje teplom celú stavbu, kde distribúcia vykurovacieho média je rozdelená čerpadlovými skupinami na každý prevádzkový súbor zvlášť. Vďaka veľkej databáze značiek bolo pri vytváraní jednotlivých schém zapojenia kotolne ušetrené veľké množstvo času.

Vďaka práci v CADKONe ušetrím pri tvorbe projektovej dokumentácie množstvo času, ktorý môžem venovať rodine.

Ing. Peter Geci

OKRESNÁ KNIŽNICA DÁVIDA GUTGESELA, PROJEKT PLYNOVEJ KOTOLNE

OBCHODNÝ KOMPLEX BRATISLAVA

OBCHODNÝ KOMPLEX BRATISLAVA | DM-ING s.r.o., Ing. Jakub Mrlian | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši návrh zdravotechnických inštalácii obchodného komplexu. Obsahuje pozdĺžny profil kanalizácie, ležatý profil kanalizácie, vodomernú šachtu, vykreslenie požiarnej nádrže, vodomernej nádrže, situáciu so zakreslenými vsakovacími blokmi do ktorých je odkanalizovaná voda z riešeného objektu.

V CADKONe bola vykreslená aj vodomerná zostava v šachte, vďaka jednotlivým armatúram nachádzajúcim sa v databáze. Tie mi veľmi pomáhajú pri tvorbe kladačského plánu vodomernej zostavy. CADKON mi pomohol vykresliť ležatú kanalizáciu v základoch s jednotlivými dimenziami a tvarovkami ako kolená, odbočky, ktoré sa automaticky zmenia po zmene dimenzie.


Rýchle pozdĺžne rezy kanalizácie sú dôvod prečo som
sa pre CADKON  rozhodol a denne v ňom pracujem.

Ing. Jakub Mrlian

EXPERIMENTÁLNY BYTOVÝ DOM | Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt rieši návrh a obnovu obvodového plášťa 6 podlažnej  budovy so suterénom. Navrhovaná obnova pôvodného obvodového plášťa zahŕňa zateplenie obvodových stien a podstrešného priestoru, výmenu nevyhovujúcich výplňových konštrukcií a balkónov. Jednoduché výkazy a legendy materiálov urýchlili tvorbu projektovej dokumentácie o tretinu. Výrazne k tomu prispeli funkcie položkovania, odčítavania plôch či  automatické odčítavanie výšok pri používaní výškových plavákov.


CADKON+ používam pri tvorbe všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Už niekoľko rokov mi urýchľuje a uľahčuje každodennú prácu.

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.,

EXPERIMENTÁLNY BYTOVÝ DOM

AQUAPARK NOVOLANDIA LUČENEC -RAPOVCE

AQUAPARK NOVOLANDIA LUČENEC -RAPOVCE | Ing. Erika Kovácsová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI rieši napojenie zariaďovacích predmetov na studenú vodu a teplú vodu a  odvedenie splaškových odpadových vôd do areálovej kanalizácie Aquapark Novolandia. Pomocou programu boli navrhnuté vnútorné rozvody vody a kanalizácie pre vstupný objekt a prezliekareň, ktoré sa budú dobudovávať do existujúceho areálu.

Funkcie výpočtu CADKON+ pre profesiu zdravotechniky mi uľahčujú prácu pri vytváraní trás a pri dimenzovaní rozvodov ZTI. Veľká výhoda je možnosť modifikácie.

Ing. Erika Kovácsová.


VÝMENA VNÚTORNÉHO VODOVODU, BLOK B1, B2 | Ing. Erika Kovácsová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI rieši výmenu vnútorného vodovodu pre objekt Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA. Pomocou programu boli navrhnuté vnútorné rozvody vody pre 9 podlažnú budovu.

Funkcie výpočtu CADKON+ pre profesiu zdravotechniky mi uľahčujú prácu pri vytváraní trás a pri dimenzovaní rozvodov. Grafické výstupy programu sú prehľadné. Veľká výhoda je možnosť modifikácie.

Ing. Erika Kovácsová.

VÝMENA VNÚTORNÉHO VODOVODU, BLOK B1, B2

PRESTAVBA RD. NA ZUBNÚ AMBULANCIU

PRESTAVBA RD. NA ZUBNÚ AMBULANCIU | ONDREJKA A SPOL. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Novo navrhovaná adaptácia a rekonštrukcia rieši vnútornú  dispozíciu stavby na základe funkčných požiadaviek aby mohla slúžiť novému využitiu. Úpravu vstupu na bezbariérový a zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií ako je to technicky a ekonomicky možné. V rámci vonkajšej úpravy zateplenia sa dbá na zachovanie architektonických črtou stavby v čo najväčšej miere ako je to technicky a ekonomicky možné.

CADKON+ mi veľmi uľahčuje prácu projektovania. Pomocou funkcií výkazov a tabuliek sa mi veľmi zvýšila produktivita práce na projektoch. Preto tento softvér odporúčam.

Ing. Ľubomír Ondrejka


Stavebné úpravy objektu Praha 6 Dejvice, Praha | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Predkladaný projekt pre realizáciu stavby rieši vnútorný vodovod a kanalizáciu v objekte č.p. 1892/1 v ulici Starodejvická v Prahe 6 - Dejviciach. Objekt je v súčasnosti v prevádzke a je pripojený na existujúce inžinierske siete prípojkou vodovodu a jednotnou kanalizáciou.

Těším se na slíbená drobná vylepšení programu – popisy šablony pro popis stoupaček vodovodu atd.. ​

Ing. Daniel Höchtberger

Stavebné úpravy objektu Praha 6 Dejvice, Praha

Stavebné úpravy domu

Stavebné úpravy domu | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Predkladaný projekt rieši vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie, pre navrhovanú stavebnú úpravu Obecného domu, v ulici Ku kinu 159/7 v Prahe 8 - Ďábliciach. Projekt je spracovaný v podrobnosti pre realizáciu stavby - v stupni pre výber dodávateľa stavby.

Výborně hladký standardní průběh projektu – příjemná „samozřejmost“.

