Riadenie projektov v čase

CADKON+ DMS poskytuje nástroje pre riadenie projektov v čase. Každému projektu je možné priradiť dĺžku projektu, časovú náročnosť, nastaviť počet dokumentov k odovzdaniu, závislosti na iných projektoch a priradiť prácu zvoleným užívateľom alebo tímom. Prácu na jednotlivých projektoch je možné automaticky generovať do kalendára. Priebeh projektov v čase je možné sledovať v interaktívnom Ganttovom grafe.


Já jsem popis obrázku

Nastavenie parametrov projektu

Každému projektu je nutné priradiť termíny začiatku a konca práce na projekte. Ďalej je možné nastaviť časovú náročnosť projektu (priradiť hodiny projektu) a varovania (upozornenia) pred koncom projektu formou notifikácií alebo e-mailu. V prípade, že je projekt časovo závislý na inom projekte, je možné nastaviť rôzne typy časových závislostí. Ďalej je možné nastaviť počet dokumentov (súborov) na odovzdanie.Zobrazenie projektov v čase

Projekty je možné zobraziť v interaktívnom Ganttovom grafe. V grafe je znázornený začiatok a koniec projektu, závislosti jednotlivých projektov, aktuálny stav projektu (koľko percent je spracovaných) a koľko dokumentov už bolo schválených.


Já jsem popis obrázku