Service Pack 1 pre CADKON+ 2021 uvolnený


CADKON+ 2021 Service Pack 1 obsahuje vylepšenia a opravy pre CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verzie 2021. 

Je určený pre všetky komerčné inštalácie CADKON+ 2021 (zostavenie 21.0.0074). Jedná sa o inštalácie stiahnuté do dátumu 15.10.2020, to je dátum uvedenia Service Pack 1. Inštalácie stiahnuté po tomto dátume už Service Pack 1 obsahujú a nie je ho preto nutné inštalovať.
Presné zostavenie nainštalovaného CADKON+ môžete overiť príkazom "_CKABOUT", zadaného priamo v prostredí CADKON+.​

Opis inštalácie a podrobný opis všetkých noviniek a vylepšení nájdete na www.cadkon.eu v sekcii „můj CADKON+“ po prihlásení.

Podrobné informácie i s odkazom ku stiahnutiu boli rozoslané užívateľom emailem.

  • Service Pack 1 pre CADKON+ 2021 je pre všetkých užívateľov s platným CADKON Active ZDARMA.
  • Pre overenie platnosti Vášho CADKON Active alebo na získanie informácií o jeho predĺžení sa obráťte na svojho obchodného zástupcu našej spoločnosti či neváhajte kontaktovať našich obchodné oddelenie GRAITEC.