Ing. Daniel Höchtberger

Rekonštrukcia objektu bývalej základnej školy | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu objektu nevyužívanej bývalej základnej školy a z nej vybudovať mestskú knižnicu. Súčasťou knižnice bude aj počítačová učebňa, spoločenská sála a kaviareň s čitárňou. Predpokladá sa zároveň aj úprava zázemie pre návštevníkov a zamestnancov knižnice. Dokumentácia rieši vnútorné zariadenie ZTI, teda vodovod, dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

Zde jsem u nové verze CADKON+ ocenil možnost „zamknutí dimenzí vodovodu v nejnižším podlaží“ bez ohledu na změnu počtu a druhu výtoků ve vyšších podlažích, které vyplynuli z neustálého „vývoje a změn v dispozicích“, v průběhu zpracování PD. 

Ing. Daniel Höchtberger

Rekonštrukcia objektu bývalej základnej školy

Rekonštrukcia bytového domu Ruská

Rekonštrukcia bytového domu Ruská | Jiří Blažek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Tento bytový dom je v Prahe, ul. Ruská. Súkromný investor pripravuje rekonštrukciu a zväčšenie kapacity domu úpravami jednotlivých bytov, ktoré takto predstavujú viac bytových jednotiek. V suteréne sú aj nejaké nebytové priestory a výmenníková stanica. V 6np / strecha potom sauna ...

Jedná se o jednostupňovou PD, kde mi Váš program neskutečně pomohl s vykreslením všech řezů kanalizace, výpočtem vodovodní soustavy a vykreslení axonometrie. Když spočítám hrubým odhadem čas strávený na tomto projektu nebude to ani týden…

Jiří Blažek

Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Riešenie vzduchotechniky nadväzuje na celkovú koncepciu zabezpečenia chladu pre ľadovú plochu a minimalizuje nároky na ohrev vzduchu. V prvom rade všetky klimatizačné jednotky pre ohrev vzduchu využívajú kondenzačné teplo od zdroja chladu s teplotným spádom vody 40/30 °C. Množstvo kondenzačného tepla chladiaceho agregátu zaisťuje 90% spotreby tepla na ohrev vzduchu. Pre odvlhčenie vzduchu u jednotky pre ľadovú plochu je v zimnom období využívaný vonkajší vzduch, ktorý postačuje do vonkajšej teploty 0 °C.


Hokejové centrum Pouzar

Rodinný dom

Rodinný dom | Pavel Horský, Elektroprojekt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Uvedená projektová dokumentácia rieši návrh prevedenia ochrany pred bleskom a návrh elektroinštalácie rodinného domu. K návrhu bol použitý softvér CADKON+ MEP, ktorý obsahuje bohatú databázu grafických značiek a prvkov, ktoré značne urýchľujú prevedenie celého diela. Riešením ochrany pred bleskom bol návrh zemniacej a vrchnej zachytávacej sústavy. Následne bola vypracovaná dokumentácia elektroinštalácie svetelných a zásuvkových okruhov s návrhom ich istenia v hlavnom rozvádzači objektu a následné napojenie na verejnú distribučnú sieť. Všetko s prihliadnutím na platné vyhláškam a STN. .   

Se software CADKON pracuji již řadu let a jsem s ním naprosto spokojený. Je vidět značný pokrok v jeho vývoji se snahou co největšího přiblížení k potřebám jeho uživatelů.

Pavel Horský


ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A PRÍVOD NN | Marián Vrana, ElectricAll, s.r.o., VE-PROJECT s.r.o | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt pre stavebné povolenie dvoch rodinných domov elektrickú prípojku a prívod NN do objektov. Pomocou programu CADKON+MEP bola navrhnutá prípojka pre dva rodinné domy. Boli využité funkcie vonkajších sietí ako aj funkcia vloženia katastrálnej mapy, popisov a tiež automatická tvorba legiend, základné CAD funkcie a veľa ďalších funkcií.

CADKON+ MEP mi pomáha pri navrhovaní projektov elektroinštalácií a prípojok. Veľká výhoda je, že mi program ponúka veľa možností pre projektovanie čo som inde nenašiel.

Marián Vrana


ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A PRÍVOD NN

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Marián Vrana, ElectricAll, s.r.o., VE-PROJECT s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt pre stavebné povolenie rodinného domu rieši klasickú elektroinštaláciu, bleskozvod spolu s uzemnením. Jedná sa novostavbu rodinného domu. Pomocou programu CADKON+MEP bola navrhnutá elektroinštalácia, bleskozvod s uzemnením rodinného domu. Boli použité funkcie vloženie prvkov z databázy, automatická tvorba rozvádzača, automatická tvorba legiend a veľa ďalších funkcií.  

CADKON+ MEP mi pomáha pri navrhovaní projektov elektroinštalácií a prípojok. Veľká výhoda je, že mi program ponúka veľa možností pre projektovanie čo som inde nenašiel.

Marián Vrana


Novostavba bytového domu, Regau | Ing. Martin Svoboda, statika MM s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Největší devizou CADKONu+ RC je vždy aktuální a správný výkaz výztuže a samozřejmě to, že stačí vložit výztuž do jednoho řezu a ta se automaticky objeví ve všech ostatních řezech.
Ing. Martin Svoboda

Novostavba bytového domu, Regau

Prestavba bývalej školy na budovu EXPO

Prestavba bývalej školy na budovu EXPO | LINEA, Ing. Arch Mariana Bugalová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Vďaka výukovým videám a samotnej jednoduchosti programu CADKON+ bol prechod z AutoCAD LT zvládnutý vo vlastnej réžii, bez potreby školenia. Po projektoch rodinných domoch a chatkách spracovávaných v AutoCADe prešla na rozsiahlejšie zadania už len v réžii CADKON+ ARCHITECTURE. Vznikol projekt na medzinárodnej úrovni – cezhraničná Slovensko - Maďarská spolupráca.​ Stavebné povolenie a realizačný projekt sa kompletne riešil v CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt rieši prestavbu budovy bývalej dvojtriednej základnej školy, ktorá bola postavená v tridsiatych rokoch 20 storočia a je už niekoľko rokov nevyužívaná. Budova má dve veľké miestnosti -  bývalé triedy nad sebou, prepojené schodiskom, šatňu, miestnosť bývalej telocvične, kuchynku, sklad, hygienické zariadenie pre žiakov a kabinet. Budova je čiastočne podpivničená, pivnice nie sú využívané..​​

CADKON+ ARCHITECTURE mi pomáha riešiť každodenné situácie v projektovaní.

