Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 3.část (CADKON+ MEP)


Pojďme se podívat na doporučené postupy a různá méně známá nastavení, které Vám při běžném kreslení v CADu urychlí a zefektivní Vaši práci.

Optimální nastavení pracovního prostředí (aby oči nebolely)

FIELDISPLAY na 0 - vypnutí pozadí textů

LWDISPSCALE na 0.3 - nastavení zobrazení tlouštěk čar na monitoru

Černá barva pozadí RGB:33,40,48 (doporučujeme nastavit tmavé pozadí)

Bílá barva pozadí RGB:235,235,235

XDWGFADECTL na 20 - útlum zobrazení externích referencí

Oblíbené adresáře - mějte nejpoužívanější složky na jednom místě

Panel pro rychlý přístup - vyhněte se přepínání mezi kartami panelů pásů

Průzkumník obsahu - zadokujte si nejpoužívanější nástroje


Doporučené klávesové zkratky

F8 - ortogonální (kolmý) mód

F3 - zapnutí/vypnutí trvalých úchopů

CTRL+1 - zapnutí/vypnutí panelu vlastností entit

CTRL+TAB a CTRL+SHIFT+TAB - přepínání mezi DWG výkresy

CTRL+PageUp/PageDown - přepínání mezi výkresovými prostory

Šipky nahoru/dolů - opakování posledních příkazů (historie)

CTRL+SHIFT+C - kopírovat do schránky s referenčním bodem

Kompletní přehled zkratek a aliasů

Nefunguje klávesa DEL - nastavit PICKFIRST na 1

Akce pravého tlačítka myši na záložku výkresu - zavření ostatních výkresů, zobrazit v Průzkumníku Windows


Urychlení různých funkcí s klávesou SHIFT

Ořež/prodluž - pomocí SHIFT změňte na opačný příkaz

Kopie/posun/úsečka/křivka/otoč/měřítko - dočasné vypnutí ortogonálního módu

CTRL cyklický výběr - práce s překrývajícími se entitami


Přenos dat a nastavení z výkresu do výkresu

Průzkumník obsahu a CTRL+C/CTRL+V - přenos hladin, rozvržení, bloků atd.

Přenos entit CTRL+C, CTRL+SHIFT+C, vložit na původní souřadnice


Doporučujeme také shlédnout video záznam webináře, kde jsou tato témata probrána podrobně.