Service Pack 2 pre CADKON+ 2021 uvolnený


CADKON+ 2021 Service Pack 2 obsahuje vylepšenia a opravy pre CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verzie 2021 (vrátane Service Packu 1).

Je určený pre všetky komerčné inštalácie CADKON+ 2021 (zostavenie 21.0.0074) a CADKON+ 2021 SP1 (zostavenie 21.1.0034). Jedná sa o inštalácie stiahnuté do dátumu 18.1.2021, to je dátum uvedenia Service Pack 2. Inštalácie stiahnuté od 18.1.2021 (vrátane) už Service Pack 2 obsahujú a nie je ho preto nutné inštalovať. Presné zostavenie vášho nainštalovaného CADKON+ môžete overiť príkazom "_CKABOUT", zadaného priamo v prostredí CADKON+.

Opis inštalácie a podrobný opis všetkých noviniek a vylepšení nájdete na www.cadkon.eu v sekcii "Môj CADKON +" (ponuka "Dokumenty a aktualizácie"), ktorá je dostupná po prihlásení.

Service Pack 2 si môžete stiahnuť na www.cadkon.eu v sekcii "Môj CADKON+" (ponuka "Dokumenty a aktualizácie").

  • Service Pack 2 pre CADKON+ 2021 je pre všetkých uživateľov s platným CADKON Active ZADARMO.
  • Pre overenie platnosti Vášho CADKON Active alebo na získanie informácií o jeho predĺžení sa obráťte na svojho obchodného zástupcu našej spoločnosti či neváhajte kontaktovať našich obchodní oddělení GRAITEC.