Mariana Bugalová

Zateplenie obvodového a strešného plášťa pavilónu A a C | PS PROJEKT s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt zateplenia je kompletne riešený v CADKON+ ARCHITECTURE.  K produktivite a urýchleniu kreslenia prispela dostupnosť knižníc výrobcov aj všeobecných prvkov. Pri detaile zateplenia základového pásu sa využili funkcie ako napríklad izolácie, steny, otvory, kóty, ... V 4-poschodovom projekte bolo použitých cca 350 bublín, ktoré následne uľahčili vykazovanie použitého materiálu v praxi.​

Projekt rieši stavebnú časť zateplenia obvodného a strešného plášťa štvor-poschodovej budovy domova pre seniorov. Zateplenie je zrealizované kontaktným tepelnoizolačným systémom Baumit (ETICS). Strecha je zaizolovaná v podkrovnej časti voľne položenou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 300mm. Zateplenie základovej betónovej konštrukcie a následným zhotovením odkvapového chodníka.​​

CAD softvér CADKON+ ARCHITECTURE  mi pomáha pri každom projekte. Vo svojich projektoch využívam jeho knižnice a funkcie.

Ivan Kollár

Zateplenie obvodového a strešného plášťa pavilónu A a C

Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka

Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka | Ing. Darina Antalová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Budova kaštieľu bola veľmi dlho opustená a nakoniec sa pristúpilo k rekonštrukcii.  V programe CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) boli navrhnuté trasy kanalizácie a tiež bol urobený optimalizovaný návrh vody pre tento objekt.

Projekt ZTI rieši rozvody  a kanalizácie v Čuňove. Objekt nebol napojený na vodovod. Preto projekt riešil vodovodnú prípojku, napojenie požiarnych hydrantov, pripojenie na zásobníky a tiež bola riešená odkanalizácia objektu pomocou ležatej kanalizácie.​

S CADKONom ako takým pracujem už veľmi dlho. Hlavnou výhodou je jeho vytváranie kanalizačných trás, výpočet vody a tvorba výkazov.

Ing. Darina Antalová

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie | Ing. Knapp | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI rieši napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov v riešenom prestavovanom objekte fakultnej nemocnice v Skalici na studenú vodu a teplú vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej vonkajšej kanalizácie. V projekte boli vďaka komplexnosti databáz a výpisov programu CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) použité:​

  • Kanalizácia: použitých 213 kanalizačných prvkov a 250 m potrubia
  • Voda: použitých cca 500 m potrubia pre rozvody vody

Na CADKONe oceňujem hlavne to, že mi uľahčuje prácu s pozdĺžnymi rezmi s databázou prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou sú jeho výkazy.

Ing. Knapp

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie

Hala na spracovanie a skladovanie húb

Hala na spracovanie a skladovanie húb | Ing. Fedor Siváček | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná sa o výrobnú halu o rozmeroch 60x20m. Kompletne riešená v CADKON+ ARCHITECTURE vrátane kancelárskych a sociálnych priestorov. V projekte boli použité aj bloky okien, dverí, ktoré sú súčasťou CADKON+ ARCHITECTURE. Vedľajší objekt podobných rozmerov slúži na pestovanie húb, ktoré prichádzajú do tejto haly na spracovanie.​ Projekt rieši stavebnú časť výrobnej haly. Plášť objektu pozostáva z existujúcich múrov a časť je novo navrhnutá. V hale sa nachádzajú priestory kancelárie, šatní. Celá budov je postavená na pilieroch.​

Som dlhoročný používateľ CADKON+. Keby nebolo CADKON+ ARCHITECTURE tak nebudem projektovať, nakoľko mi tento program veľmi pomáha a urýchľuje prácu.                                        

Ing. Fedor Siváček

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ | TEMPLUM, spol. s r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V programe CADKON+ MEP bolo riešených niekoľko profesií: zdravotechnika, rozvod vody, vykurovanie, plynoinštalácia.

Zdravotechnické inštalácie riešia pre plánovaný objekt návrh na zriadenie rozvodov vnútornej splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie zo strechy objektu a spevnených plôch, vnútorného vodovodu a inštaláciu zariaďovacích predmetov v navrhovanom objekte.

Vykurovanie objektu je navrhnuté s teplotným spádom vykurovacej látky 75/60 °C. Celková tepelná strata objektu telocvične so zázemín je 88,8 kW. Tepelné straty boli vypočítané podľa ČSN EN 128 31. 

CADKON+MEP mi pomáha pri spracovaní projektov. Je tu oveľa ľahšia práca ako v konkurenčných softvéroch. Veľmi sa páči, že mám všetky profesie ZTI, VYKUROVANIE, PLYNOFIKÁCIA v jednom programe.“

                                                             Ing. Róbert Krakovik

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ

Prestavba administratívnej budovy

Prestavba administratívnej budovy | Ing. Michal Bilkovič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh dažďovej kanalizácie, ZTI (pôdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulácie vrátane výpočtu a hydraulického posúdenia.), vykurovanie a plynoinštalácia. Vygenerovanie výkazov každej časti pri takomto projekte bolo do 20 s.

CADKON+ MEP mi pomáha pri návrhoch projektov ZTI a tiež kúrenia. Veľkú výhodu pre mňa vidím v tom, že databáza a funkcie sú orientované podľa našich noriem. Oceňujem automatické vykazovanie použitých prvkov vo výkrese. “                                               

  Ing. Michal Bilkovič

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektovanie bolo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databázou prvkov a funkciami, ktoré mnohonásobne zjednodušili a urýchlili prácu keďže zadávateľ tlačil s časom. Za krátky čas bol vytvorený plnohodnotný realizačný projekt pre obe profesie a to v jednom programe. 

