Rozsiahla databáza značiek a výrobcov

V rámci CADKONu+ MEP máte k dispozícii veľmi rozsiahlu databázu značiek a výrobcov podľa platných noriem ČSN a zvyklostí kreslenia.


Já jsem popis obrázku

Ukážka časti databázy značiek armatúr.

Databáza značiek a symbolov

Program CADKON+ MEP obsahuje veľmi rozsiahlu databázu značiek a sortimentu konkrétnych výrobcov pre všetky profesie TZB, ktoré vychádzajú predovšetkým z normového značenia, ale tiež aj projekčných zvyklostí. Ide o viac ako 21.000 značiek a 61 konkrétnych výrobcov.

VKLADANIE ZNAČIEK Z DATABÁI DO VÝKRESU

Vlastné úpravy a rozširovanie databáze

Súčásťou je tiež podpora pre vkladanie používateľských značiek, organizáciu databáze, jej zálohovanie, export/import databáze a mnoho iného.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Program Správce databáze určený pre použivateľské úpravy a rozšírenia.