Řešení kruhového zapojení slaboproudých instalací (CADKON+ MEP)


Na základě požadavku uživatelů jsme upravili funkci „Elektro rozvody“, tak aby podporovala i kruhové zapojení prvků. Toto zapojení se používá hlavně při slaboproudých rozvodech.

Řešení kruhového zapojení bude v připravovaném Service packu pro CADKON+ 2023.

Před použitím funkce „Elektro rozvody“ je třeba aby se dodrželo pár zásad pro požadované správné zapojení prvků:


1. Kruhové zapojení ve stejném patře jako rozvaděč
         - spojení posledního prvku s rozvaděčem, Obrázek č.1
        - při křižování trasy je třeba doplnit prvek „Křížení vedení“ , Obrázek č.2

2. Kruhové zapojení vede přes stoupačky do jiného patra
         
- Přívod a odvod k jednotlivému okruhu kruhového zapojení bude mít vždy samostatnou stoupačku, Obrázek č.3
          / kolik okruhů , tolik stoupaček bude třeba umístit ve výkresu, nelze použít jednu stoupačku jako u sdružených vedení /
       
 - při křižování trasy je třeba doplnit prvek „Křížení vedení“ , Obrázek č.2

Obrázek č.1 Ukázka připojení posledního prvku v kruhovém zapojení do rozvaděče

Obrázek č.2 Vložení prvku „Křížení vedení“ do tras kde se křižují trasy vedení

Obrázek č.3 Ukázka připojení kruhového zapojení prvků přes stoupačky (přívod a odvod) v patře


Praktickou ukázka kruhového zapojení prvků je možné si prohlédnout v záznamu z webináře:

Zpracování projektu požární signalizace (CADKON+ MEP)

Záznam z webináře je dostupný uživatelům s platným CADKON Active.