Výkop pre kanalizáciu na otvorenom priestore bol svahovaný. Výkopové práce zahájené po celej dĺžke zhrnutím ornice v hrúbke do 350mm. Odvetrané stúpačky boli vyvedené 0,6m nad úroveň krytiny strechy a ukončené vetracou hlavicou. Všetky práce spĺňali normu STN a boli dodržané technologické postupy.

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter GeciEKO Autocentrum

Senior DOM TERÉZIA

Senior DOM TERÉZIA | Zálešák, Region TZB | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh vykurovania pomocou podlahového vykurovania. Bola využitá kombinácia vykurovacieho doskového telesa pre 150 miestností  o ploche 1925,39 m2. Bolo použitých 627 m potrubia, 107 vykurovacích telies. Celkovo softvér CADKON+ MEP spracoval 167 miestnosti riešených podlahovým vykurovaní, kde bolo požitých približne 15 km vykurovacieho podlahového potrubia. Využili taktiež funkciu programu, ktorá zabezpečuje automatizované vykreslenie prívodného aj spätného potrubia. 

Senior dom Terézia n.o., je zariadenie pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek s celoročnou pobytovou formou. Zariadenie je bezbarierové, všetky lôžka majú v dosahu signalizačné zariadenie na privolanie opatrovateľského personálu, všetky ubytovacie miestnosti sú vybavené pripojením na internet a TV signál. Pre objekt boli riešené tepelné straty 94,4kW.


Na CADKON+ MEP oceňujem najmä  výpočet a návrh pre podlahové vykurovanie a jednoduché vkladanie vykurovacích telies do výkresu aj pri väčších projektoch. 

Robert Zálešák

OÚ GEČA | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V programe CADKON+ Architecture realizovali zníženie energetickej náročnosti budovy. Rýchlo rátali plochy zateplenia pomocou funkcie programu CADKON+ Architecture „Plocha bodom“. Vo výkrese je použitých 59 bublín na okná, výškopisy… Termíny dodržali vďaka možným rýchlym zmenám v projektovej dokumentácii, s ktorým im pomohol CADKON+ Architecture.

Predmetom zákazky boli stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy OÚ v obci Geča. Plocha objektu je  400m2. Predpokladaná hodnota: 445.832,85 €. Projekt rieši kompletnú výmenu strešnej krytiny, výmenu pôvodných drevených okien za plastové (59ks atyp)  a zateplenie celej budov.

Na CADKONe oceňujem jeho jednoduchosť, intuitívne ovládanie a najmä prácu s miestnosťami, ktorá je  veľmi efektná. Jednoduchosť vytvárania stavebných konštrukcií mi uľahčuje moju každodennú prácu.

Kamenský  

OÚ GEČA

Rodinný dom

Rodinný dom | SIMPLpro, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V programe CADKON+ Architecture bol objekt umiestnený do 12° svahovania. Výkazy miestností, otvorov a ďalších prvkov z bublín boli vygenerované do 20 sekúnd. Dôležitým nástrojom pre riešenie častých zmien zo strany investora bol správca položiek, ktorý dokázal vykonávať hromadné zmeny v číslovaní položiek a to všetko v prehľadnom zozname.

Predmetom riešenia je výstavba dvojpodlažného rodinného domu s pivnicou pre 4-5 člennú rodinu. Na 1.NP sa nachádza vstup so zádverím, komunikačné priestory, obývacia izba, terasa,  kuchyňa so špajzou, kúpeľňa s WC, komunikačné priestory a schodisko, ktoré je prepojené s pivnicou a 2.NP. V pivnici sa nachádza technická miestnosť, sklady, práčovňa, WC a garáž pre jedno státie. 2. NP pozostáva z komunikačných priestoroch 2 detských izieb a šatníka, spálne s balkónom a kúpeľne s WC.

CADKON+ je super program, ktorý mi uľahčil prácu nielen výkazmi ale aj svojimi funkciami, ktoré mi v AutoCADe chýbali. Prínosom sú rýchle zmeny, ktoré v projekte môžem robiť a čerešničkou vlastný vzhľad tabuliek.

Ing. Peter Šimco

Okresné riaditeľstvo policajného zboru | ELIN | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V projekte boli vďaka komplexnosti  databáz a výpisov programu CADKON+ MEP použité: 

  • Elektroinštalácia – silnoprúd: 134 vypínačov, 446 zásuviek a vyše 3km káblov
  • Elektroinštalácia – slaboprúd: 149 dátových zásuviek, okolo 5km FTP káblov
  • EPS a HSP - vyše 30ks núdzových svietidiel, 280ks zabezpečovacích prvkov, okolo 1,5km vedenia

Predmetom zákazky boli dispozičné a stavebné úpravy existujúcich priestorov v objekte OR PZ Komárno v rozsahu spracovaného projektu stavby.

Na CADKON+ MEP oceňujem, najmä jeho funkcie výpisov a databáz.

 Rudolf Štober

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Obnova vodovodu

Obnova vodovodu | Lendak | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Pri práci boli veľmi nápomocné výkazy prvkov a dĺžok potrubia. CADKON+ MEP bol využitý nielen na vnútorné ale aj na vonkajšie rozvody. V projekte sú použité funkcie ako napr. vytyčovacie súradnice,  ZTI – potrubie , databáza prvkov, popisy prvkov a výpis dĺžok potrubia ...

Na CADKON+ MEP mi vyhovuje jeho jednoduchosť a rýchlosť projektovania pomocou funkcií, ktoré v sebe obsahuje.                                         
                                                 

  Ing. Šimon Stupák


BYTOVÝ DOM DOLNÉ POČERNICE | DOMUSDESIGN | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Obytná zástavba Praha Dolné Počernice Etapa B. Bytový dom v tvare písmena U, s 85 bytmi a komerčným priestorom 300 m2. Kompletné riešenie lokality vrátane návrhu súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a návrhu riešenia priľahlého verejného parku.

Prínos CADKONu vidím v rýchlosti vytvárania a v spätných zmenách, ktoré sú rýchle a jednoducho uskutočniteľné.

