Service Pack 1 pre CADKON+ 2019 uvoľnený


V pondelok 29.4.2019 sme uvoľnili balík Service Pack 1 pre CADKON+ 2019.

CADKON + 2019 Service Pack 1 obsahuje vylepšenia a opravy pre CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ BASIC verzie 2019.


  • Hlavnou novinkou je plná podpora formátu DWG 2018. Okrem ďalších noviniek obsahuje tento Service Pack dôležité opravy a aktualizácie!


Je určený pre všetky komerčné inštalácie CADKON+ 2019 (zostavenie 9.1.0065). Jedná sa o inštalácie stiahnuté (príp. Dodávané na inštalačnom médiu) do dátumu 29.04.2019, to je dátum uvedenia Service Pack 1. Inštalácie stiahnuté po tomto dátume už Service Pack 1 obsahujú a nie je ho preto nutné inštalovať. Presné zostavenie nainštalovaného CADKON+ môžete overiť príkazom "_CKABOUT", zadaného priamo v prostredí CADKON +.

Popis inštalácie a podrobný popis všetkých noviniek a vylepšení nájdete na www.cadkon.eu v sekcii „môj CADKON+“ po prihlásení.

  • Service Pack 1 pre CADKON+ 2019 je pre všetky užívateľov s platným CADKON Active ZADARMO.

Podrobné informácie s odkazom ku stiahnutiu boli rozoslané užívateľom emailom.

  • Pre overenie platnosti Vášho CADKON Active alebo pre získánie informácií o jeho predĺžení sa obráďte na svojho obchodného zástupcu našej spoločnosti či neváhajte kontaktovať naše obchodníé oddelenie GRAITEC.