Servis Pack 1 pre CADKON+ 2022 uvoľnený


CADKON+ 2022 Service Pack 1 obsahuje vylepšenia a opravy pre CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP, CADKON+ BASIC a CADKON+ RC verzia 2022. 

Je určený pre všetky komerčné inštalácie CADKON+ 2022 (zostavenie 22.0.0043). Jedná sa o inštalácie stiahnuté do dátumu 11.10.2021, to je dátum uvedenia Service Pack 1. Inštalácie stiahnuté po tomto dátume už Service Pack 1 obsahujú a nie je ho preto nutné inštalovať.
Presné zostavenie vášho nainštalovaného CADKON+ môžete overiť príkazom "_CKABOUT", zadaného priamo v prostredí CADKON+.

Opis inštalácie a podrobný opis všetkých noviniek a vylepšení nájdete na www.cadkon.eu v sekcii „Môj CADKON+“ (ponuka "Dokumenty a aktualizáce"), ktorá je dostupná po prihlášení.

Service Pack 1 si múžete stiahnuť na www.cadkon.eu v sekcii "Môj CADKON+" (ponuka "Dokumenty a aktualizácie").

  • Service Pack 1 pre CADKON+ 2022 je pre všetkých užívateľov s platným CADKON Active ZADARMO.
  • Pre overenie platnosti Vášho CADKON Active alebo na získanie informácií o jeho predĺžení sa obráťte na svojho obchodného zástupcu našej spoločnosti alebo neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie GRAITEC.


Webináre pre užívateľov:

21.10.2021 / 09:00 - 10:00
Novinky Service Packu 1 pre CADKON+ 2022 MEP

21.10.2021 / 11:00 - 12:00
Novinky Service Packu 1 pre CADKON+ 2022 Architecture

22.10.2021 / 10:30 - 11:30
Novinky Service Packu 1 pre CADKON+ 2022 RC