Eva Kůrková

BYTOVÝ DOM DOLNÉ POČERNICE

ADMINISTRATIVNA BUDOVA NEVŠÍMAL

ADMINISTRATIVNA BUDOVA NEVŠÍMAL | PROJECTSTUDIO8 | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Predmetom projektu je prístavba administratívneho objektu k existujúcemu výrobnému objektu. Administratívny objekt je koncipovaný ako vizuálny magnet. Tvorí lokálnu dominantu. Tá je dôležitá z hľadiska orientácie klienta a zároveň plní prezentačnú úlohu firmy. Objekt je tvorený kubickou formou, vertikálne delenú dvoma rezovými rovinami. Tieto roviny vymedzujú funkčné zóny. Smerom od ulice je zóna pracovná, uprostred zóna komunikačná a oddychová, smerom do výrobného areálu servisná.

Nenahraditeľné sú pre mňa miestnosti, najmä pri častých zmenách je práca s miestnosťami veľmi efektná.

Jiří Korelus

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE | Ing. Jan Neuwirt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba jednopodlažného nepodpivničeného rodinného domu vrátane napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru ..

Na CADKONe oceňujem jeho jednoduchosť, intuitívne ovládanie, dostupnú výučbu cez videá a rozumnú cenu.

Jan Neuwirt

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE

BD River Park Modřany

BD River Park Modřany | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši novostavbu bytových domov (objekty F a G) z hľadiska vnútorných rozvodov vodovodu, vnútorných rozvodov odpadových splaškových a dažďových vôd. Objekty majú 10 až 14 nadzemných podlaží a tri podzemné podlažia.

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA | - | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cieľom návrhu je zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu pri väčšej obsadenosti ľudí v miestnosti s názvom „Obradná miestnosť“. Iné miestnosti sa mechanickým vetraním nedajú odvetrať, nakoľko statika stavby a technická dispozícia to neumožňuje. Na základe hygienickej normy je navrhnutý vzduchový výkon v rozsahu minimálne 25m3/h na osobu pri kapacite 100 ľudí, t.j. min. 2500m3/h. Maximálny výkon vzduchotechnického zariadenia je 3500m3/h, čiže je zabezpečená dostatočná rezerva.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON + MEP, ktorý vďaka obsiahlej databáze prvkov a rôznych výborných podporných funkcií uľahčuje a zrýchľuje prácu nielen kreslenia, ale aj vykazovania a následného naceňovania projektov.  

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ BASIC

Predmetom PD je jej celková obnova spočívajúca v demontáži jestvujúcej strešnej konštrukcie, stropu i vybraných prvkov v objekte a následná nadstavba nového podlažia i pultovej strešnej konštrukcie. Zmenou prejde i dispozícia 1.NP, vytvorí sa nová dispozícia v rámci 2.NP, súčasne sa vymenia pôvodné výplňové konštrukcie, zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa a budú upravené aj vnútorné povrchy. 

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE | Pavel Šerý | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem tohoto projektu bylo vypracování realizační dokumentace pro novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV, 630kVA v areálu zemědělské farmy Býkovice pro vyvedení výkonu z bioplynové stanice. 

Kiosková trafostanice nyní slouží k vyvedení a transformaci el. výkonu, vyrobeného v nové kogenerační jednotce o výkonu 548 kW na napěťové úrovni  400V. 

Vyvedení výkonu je do stávající sítě distribuční společnosti EON vedení VN na napěťové úrovni 22 kV.

Na CADKONu+ MEP oceňuji nenáročnost ovládání a urychlení projektových prací pomocí nadstavbových funkcí.

Pavel Šerý, Jemnická stavba

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ | Ing. Jiří Kořínek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší vytápění novostavby bytového domu v areálu Zelnice – Slavkov u Brna. Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu –150C, průměrná  teplota  v obytných místnostech +20°C, koupelny +24°c, schodiště a chodby +15°c, garáže a sklepy jsou uvažované jako nevytápěné. Tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí byly převzaty dle informací stavební profese, ve smyslu ČSN 73 0540. Objekt je dělen dilatací na levou a pravou část. Levá část obsahuje 14 ubytovacích jednotek, pravá část 18 ubytovacích jednotek. V 1. PP jsou garážová stání, každá část obsahuje i společné prostory. Poněvadž každá bytová jednotka bude vybavena předávací stanicí typu „meibes“, je velikost topného zdroje určena jak pro vytápění, tak pro lokální přípravu TUV v uvedené stanici u každého odběratele. Výpočet zdroje byl tedy proveden s ohledem na maximální současnost odběrové špičky.

Projekty vytápění jsem začínal řešit s kalkulačkou, tužkou a kreslil ručně na pauzák. Používání CADKONu je snadné a ve spojení s dimenzovacím programem PROTECH i rychlé a intuitivní.

Ing. Jiří Kořínek

Depot Port Sudan (EPS) | PATROL group | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentácia systému elektrickej požiarnej signalizácie a následná realizácia tohto systému pre sklad ropných látok. Zatiaľ najvzdialenejšie zákazka našej firmy.

Depot Port Sudan (EPS)

Vetranie skúšobne motorov Excalibur Army

Vetranie skúšobne motorov Excalibur Army | Vzduchotechnika Zmrzlík | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Zariadenie vzduchotechniky rieši výmenu existujúceho zariadenia vzduchotechniky za nové, tak aby bolo zaistené podtlakové vetranie skúšobne motorov, pričom je počítané s tepelnou úpravou privádzaného vzduchu (chladenie), so zmiešavaním a s využitím existujúcej vzduchotechniky na odvod spalín. Prívod vzduchu do objektu bude napojený na existujúcu zduchotechniku. Pre prívod vzduchu do priestoru sú navrhnuté stenové mriežky s reguláciou. Pre odvod vzduchu z priestoru sú navrhnuté stenové mriežky s reguláciou, odvod vzduchu z objektu bude napojený na existujúcu vzduchotechniku. Zariadenie vzduchotechniky neprechádza viac požiarnymi úsekmi.

,, Prednosťou CADKON+ MEP VZT je jednoduché ovládanie a dostupnosť ako základných funkcií pre tvorbu výkresovej dokumentácie, tak špecializovaných funkcií pre tvorbu slepých stavebných výkresov, ako sú kreslenie stien, stĺpov, otvorov, a pod., A zariadenia vzduchotechniky ako sú databázy komponentov, dimenzovanie potrubia, kótovanie, pozíciovanie, a pod., ktoré urýchľujú tvorbu výkresovej dokumentácie.,,

Zbyněk Apolenář

Výrobný areál firmy MILACRON | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Predmetom činnosti areálu je výroba zákazkovo riešených vstrekovacích lisov na výrobu plastových obalov tekutín. Areál tvorí výrobná a skladová hala, administratívne budovy, areálové spevnené plochy s parkoviskom pre zákazníkov i zamestnancov, vonkajšie rozvody inžinierskych sietí, oplotenie areálu s vjazdovými bránami vr. žb oporných stien a zariadenia pre napojenie areálu na verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru.

Už od začatia prác na prvých návrhoch bol CADKON veľkým pomocníkom. Predovšetkým jednoduchosť vytváranie stavebných konštrukcií, tvorba popisov miestností vrátane výpočtu plôch a tvorby tabuliek veľmi zjednodušili počiatky prác a umožnili tak predkladať investorovi jednotlivé varianty návrhov v krátkych časových intervaloch. V ďalších fázach projektu potom boli často využívané napr. funkcie pre tvorbu bublín s následným výkazom do tabuľky, kótovanie vrátane kót otvorov, výškové kóty v rezoch, tvorba obkladov stien vrátane popisov, tvorba popisov a odkazov, kreslenie rôznych typov izolácií a pod. Ide vo všeobecnosti o časovo náročné činnosti, ktoré sú vďaka týmto funkciám zjednodušené a zároveň spríjemnenie.

Výrobný areál firmy MILACRON

Bytový dom v Brne

Bytový dom v Brne | Vlastimil Bobrovský | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentácia zdravotne technických inštalácií - domového vodovodu, rieši rekonštrukciu rozvodu studenej vody, ohrevu a rozvodu teplej vody a kanalizácie v bytovom dome v Brne na ulici Kobližná 57/20.

Objekt bytového domu v Brne na ulici Kobližná 57/20 je zásobený pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorý je vedený v komunikácii pred budovou BD (ul. Kobližná).

Bytový dom má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. V 1.NP sú umiestnené dva nebytové priestory, ktoré sú využívané ako predajne. V 2.NP až 5.NP sú umiestnené bytové jednotky o veľkosti 2 + 1. Celkom 8 b.j., vždy dve na každom podlaží.

Domov dôchodcov v Proseči u Pošné | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Domov dôchodcov v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov, sa nachádza v budove zámku, ktorý je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou. Prístavba nového, plne bezbariérového pavilónu, nepredstavuje rozšírenie kapacity domova, ale má uvoľniť obsadenosť súčasne úplne zaplnených izieb v domove a predovšetkým má zaistiť ubytovanie pre seniorov s Alzheimerovou chorobou. Novostavba nesmela vytvoriť novú dominantu zámockého parku a narušiť pohľady na zámok. Preto bol navrhnutý zapustený objekt s rovnou zatrávnenou strechou. Z konštrukčného hľadiska je objekt kombináciou stenového a stĺpového nosného systému a kombináciou pozdĺžneho a priečneho nosného systému. Nosné steny sú prevažne murované z vápennopieskových tehál, čiastočne monolitické železobetónové. Stĺpy sú kompletne zhotovené ako monolitické železobetónové. Stropná konštrukcia je v celom rozsahu realizovaná ako monolitická železobetónová doska.

Domov dôchodcov v Proseči u Pošné

Rodinný dom JUDr. Ing. Štefan Hrebík Nitra

Rodinný dom JUDr. Ing. Štefan Hrebík Nitra | TRISSS s.r.o. Nitra | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Rodinný dom v Nitre na Zobori s vyhliadkovými terasami na celú panorámu Nitry. Autor projektu Ing. Peter Dubecký spracoval celý projekt v aktuálnej verzi CADKON Architecture, a ako sám vraví, bez Cadkonu si už ani nevie predstaviť, ako by ďalej pracoval. Objekt sa práve realizuje.

Reštaurácia a cukráreň Dubňany | Stavby Zatloukal s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Pán Miroslav Vašíček, Dubňany, sa rozhodol realizovať stavbu Reštaurácie a cukráreň na parcele č. 1322/1 a 1322/2 v k.ú. Dubňany. Pôvodný objekt č.p. 7 slúžil ako krčma - reštaurácie, teraz je tu predajňa ázijského textilu.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON+ Architecture, ktorý bol nástrojom pre spracovanie kompletnej 2D projektovej dokumentácie, pre lepšiu predstavu výsledného stavu bola spracovaná aj 3D vizualizácie v externom programe.


Reštaurácia a cukráreň Dubňany

Spoločenské centrum BECHERPLATZ

Spoločenské centrum BECHERPLATZ | Porticus s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

BECHERPLATZ vznikol prestavbou 170 rokov starej továrne, kde sa vyrábal svetoznámy likér Becherovka.
Komplex objektov slúžil na výrobu, fľaškovanie a expedíciu karlovarského likéru BECHEROVKA, a to v 1.NP a 1.PP ako múzeum Becherovky, predajne Becherovky. 2.NP ako administratívne priestory a ďalšie podlažie ako podnikové byty.
Prestavbou bývalej továrne Becherovky vznikol v samom centre Karlových Varov turistický priestor. Svojím vzhľadom navodzuje atmosféru starobylého námestia z 19. storočia, kde je možnosť oddýchnuť si v kaviarni Kaffee Magazin či nakúpiť suveníry, delikatesy aj pivo KAREL IV. Z námestia môžete zísť po dubových schodoch rovno do originálnej reštaurácie a Pivovaru Karel IV.Vinárstvo GOTBERG, Popice | Bukolsky Architekti | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE


Stavba sa nachádza v katastri obce Popice, v polohe nad druhým terénnym zlomom severne nad obcou v trati Stará hora. Jedná sa o príklad modernej vinárskej architektúry, ktorá získala ocenenie "Najlepšia priemyselná stavba Juhomoravského kraja roka 2009".
Celkovému urbanistickému riešeniu predchádzala štúdia územia a terénu. So zvýšenou pozornosťou sa zaoberala krajinou a najmä jej fenomény. Pre stavbu sa určujúcimi stali svah, krajina vinárskej oblasti, prevládajúci vetry od východu, sad a predovšetkým panoramatický výhľad na Pálavské vrchy a vodná nádrž Nové mlyny. Reflexie týchto prvkov do územnoplánovacích novotvaru je hlavnou témou celého riešenia a určuje budovu z hľadiska objemového, tvarového a funkčného.
Dom je úzko zviazaný s krajinou, z ktorej vyrastá, je vnorený do svahu, ktorý ho čiastočne prekrýva.


Vinárstvo GOTBERG, Popice

Relaxačný bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD

Relaxačný bazén BLUE SAPPHIRE AQUACITY POPRAD | Archstudio s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Objekt relaxačného bazénu je rovnako ako bazén zábavný, rozšírením kapacity vodných atrakcií v jestvujúcom areáli Aquacity Poprad. Jedná sa o celoročne využívaný zastrešený bazén s termálnou vodou. Rozšíri využitie termálnej vody pre relaxačné kúpele vytvorením bohato dimenzovaného a tvarovaného bazénu.
Prevádzkovo je relaxačný bazén napojený na jestvujúci areál Aquacity vrátane sociálneho zázemia (šatne, prezliekarne), bude fungovať v rovnakom režime ako jestvujúce bazény, vrátane prístupového systému.Školská jedáleň Mnichovo Hradiště | TopDesign Projekty | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Školská jedáleň s možnosťou stravovania verejnosti bude umiestnená v centre mesta Mnichovo Hradiště v pamiatkovej zóne a nahradí súčasnú školskú jedáleň.
Pozdĺž komunikácie je navrhnutá obvodová stena z pohľadového železobetónu, ktorá je na nároží zakrivená podľa kruhového oblúka a tvorií "kulisu" na rozhraní: verejný priestor x vnútorný priestor. V železobetónovej stene budú vytvorené kruhové otvory. Zo severozápadnej a juhozápadnej strany je fasáda jednoduchá v bielej omietke s jednotnými štvorcovými a obdĺžnikovými otvormi.
V budove budú umiestnené dve samostatné jedálne pre žiakov a verejnosť oddelené blokom kuchyne. Konštrukčný systém je navrhnutý stenový, priečny. Základové konštrukcie tvoria betónové pasy a nosné steny budú vymurované z pórobetónových tvárnic (okrem obvodovej železobetónové steny). Stropná konštrukcia je navrhnutá kombinovaná z prefabrikovaných železobetónových stropných panelov a monolitického železobetónu (nad jedálňou verejnosti).Školská jedáleň Mnichovo Hradiště

Vzdelávacie a kultúrne centrum Broumov - revitalizácia kláštora

Vzdelávacie a kultúrne centrum Broumov - revitalizácia kláštora | INS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt rieši revitalizáciu hodnotného objektu národnej kultúrnej pamiatky s ohľadom na jeho historickú hodnotu. Hlavným cieľom projektu je programová náplň v nevyužitých priestoroch kláštora - vytvoriť priestory pre vzdelávacie a kultúrne centrum, pre odbornú i laickú verejnosť. Všetky priestory sú navrhnuté s ohľadom na existujúce dispozícii, v snahe o minimalizovanie búracích prác.
Projektová dokumentácia vyžadovala vytvorenie existujúceho stavu objektu (jednotlivé pôdorysy, rezy, pohľady, situačné výkresy) a následne projektovej dokumentácie pre stupeň zlúčeného územného a stavebného konania.


Rekonštrukcia DFN Motol | SANIT STUDIO | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt vnútornej kanalizácie rieši odvádzanie vnútorných splaškových a dažďových vôd z objektov do areálovej delenej kanalizácie DFN Motol. Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu existujúceho vybavenia ZTI vo väzbe na nové stavebno technické riešenie objektu.

Využitím programu CADKON bola vo všetkých fázach projektu umožnená rýchlejšia reakcia na požiadavky generálneho projektanta a investora pri koncepčných úpravách vrátane následného vyhotovenia "skutočného vyhotovenia stavby" v tejto profesii. Výhoda používania nadstavbových funkcií sa uplatňuje už od samého začiatku projektu, napr. pri rýchlom a efektnom kreslení stúpacích potrubí, potrubných rozvodov, doplnkových dielov kanalizácie (vpusty, sifóny, ...). K ďalším často využívaným funkciám, ktoré uľahčili prácu na tomto projekte, bola tvorba legiend potrubia, dimenzovanie, kótovanie, vykresľovanie rozvinutých rezov kanalizácie, atď. Pri navrhovaní rozmiestnenia zariaďovacích predmetov bolo možné vyberať z veľkého množstva blokov, ktoré sú prehľadne členené v ponuke a ich vloženie do projektu zaberie minimum času.


Rekonštrukcia DFN Motol

Bytový dom Česká u Brna

Bytový dom Česká u Brna | TERMING | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Jedná sa o realizačný projekt vykurovania novostavby bytového domu s 30 bytmi v "Lokalite 32" v Českej u Brna. Akcia bola vyprojektovaná v priebehu 1. polroka 2009. Teraz sa dom nachádza v štádiu tesne pred dokončením.

Zdrojom tepla sú kondenzačné plynové kotly osadené v prízemí každej z piatich sekcií domu. Systém vykurovania je teplovodný - vykurovacími telesami. Každá bytová jednotka je vybavená meračom tepla a termostatom riadiacim zónový ventil na päte bytu. Zdroja tepla zaisťujú rovnako aj ohrev TV v nepriamoohrievaných zásobníkoch TV situovaných vedľa kotlov.

Súčasťou projektu sú výkresy pôdorysov štyroch nadzemných podlaží a schémy vykurovania pre 5 sekcií objektu.Výskumno vývojové centrum DOOSAN | ATAVIS | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Realizačný projekt ZTI novostavby objektu vývojového centra. Predmetom je splašková kanalizácia vedená v zemi pod podlahou, ktorá odvádza vodu od zariaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach.

Programom CADKON sú vykreslené trasy vodorovnej kanalizácie v krajine, ku ktorým boli následne v rezoch dokreslené časti kanalizácie nad podlahou.Výskumno vývojové centrum DOOSAN

Rekonštrukcia Malostranské Besedy

Rekonštrukcia Malostranské Besedy | APRIS 3MP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cieľom rekonštrukcie bola komplexná rehabilitácia objektu Malostranské radnice, vrátane dostavby pôvodných veží a štítov, ktoré boli z objektu odnesené v roku 1828. Objekt má mimoriadny historický a architektonický význam v celej oblasti historického jadra Prahy. Rekonštrukcia zahŕňala stavebné úpravy, ktoré znamenali návrat k pôvodným historickým dispozíciám a ktoré vyčistili objekt od neskorších necitlivých stavebných úprav, ďalej kompletný návrh nových technických zariadení objektu, statické sanácie súvisiace s havarijným stavom renesančného krovu s ohľadom na budúce využitie podkrovného priestoru.


Bytový dom Bělohorská | CENTRALGROUP | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

V Prahe 6 - Břevnove vzniká luxusný rezidenčný projekt s celkovým počtom 35 bytov a ateliérov a s komerčnými priestormi na prízemí. Nový bytový dom je zasadený do príjemnej existujúcej zástavby. Priamo pri ňom sa nachádza električková a autobusová zastávka. Cesta k stanici metra A Hradčanská trvá zhruba 15 minút. V Břevnove je všetka občianska vybavenosť - materská, základná aj stredná škola, úrady, pošta, reštaurácie a mnoho ďalších obchodov ponúkajúci široký sortiment a služby. Priestor pre relaxáciu poskytuje blízka Obora Hvězda s letohrádkom a Park Ladronka.


Bytový dom Bělohorská

Baumax České Budějovice

Baumax České Budějovice | EI-PROJEKT | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Obchodné centrum BAUMAX je riešené ako samostatne stojaci objekt slúžiaci pre predaj tovaru pre domácich majstrov, záhradkárov a domácnosť.

Objekt tvorí jednopodlažná predajná hala členená na jednotlivé úseky podľa predávaného sortimentu pomocou regálového systému.

Časť haly je využitá ako záhradné centrum. Na vnútornej záhradné centrum nadväzuje voľná predajná plocha.

Prepojenie je zabezpečené presklenou stenou a prevádzkovo automatickými dverami. Na vnútornú predajnú plochu v zadnej časti nadväzujú skladové plochy vo vnútri haly a priľahlý studený predajný a skladový priestor stavebnín.

DRIVE-IN s možnosťou vjazdu automobilov. Časť skladovej plochy vo vnútri haly slúži na príjem tovaru, vedľa je potom priestor pre drobné úpravy zakúpených dosiek.Florentinum | PBA International Prague | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Florentinum je najväčší administratívna budova v Českej republike, zasadená do existujúcej radovej zástavby v Prahe 1, na pozemku bývalej Typografie (vydavateľstvo Rudého práva). Z toho vyplýva nielen abnormálne veľký rozsah systémov vzduchotechniky (v suterénoch sa nachádza 5 strojovní, celkový objemový prietok čerstvého vzduchu len pre kancelársku časť je okolo 250.000 m3 / hod), ale tiež geometrická zložitosť pôdorysu, nadväzujúceho na existujúce historické budovy takmer po celom svojom obvode a s postupne ustupujúcimi fasádami nadzemných podlažíh, aby budova novostavby netienila svojim susedom.


Florentinum

Novostavba multifunkčnej budovy DIAMANT VN3

Novostavba multifunkčnej budovy DIAMANT VN3 | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Multifunkčné budova Diamant bola dokončená vo štvrtom kvartáli roku 2013 a je v súčasnej dobe najmodernejšou budovou na Václavskom náměstí. Budova má sedem nadzemných a dve podzemné podlažia, ktoré slúžia ako technologické zázemie, sklady a obchodné plochy. V prízemí až 2. poschodí sa nachádzajú obchodné plochy, v 3. až 5. poschodí sú kancelárske priestory renomovaných firiem. V 6. až 7. poschodí sa potom nachádza 24 luxusných apartmánov pre dlhodobé i krátkodobé ubytovanie.


Rekonštrukcia administratívnej budovy QUBIX | ALPINE-ENERGIE Česko | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt Qubix 4 je rekonštrukciou administratívnej budovy z roku 1976 na modernú kancelársku budovu s komerčným prízemím. Budova má sedem nadzemných a jedno podzemné podlažie, ktoré slúži ako garáže a technologické zázemie. V prízemí sa nachádza reštaurácia a obchody, ostatné nadzemné podlažia slúžia ako kancelárie.


 Rekonštrukcia administratívnej budovy QUBIX

Polyfunkčná budova KARLÍN

Polyfunkčná budova KARLÍN | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projektová dokumentácia rieši novostavbu bytového domu, v ktorom je navrhnutých 14 bytových jednotiek a autosalón. V súčasnej dobe pôvodný objekt autosalóna nevyhovuje súčasným požiadavkám na moderný predaj automobilov, preto je nutné objekt úplne zrekonštruovať, čo je predmetom tejto projektovej dokumentácie. Účel využitia areálu sa nemení, je len doplnený zriadením bytov v 3.- 6. NP novej budovy autosalónu. Spodná časť - autosalón so svojimi dvoma prvými poschodiami zaberá cca plochu existujúceho autosalóna. Horná hmota bytového domu je potom kvôli susednému domu na severnej strane ustúpená a zaberá asi len dve tretiny pôdorysu autosalóna. Zvyšok plochy strechy autosalóna tvorí zeleň s terasami bytov 3.NP.